Falska meddelanden cirkulerar i Skatteförvaltningens namn. Läs mer. 

E-tjänster

Företag och organisationer

Momsbeskattning

Om ditt företag hör till momsregistret ska du komma ihåg att lämna deklarationerna regelbundet även om ditt företag inte har verksamhet.

Tilläggsförskott

Med tilläggsförskott kan du vid behov komplettera skattebeloppet.

Firmaföretagare: du kan ansöka om tilläggsförskott från och med den 7 december.

Aktiebolag eller annat samfund: du kan ansöka om tilläggsförskott efter skatteårets utgång.

Betalningsarrangemang

Om du har tillfälliga betalningssvårigheter kan du få mer betalningstid genom att ansöka om betalningsarrangemang.

Gör en begäran om betalningsarrangemang i MinSkatt. Du får beslutet snabbare via MinSkatt än per telefon.

Företagskundernas viktiga datum

30.11.2022 – Den sista dagen då samfundets skattedeklaration ska lämnas in
12.12.2022 – Förfallodagen för moms och andra skatter på eget initiativ
12.12.2022 – Arbetsgivarprestationer
23.12.2022 – Förskottsskattens förfallodag

Som arbetsgivare

Tänker du anställa arbetskraft eller betala arbetsersättning? Kontrollera vad du ska ta hand om som arbetsgivare.