Information om MinSkatt

MinSkatt är en e-tjänst för Skatteförvaltningens kunder. I MinSkatt kan du nu sköta nästan alla skatteärenden.

Anvisningar för MinSkatt

Så här loggar du in i MinSkatt

Så här ger du en fullmakt

Vanliga frågor

Kundservice i MinSkatt

Du kan fråga råd via vår chatt i MinSkatt eller vår telefonservice. I MinSkatt finns även länken Hjälp med dina ärenden via vilken du hittar anvisningar och kontaktinformation.

När våra kundrådgivare handleder dig per telefon i användningen av tjänsten kan de se dina uppgifter i MinSkatt. Halvfärdig information används inte i din beskattning.

Vi sparar kundsessionen i MinSkatt för att kunna utreda eventuella fel eller störningar i tjänsten. Vi förstör inspelningarna 30 dagar efter kundkontakten.

Spärrmarkerad kund – dina uppgifter visas i MinSkatt

Om du har spärrmarkering kan både du och ditt ombud som du har gett fullmakt se dina spärrmarkerade uppgifter i MinSkatt. Inom Skatteförvaltningen är det endast vissa utsedda personer som kan se spärrmarkerade uppgifter.

Kundrådgivaren kan i undantagsfall se dina kontaktuppgifter från inspelningen. Kundrådgivarna hör till Skatteförvaltningens personal och de är bundna av sekretess.

Handlingarna arkiveras inte i MinSkatt

Vi lagrar dokumenten som finns i MinSkatt så länge som de behövs för beskattningen. Om du behöver dokumenten för annat bruk ska du spara filerna på din egen dator eller arkivera dem på annat sätt.

Vanliga frågor om MinSkatt

När du kompletterar uppgifter i MinSkatt behöver du vanligtvis inte lägga till några bilagor. Det räcker med att du själv förvarar verifikaten och kvittona och anger exempelvis avdragsbeloppet i det fält som är avsett för avdraget. Skatteförvaltningen ber vid behov tilläggsuppgifter om exempelvis hushållsavdraget eller kostnaderna för förvärv av inkomst som du deklarerat.

När det gäller vissa inkomster eller avdrag är det möjligt att lägga till en bilaga (t.ex. resekostnader inom specialbranscher eller överlåtelse av värdepapper). När du deklarerar dessa uppgifter syns punkten Bilagor och ”Lägg till en fil” i MinSkatt.

Så här hittar du skattedeklarationen för skogsbruk (2C), jordbruk (2 eller 2Y) och näringsverksamhet (5, 6A) i MinSkatt:

  1. Logga in i MinSkatt
  2. Sök reda på punkten Funktioner i högra hörnet av sidan. Under funktioner ska du välja länken Skattedeklarationer och beskattningsuppgifter.
  3. På följande sida finns frågan ”För vilket år vill du lämna beskattningsuppgifter?” Välj 2019. På sidan visas därefter skattedeklarationens namn och länk − exempelvis Skattedeklaration för skogsbruk.
  4. Välj länken till den skattedeklaration vars uppgifter du vill komplettera.

Använd de illustrerade anvisningarna för MinSkatt som hjälp:

Så här lämnar du skattedeklarationen för skogsbruk i MinSkatt

Skattedeklarationen för skogsbruk – så här deklarerar du leveransarbete

Så här lämnar du en momsdeklaration för skogsägare i MinSkatt

Så här lämnar du skattedeklarationen för jordbruk i MinSkatt