Företags bilbeskattning

I Finland uppbärs bilskatt på alla de fordon som första gången registreras eller tas i bruk i Finland, dvs. person- och paketbilar, bussar (egen massa under 1 875 kilogram), motorcyklar och andra fordon i klass L (bl.a. fyrhjulingar).

Skattedeklaration ska lämnas i MinSkatt eller via Skatteförvaltningens tekniska gränssnitt (Vero API).

Lämna skattedeklaration i MinSkatt

Läs mer om hur man kan lämna skattedeklaration via tekniska gränssnitt (Vero API - teknisk guide)

Företagskunders förfarande vid skattedeklaration skiljer sig beroende på om företaget är en registrerat bilskatteombud eller inte. Ett företag som för in nya eller begagnade fordon i landet eller tillverkar fordon kan i bilbeskattningen verka som ett registrerat bilskatteombud.

Företag kan ansöka om att bli registrerat bilskatteombud i MinSkatt. Läs mera om ansökan

Skattefri användning av fordon i företagsverksamheten

Se mera om olika situationer av skattefri användning.

Anvisningar för betalning

Se mera om hur du kan betala bilskatten