Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden

Postadresser

Papperspost som skickats till Skatteförvaltningen konverteras genom att digitalisera den till elektroniskt format.

Använd alltid den PB-adress som är avsedd för respektive dokument eller blankett när du skickar papperspost till Skatteförvaltningen så att de blanketter eller andra dokument som du skickat styrs till rätt behandlingsställe.

  • Posta inte dokumenten till skattebyråernas besöksadresser.
  • Posta inte olika dokument eller blanketter i samma kuvert om de har olika PB-adresser.

Det är lätt att lämna uppgifter som anknyter till skattedeklarationen elektroniskt i MinSkatt. Då behövs inga pappersblanketter.

Adressändring

Om din permanenta adress ändras räcker det att du lämnar en flyttanmälan till Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata. Om du tillfälligt vill ha din skattepost till en annan adress eller om du flyttar till eller från utlandet, måste du anmäla din nya adress till Skatteförvaltningen. Läs hur du gör en adressändring.

Blanketter

Posta Skatteförvaltningens blanketter till den PB-adress som finns i blankettens övre kant.

Enskilda begäranden om handlingar

För att beställa enskilda handlingar ska du använda blanketten för beställning av handlingar. Skicka blanketterna till den PB-adress som finns i blankettens övre kant.

Kvitton och verifikationer

Kvitton eller verifikationer ska inte bifogas till skattedeklarationen och de behöver inte skickas till Skatteförvaltningen. Spara kvittona. Skattebyrån ber om dem vid behov.

Svar på begäran om utredning av beskattningen

Skicka ditt svar till adressen
Skatteförvaltningen, PB 900, 00052 SKATT

Bifoga till svaret det pärmblad som kommit med utredningsbegäran så att svaret styrs direkt till rätt handläggare.

Du kan också svara på en utredningsbegäran i MinSkatt.

Övriga dokument

Varje dokument har en egen PB-adress

Dokument som gäller bil- och punktbeskattningen
Skatteförvaltningen, PB 20, 00052 SKATT


Dokument som gäller personbeskattningen (också fastighetsbeskattning och överlåtelsebeskattning)
Skatteförvaltningen, PB 700, 00052 SKATT

Så här deklarerar du på papper - förhandsifyllda skattedeklaration


Ansökningshandlingar
Skatteförvaltningen, PB 500, 00052 SKATT


Dokument som gäller ansökningar om återbäring av källskatt
Skatteförvaltningen, PB 560, 0052 SKATT.


Dokument som gäller omprövningsbegäran
Skatteförvaltningen, PB 650, 00052 SKATT


Dokument som gäller skatter på eget initiativ
Skatteförvaltningen, PB 5000, 00053 SKATT


Dokument som gäller arvs- eller gåvobeskattningen
Skatteförvaltningen, PB 760, 00052 SKATT.


Dokument som gäller årsanmälningar
Skatteförvaltningen, PB 300, 00052 SKATT.


Dokument som gäller samfundsbeskattningen
Skatteförvaltningen, PB 200, 00052 SKATT.


Du kan beställa ett returkuvert med portot färdigt betalat endast för att skicka blanketter till den förhandsifyllda skattedeklarationen. Du får kuvertet genom att ringa numret 029 497 031 (Blankettbeställningar, samtalspris lna/msa). Du kan skicka andra blanketter och dokument per post genom att själv betala kuvertet och portot.

Har du fått post som inte tillhör dig? Gör så här

Sidan har senast uppdaterats 19.4.2021