Information om MinSkatt och hjälp med skatteärenden

MinSkatt är en e-tjänst för Skatteförvaltningens kunder. Du kan sköta dina skatteärenden i MinSkatt.

Anvisningar om att använda MinSkatt

Så här loggar du in i MinSkatt

Så här ger du en annan person eller ett företag fullmakt att sköta ärenden på dina vägnar

Vanliga frågor

Kundservice i MinSkatt

Du kan fråga råd via vår chatt i MinSkatt eller genom att ringa vår telefonservice.

Information om chatten: Chatta med Skatteförvaltningen

Servicenumren

Om du inte lyckas sköta dina skatteärenden i MinSkatt eller om du har annat att fråga kan du också skicka ett skriftligt meddelande till oss i MinSkatt.

När våra kundrådgivare handleder dig per telefon i att använda tjänsten kan de se dina uppgifter i MinSkatt. Halvfärdiga uppgifter används inte för din beskattning.

Vi spelar in kundkontakten i MinSkatt för att kunna utreda eventuella fel eller störningar i tjänsten. Vi förstör inspelningarna 30 dagar efter kundkontakten.

Spärrmarkerad kund – dina uppgifter visas i MinSkatt

Om du har spärrmarkering kan både du och ditt ombud som du har gett fullmakt se dina spärrmarkerade uppgifter i MinSkatt. Inom Skatteförvaltningen är det endast vissa utsedda personer som kan se spärrmarkerade uppgifter.

Kundrådgivaren kan i undantagsfall se dina kontaktuppgifter från inspelningen. Kundrådgivarna hör till Skatteförvaltningens personal och de är bundna av sekretess.

Handlingarna arkiveras inte i MinSkatt

Vi lagrar dokumenten som finns i MinSkatt så länge som de behövs för beskattningen. Om du behöver dokumenten för annat bruk ska du spara filerna på din egen dator eller arkivera dem på annat sätt.

Vanliga frågor om MinSkatt

När du kompletterar uppgifter i MinSkatt behöver du vanligtvis inte lägga till några bilagor. Det räcker med att du själv förvarar verifikaten och kvittona och anger exempelvis avdragsbeloppet i det fält som är avsett för avdraget. Skatteförvaltningen ber vid behov tilläggsuppgifter om exempelvis hushållsavdraget eller kostnaderna för förvärv av inkomst som du deklarerat.

När det gäller vissa inkomster eller avdrag är det möjligt att lägga till en bilaga (t.ex. resekostnader inom specialbranscher eller överlåtelse av värdepapper). När du deklarerar dessa uppgifter syns punkten Bilagor och ”Lägg till en fil” i MinSkatt.