Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden.

Information om MinSkatt

MinSkatt är en e-tjänst för att sköta skatteärenden hos Skatteförvaltningen. I MinSkatt kan du sköta dina egna, ditt företags och dina minderåriga barns skatteärenden.

Om du har en Suomi.fi-fullmakt kan du sköta ärenden på en annan persons, ett företags eller en organisations vägnar. I vissa situationer kan du också sköta ärenden utan en Suomi.fi-fullmakt.

 • 1

  Logga in i MinSkatt

 • Du kan identifiera dig på olika sätt

  Du behöver till exempel personliga nätbankskoder eller ett mobilcertifikat. Så här loggar du in i MinSkatt

 • 2

  Välj vems skatteärenden du sköter

 • Egna skatteärenden

  När du sköter egna skatteärenden ska du välja länken Sköt egna skatteärenden.

 • En annan persons skatteärenden

  När du sköter en annan persons skatteärenden ska du välja länken Sköt ärenden på någon annans vägnar.

  • Du har automatiskt rätt sköta ditt minderåriga barns ärenden.
  • Om du har en fastställd intressebevakningsfullmakt ensam och din rätt att sköta exempelvis ekonomiska ärenden inte har begränsats kan du sköta ärenden på fullmaktsgivarens vägnar automatiskt. Kontonumret kan du visserligen inte anmäla.
  • I andra situationer behöver du en Suomi.fi-fullmakt
 • Företagets skatteärenden

  När du sköter ett företags eller en organisations ärenden ska du välja länken Sköt ärenden på ett företags vägnar.

  • Du kan sköta ditt eget företags eller samfunds ärenden om du är till exempel verkställande direktör eller styrelseordförande eller om du har en annan firmateckningsrätt antecknad i till exempel handelsregistret.
  • I andra situationer behöver du en Suomi.fi-fullmakt
 • Begränsad anmälan och begäran om uppgifter

  När du sköter vissa egna ärenden eller av engångskaraktär skickar uppgifter om en annan person, ett företag eller samfund ska du välja länken Anmäl eller begär uppgifter begränsat.

  • Om du är begränsat skattskyldig och använder identifikationen eIDAS kan du exempelvis ansöka om källskatteåterbäring.
  • Via denna länk kan exempelvis jurister skicka bouppteckningshandlingar, en representant för en bank eller ett företag årsanmälningar eller en fastighetsförmedlare eller värdepappershandlare överlåtelseskattedeklarationer.
  • Läs vilka uppgifter du kan lämna och begära begränsat
 • 3

  Sköt skatteärenden

 • Ta hjälp av vero.fi-anvisningar

 • 4

  Be om hjälp vid behov

Kundrådgivaren ser dina uppgifter

När våra kundrådgivare handleder dig per telefon i att använda tjänsten kan de se dina uppgifter i MinSkatt. Halvfärdiga uppgifter används inte i din beskattning.

Vi spelar in kundkontakten i MinSkatt för att kunna utreda eventuella fel eller störningar i tjänsten. Vi förstör inspelningarna 30 dagar efter kundkontakten.

En spärrmarkering medför begränsningar

Om du har en spärrmarkering kan både du och ditt ombud som du gett fullmakt se dina spärrmarkerade uppgifter i MinSkatt. Inom Skatteförvaltningen är det endast vissa angivna personer som kan se uppgifter som omfattas av spärrmarkering.

Kundrådgivaren kan i undantagsfall se dina kontaktuppgifter i inspelningen. Kundrådgivarna hör till Skatteförvaltningens personal och är bundna av sekretess.

Vanliga frågor

Du kan använda MinSkatt på en dator eller mobil enhet, såsom pekplatta och smarttelefon. Du behöver också en internetanslutning och ett webbläsarprogram. Webbläsaren ska tillåta användning av kakor (cookies) och JavaScript.

MinSkatt fungerar bäst med de mest allmänna webbläsarnas nyaste versioner:

 • Microsoft Edge
 • Google Chrome
 • Apple Safari
 • Mozilla Firefox.

Det går inte att logga in i MinSkatt med Suomi.fi-identifikation med vissa gamla webbläsare och operativsystem på grund av att det har tekniskt förhindrats. Närmare information om detta på webbplatsen för Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata.

Du kan sköta ditt minderåriga barns ärenden i MinSkatt när du loggar in i tjänsten och väljer ”Agera på en annan persons vägnar”.

Undantag är:

 • Om barnet har spärrmarkering kan vårdnadshavarna inte sköta ärenden för barnet.
 • Om alla vårdnadshavare har spärrmarkering, kan ingen av dem sköta ärenden för barnet.
 • Om endast en vårdnadshavare har spärrmarkering, kan den vårdnadshavare som själv har spärrmarkering sköta ärenden för barnet.

Med dessa villkor skyddas spärrmarkerade uppgifter.

Om ingen av vårdnadshavarna kan sköta ärenden för barnet, behövs en separat Suomi.fi-fullmakt som alla vårdnadshavare ska godkänna. Den person som har fått en Suomi.fi-fullmakt kan agera på barnets vägnar. Fullmakten för att sköta skatteärenden beviljas och godkänns i tjänsten Suomi.fi-fullmakter. Så här ger du en Suomi.fi-fullmakt för att sköta skatteärenden

Om barnet har personliga nätbankskoder kan hen själv sköta ärenden i MinSkatt.

Skattekort för minderåriga

Läs anvisningen om hur du som vårdnadshavare kan beställa skattekort åt barnet i MinSkatt.

I MinSkatt används östeuropeisk tid (Helsingfors, Finland).

Sidan har senast uppdaterats 16.5.2024