Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden

E-tjänster

Företag och organisationer

Momsbeskattning

Om ditt företag hör till momsregistret ska du komma ihåg att lämna deklarationerna regelbundet även om ditt företag inte har verksamhet. 

Bokslutsuppgifter

Du kan lämna bokslutsuppgifterna elektroniskt också efter att du har lämnat skattedeklarationen. Du kan lämna uppgifterna exempelvis i MinSkatt. Skatteförvaltningen förmedlar direkt till handelsregistret även de filer som har korrekta namn.

Som arbetsgivare

Tänker du anställa arbetskraft eller betala arbetsersättning? Kontrollera vad du ska ta hand om som arbetsgivare.

Företagskundernas viktiga datum

12.6.2023 – Förfallodagen för moms och andra skatter på eget initiativ
12.6.2023 – Arbetsgivarprestationer
26.6.2023 – Förskottsskattens förfallodag
30.6 – Den sista dagen då samfundets skattedeklaration ska lämnas in

Förskottsskatt

Förskottsskattens belopp baserar sig på en uppskattning av det beskattningsbara resultatet. Om inkomsterna eller kostnaderna inte motsvarar uppskattningen, sök ändring i förskottsskatten i MinSkatt.