Företags bilbeskattning

I Finland uppbärs bilskatt på alla de fordon som första gången registreras eller tas i bruk i Finland, dvs. person- och paketbilar, bussar (egen massa under 1 875 kilogram), motorcyklar och andra fordon i klass L (bl.a. fyrhjulingar).

Skattedeklaration ska lämnas i MinSkatt eller via Skatteförvaltningens tekniska gränssnitt (Vero API).

Lämna skattedeklaration i MinSkatt

Läs mer om hur man kan lämna skattedeklaration via tekniska gränssnitt (Vero API - teknisk guide)

Läs mer om lagändringar

Riksdagen har godkänt lagändringar i bilbeskattningen. Ändringar träder i kraft 1.1.2021. Läs mer om ändringar.

Företagskunders förfarande vid skattedeklaration skiljer sig beroende på om företaget är en registrerad uppgiftslämnare för bilskatt eller inte. Ett företag som för in nya eller begagnade fordon i landet eller tillverkar fordon kan i bilbeskattningen verka som en registrerad uppgiftslämnare för bilskatt.

Företag kan ansöka om att bli registrerad uppgiftslämnare för bilskatt i MinSkatt. Läs mera om ansökan

Skattefri användning av fordon i företagsverksamheten

Se mera om olika situationer av skattefri användning.

Anvisningar för betalning

Se mera om hur du kan betala bilskatten