Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden

Information om MinSkatt och hjälp med skatteärenden

MinSkatt är en e-tjänst för Skatteförvaltningens kunder. Du kan sköta dina skatteärenden i MinSkatt.

Anvisningar om att använda MinSkatt

Så här loggar du in i MinSkatt

Så här ger du en annan person eller ett företag fullmakt att sköta ärenden på dina vägnar

Vanliga frågor

Kundservice i MinSkatt

Du kan fråga råd via vår chatt i MinSkatt eller genom att ringa vår telefonservice.

Information om chatten: Chatta med Skatteförvaltningen

Servicenumren

Om du inte lyckas sköta dina skatteärenden i MinSkatt eller om du har annat att fråga kan du också skicka ett skriftligt meddelande till oss i MinSkatt.

När våra kundrådgivare handleder dig per telefon i att använda tjänsten kan de se dina uppgifter i MinSkatt. Halvfärdiga uppgifter används inte för din beskattning.

Vi spelar in kundkontakten i MinSkatt för att kunna utreda eventuella fel eller störningar i tjänsten. Vi förstör inspelningarna 30 dagar efter kundkontakten.

Spärrmarkerad kund – dina uppgifter visas i MinSkatt

Om du har spärrmarkering kan både du och ditt ombud som du har gett fullmakt se dina spärrmarkerade uppgifter i MinSkatt. Inom Skatteförvaltningen är det endast vissa utsedda personer som kan se spärrmarkerade uppgifter.

Kundrådgivaren kan i undantagsfall se dina kontaktuppgifter från inspelningen. Kundrådgivarna hör till Skatteförvaltningens personal och de är bundna av sekretess.

Handlingarna lagras en begränsad tid i MinSkatt

Vi lagrar dokumenten som finns i MinSkatt så länge som de behövs för beskattningen. Om du behöver dokumenten för annat bruk ska du spara filerna på din egen dator eller arkivera dem på annat sätt.

Du kan ge respons på uträttandet av ärenden

I MinSkatt kan du också ge respons på hur det gick att sköta dina ärenden. År 2023 mäter vi kundupplevelsen i MinSkatt i samband med följande deklarationer, ansökningar och funktioner:

 • ansökan om skattekort
 • svar till begäran om utredning
 • begäran om att förnya ett förfallet betalningsarrangemang
 • begäran om omprövning av fastighetsbeskattningen
 • omprövningsbegäran till skatterättelsenämnden
 • ansökan om förhandsavgörande
 • ansökan om skriftlig handledning i momsbeskattning.

Responsen används i utvecklingen av tjänsterna och verksamheten och den påverkar inte behandlingen av beskattningsärenden som inletts.

Vanliga frågor om MinSkatt

Du kan använda MinSkatt på en dator eller mobil enhet, såsom pekplatta och smarttelefon. Du behöver också en internetanslutning och ett webbläsarprogram. Webbläsaren ska tillåta användning av kakor (cookies) och JavaScript.

MinSkatt fungerar bäst med de mest allmänna webbläsarnas nyaste versioner:

 • Microsoft Edge
 • Google Chrome
 • Apple Safari
 • Mozilla Firefox.

Det går inte att logga in i MinSkatt med Suomi.fi-identifikation med vissa gamla webbläsare och operativsystem på grund av att det har tekniskt förhindrats. Närmare information om detta på webbplatsen för Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata.

Du kan sköta nästan alla skatteärenden i MinSkatt.

Privatpersoner

Privatperson, i MinSkatt kan du

 • ansöka om skattekort och göra ett ändringsskattekort
 • kontrollera den förhandsifyllda skattedeklarationen och komplettera den
 • lämna kontonummer
 • kontrollera beloppet på kvarskatt och skatteåterbäring, kontrollera betalningsuppgifter och betala kvarskatt
 • lämna en fastighetsskattedeklaration
 • lämna en gåvoskattedeklaration och betala gåvoskatt
 • sköta gåvoskatteärenden
 • deklarera och betala överlåtelseskatt
 • ansöka om förhandsavgöranden för inkomstskatt, skatter på eget initiativ och gåvoskatt
 • lämna en anmälan om ibruktagande av fordon och lämna en bilskattedeklaration
 • begära omprövning
 • svara på begäranden om utredning
 • lämna punktskattedeklarationer
 • be om råd angående skatteärenden (Välj fliken Kontakt och sedan i punkten Meddelanden länken Öppna meddelandena).

