Punktbeskattning

Det finns nio olika punktskatter: alkohol- och tobaksskatt, skatt på läskedrycker, dryckesförpackningar, flytande bränslen, el och vissa bränslen, avfallsskatt samt oljeskyddsavgift. Till exempel energibolag, tillverkare av läskedrycker, bryggerier och tobaksbolag betalar punktskatt.

Du kan lämna in punktskattedeklarationer, ansöka om återbäringar och inleda även tillståndsärenden, registreringar och omprövningsbegäranden som gäller punktbeskattning elektroniskt i MinSkatt.

Gå till MinSkatt

Deklarations- och betalningsanvisningar

Ålands särställning vid punktbeskattning

Den här sidan är en del av Europeiska kommissionens portal Your Europe. Lämna kommissionen respons på sidan.