Skattefri användning som demonstrationsfordon

Med demonstrationsbruk avses att fordonet används för provkörning eller demonstration i försäljningssyfte. Demonstrationsbruk av fordon kan vara skattefritt i affärsverksamheten för ett företag som importerar, tillverkar eller säljer fordon.

Villkoren för skattefri användning

Demonstrationsbruk kan vara skattefritt endast om

  • fordonet har ett förflyttningstillstånd eller det är registrerat i en annan stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Läs mer om förflyttningstillstånd (traficom.fi)
  • fordonet är i demonstrationsbruk i högst nio månaders tid från startdatumet
  • fordonet används under högst tre dygn per kund
  • fordonet inte tidigare har använts i skattefritt demonstrationsbruk i Finland (oberoende av om längden på det tidigare demonstrationsbruket har varit mindre än nio månader).

Lämna en anmälan om skattefri användning

Den som fört in eller tagit i bruk ett fordon ska till Skatteförvaltningen lämna en anmälan om skattefri användning innan användningen börjar.

Lämna anmälan i MinSkatt

MinSkatt öppnas på fliken Egna skatteslag. Välj fliken Alla skatteslag och där Funktioner som gäller bilskatt. Välj därefter länken Anmälan om skattefri användning.

Efter att du skickat din anmälan i MinSkatt får du ett brev från Skatteförvaltningen med en bekräftelse på att anmälan har tagits emot. Du får bekräftelsebrevet genast till e-postlådan i MinSkatt där du kan skriva ut det. Brevet skickas till dig också per post.

Ha bekräftelsebrevet med dig i fordonet och visa upp det vid behov för polisen eller i Tullen.

Obs! Bekräftelsen är inte ett godkännande av att det finns förutsättningar för skattefri användning. Du ska alltid på förhand försäkra dig om att fordonet endast används för skattefritt ändamål. Om det inte finns grunder för skattefrihet är användningen av fordonet skattepliktigt. Du kan ansöka om ett förhandsavgörande hos Skatteförvaltningen för hur bilskattelagen tillämpas på beskattningen av ett fordon. Läs mer om att ansöka om förhandsavgörande.

Alternativt kan anmälan lämnas via gränssnittet. Läs mer om gränssnittet (teknisk anvisning).

Om du inte kan lämna anmälan i MinSkatt eller via gränssnittet kan du lämna anmälan om skattefri användning med blankett 1250r (Anmälan om demonstrationsbruk av fordon). Du får bekräftelsen per post till den adress som du angett.

Registrering av fordonet i en EES-stat eller förflyttningstillstånd

Ett fordon som är i skattefritt demonstrationsbruk ska antingen vara registrerat i en EES-stat eller fordonet ska ha ett förflyttningstillstånd som beviljats i Finland. Läs mer om förflyttningstillstånd (traficom.fi).

Du kan ansöka om ett förflyttningstillstånd för fordonet vid besiktningsställen. För förflyttningstillståndet behöver du en av Skatteförvaltningen bekräftad anmälan om skattefritt demonstrationsbruk. Om du har gjort en anmälan om demonstrationsbruk via gränssnittet, kan du skapa en utskrift på basis av bekräftelsemeddelandet. 

För körjournal över demonstrationsbruket 

Företaget ska föra en körjournal i elektronisk form eller på papper över användningen av fordonet. Med körjournalen kan du bevisa att villkoren för skattefri användning uppfylls. För körjournal över all användning och ange följande uppgifter om varje gång du använder bilen:

  • tidpunkten när resan börjat och slutat
  • mätarställningen i början och i slutet av körningen
  • syftet med körningen
  • användaren av fordonet.

Förvara körjournalen i åtminstone sex år. Förvaringstiden räknas från början av året efter att den skattefria användningen började. Uppvisa körjournalen på begäran till Skatteförvaltningen. Om du inte har fört körjournal enligt anvisningarna kan Skatteförvaltningen påföra en försummelseavgift.

Sidan har senast uppdaterats 22.4.2022