Har du fått post som inte tillhör dig? Gör så här

Både Jakeluyhtiö Suomi (JYS) och Posten delar ut Skatteförvaltningens post. När du anmäler postningsfel till utdelningsbolaget är det viktigt att veta vem utdelaren är.

Om posten delar ut försändelsen ser du en streckkod i kuvertets fönster (bilden till vänster). Om det är JYS som delar ut brevet ser du en QR-kod i fönstret (bilden till höger). 

Posti2021.jpg.png

JYS2021_ (002).jpg.png

Posten har delat ut brevet

Om du får ett brev som Posten har delat ut som är avsett för någon annan, såsom någon som tidigare bott på adressen, kan du skriva ”felutdelad” på brevet och returnera den till Postens närmaste brevlåda. Posten levererar den då till rätt adress. Du kan returnera sådan post också till skattebyrån.

JYS har delat ut brevet

Ta kontakt med kundtjänsten på JYS för att få ett returkuvert. Med returkuvertet kan du avgiftsfritt skicka det felutdelade brevet tillbaka till JYS.

Läs anvisningarna om att beställa returkuvertet på webbplatsen för JYS (på finska)

Felutdelade brev får inte öppnas.

Du kan returnera sådan post också till skattebyrån.