Företag och organisationer

Företagskunder, i MinSkatt kan du sköta följande ärenden:

 • Förskottsskatter − du kan
  • ansöka om förskottsskatt, ändring av förskottsskatt eller tilläggsförskott
  • ansöka om ändring i skatteperioderna för förskottsskatt.
 • Skattedeklaration, inkomstskatt − du kan
  • lämna en inkomstskattedeklaration
  • ansöka om förlängd tid för att lämna skattedeklarationen
  • ansöka om dispens för avdrag av förluster.
 • Moms och övriga skatter på eget initiativ − du kan
  • lämna deklarationer för moms och övriga skatter som betalas på eget initiativ
  • ansöka om skriftlig handledning i frågor som gäller moms
  • ansöka om momsåterbäring från ett annat EU-land
  • anmäla uppgifter om den särskilda ordningen för moms.
 • Du kan
  • läsa brev och beslut som Skatteförvaltningen skickat
  • svara på begäran om utredning
  • i sammandraget kontrollera skatteperiodens skatter, betalningar och återbäringar samt skattebetalningsläget vid utgången av perioden
  • be om råd angående skatteärenden (Välj fliken Kontakt och sedan i punkten Meddelanden länken Öppna meddelandena).
 • Skattesituationen och transaktioner − du kan
  • kontrollera beloppet på de skatter som förfaller till betalning på ingångssidan
  • söka efter skatteperiodens uppgifter med transaktionssökningen (välj Alla händelser på ingångssidan).
 • Betalningar − du kan
  • granska betalningskontaktuppgifter eller betala direkt
  • granska uppgifter om hur betalningar och återbäringar har använts
  • lämna begäran om betalningsarrangemang.
 • Bilskatt – du kan till exempel
  • lämna en anmälan om ibruktagande av fordon
  • lämna en bilskattedeklaration.
 • Punktskatter – du kan till exempel
  • deklarera och betala punktskatt
  • inleda ärenden som gäller bland annat punktskattetillstånd och registreringar.
 • Övriga skatteärenden − du kan
  • lämna anmälan om byggande
  • registrera skattenummer i skattenummerregistret
  • beställa skatteskuldsintyg
  • begära omprövning.

Du kan sköta ditt minderåriga barns ärenden i MinSkatt när du loggar in i tjänsten och väljer ”Agera på en annan persons vägnar”.

Undantag är:

 • Om barnet har spärrmarkering kan vårdnadshavarna inte sköta ärenden för barnet.
 • Om alla vårdnadshavare har spärrmarkering, kan ingen av dem sköta ärenden för barnet.
 • Om endast en vårdnadshavare har spärrmarkering, kan den vårdnadshavare som själv har spärrmarkering sköta ärenden för barnet.

Med dessa villkor skyddas spärrmarkerade uppgifter.

Om ingen av vårdnadshavarna kan sköta ärenden för barnet, behövs en separat Suomi.fi-fullmakt som alla vårdnadshavare ska godkänna. Den person som har fått en Suomi.fi-fullmakt kan agera på barnets vägnar. Fullmakten för att sköta skatteärenden beviljas och godkänns i tjänsten Suomi.fi-fullmakter. Så här ger du en Suomi.fi-fullmakt för att sköta skatteärenden

Om barnet har personliga nätbankskoder kan hen själv sköta ärenden i MinSkatt.

Skattekort för minderåriga

Läs anvisningen om hur du som vårdnadshavare kan beställa skattekort åt barnet i MinSkatt.

Sidan har senast uppdaterats 14.8.2023