Skattefri användning av fordon i företagsverksamheten

Om du använder fordonet skattefritt, ska du i regel lämna en anmälan om skattefri användning till Skatteförvaltningen. Du ska lämna anmälan innan den skattefria användningen börjar.

I vissa situationer behöver en anmälan om skattefri användning inte lämnas.

Om villkoren för skattefrihet inte uppfylls är användningen av fordonet skattepliktigt. Då ska du lämna en anmälan om ibruktagande av fordon och avge en skattedeklaration. 

Kontrollera villkoren för skattefrihet och läs de anvisningar som gäller i ditt fall