Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden.

Nedläggning av verksamhet – företag och organisationer

Företag och samfund ska anmäla om verksamheten upphör. Det räcker med en enda anmälan, uppgifterna förmedlas med samma anmälan till både Skatteförvaltningen och handelsregistret.

Checklista när företagets verksamhet läggs ner

1. GÖR EN NEDLÄGGNINGSANMÄLAN

När företagsverksamheten läggs ner ska du meddela om det med en nedläggningsanmälan.
 

Rörelseidkare eller yrkesutövare och jord- eller skogsbruksidkare: du kan även i MinSkatt anmäla att verksamheten läggs ned (välj fliken Kunduppgifter och välj där punkten Ändra registeruppgifter). Om du också vill avsluta registreringen i handelsregistret ska du göra en nedläggningsanmälan i ytj.fi. Andra företagsformer ska lämna en nedläggningsanmälan via ytj.fi.

När du gör en nedläggningsanmälan förmedlas uppgifterna med samma anmälan till Skatteförvaltningen som avregistrerar företaget ur sina register.

Se vid behov närmare anvisningar:

2. KONTROLLERA FÖRSKOTTSSKATTEN

Skyldigheten att betala förskottsskatt upphör inte på nedläggningsdagen. Kontrollera förskottsskatten och anmäl vid behov de nya uppgifterna till Skatteförvaltningen så att du inte betalar för mycket eller för lite i förskottsskatt. Ansök om ändring av förskottsskatten i MinSkatt.

4. FÖRVARA MATERIALET

Förvara bokföringsmaterialet och bokslutet i 10 år och räkenskapsperiodens verifikationer i 6 år.

Viktigt att göra nedläggningsanmälan – annars anses verksamheten fortsätta

Om du inte gör en nedläggningsanmälan, anses det att företagets verksamhet fortfarande fortsätter. Då måste du fortfarande regelbundet lämna deklarationer om moms, arbetsgivarprestationer och andra skatter som betalas på eget initiativ.

Observera att en förutsättning för att få arbetslöshetsersättning och andra förmåner kan vara att näringsverksamheten faktiskt har lagts ned och nedläggningen har anmälts till Skatteförvaltningen.

Exempel på situationer där verksamheten kan upphöra

Näringsverksamheten kan upphöra till exempel därför att du säljer näringsverksamhetens tillgångar i sin helhet. Verksamheten upphör också när alla åtgärder som har samband med idkande av näring avslutas. Du säger exempelvis upp ett hyresavtal för affärslokalen och säljer varorna i lagret eller tar ut de för privat bruk.

Idkandet av jordbruk kan upphöra exempelvis så att du säljer jordbruksverksamhetens tillgångar i sin helhet eller att du bara slutar med att vara jordbruksföretagare.

Om du inte längre själv idkar jordbruk men arrenderar ut åker, kan du ansöka om avregistrering ur registret över momsskyldiga. Utarrendering av åker är momsfritt. Du kan dock välja att frivilligt ansöka om momsregistrering för utarrendering av åker som överlåtare av nyttjanderätt till fastigheten. Läs mer om överlåtelse av nyttjanderätten till en fastighet.

Bolagsmännen i ett öppet bolag eller ett kommanditbolag kan komma överens om att lägga ned sammanslutningens verksamhet, om de är enhälliga. Om bolagsmännen inte är enhälliga om nedläggningen av bolaget, tillämpas vad lagen om öppna bolag och kommanditbolag föreskriver om nedläggning.

En sammanslutning anses vanligen ha lagt ner sin verksamhet när något av följande kriterier uppfylls:

  • Bolagsmännen undertecknar ett avtal om att upplösa sammanslutningen.
  • Företagsformen har ändrats från sammanslutning till exempelvis aktiebolag.
  • Sammanslutningen har bara en bolagsman kvar och antalet har inte ökat till minst två inom ett år. I så fall beskattas sammanslutningens inkomst som den kvarvarande bolagsmannens inkomst.
  • Sammanslutningen fusioneras i en annan sammanslutning eller minst två sammanslutningar fusioneras till en ny.
  • Sammanslutningen har försatts i likvidation.
Sidan har senast uppdaterats 17.8.2023