Falska meddelanden som gäller skatteåterbäringar cirkulerar som sms. Mer information om falska meddelanden

Servicenummer

Vår telefonservice är öppen måndag–fredag kl. 9–16.15, i juli kl. 9–15.

Samtalspriser

När du ringer Skatteförvaltningens nummer som börjar med 0294 eller 0295 med mobiltelefonen är priset på samtalet mobilsamtalsavgiften (msa). När du ringer från fasta anslutningar är priset på samtalet lokalnätsavgiften (lna). För samtal från utlandet fastställs priset av den lokala teleoperatören.

Avgifterna bestäms enligt operatörens prislista. Om du använder ett samtalspaket lönar det sig att kontrollera hos operatören om samtal till nummer som börjar med 029 ingår i paketet.

Teleoperatörens avgift börjar löpa genast när linjen öppnas, alltså du betalar också till operatören för kötiden. I stället för att köa länge rekommenderar vi att du hellre ringer på nytt om en stund.

Att ringa från utlandet

Om du ringer från utlandet ska du först välja landsnumret +358 och därefter servicenumret utan den inledande nollan. Till exempel Skattekort: +358 29 497 001.

Inspelning av samtal

Vi spelar in en del av samtalen för att kunna förbättra kvaliteten på vår kundtjänst. Vi sparar inspelningarna i 2 månader varefter de raderas automatiskt.