E-tjänster

Privatpersoner

Skattekort

Kontrollera din skattesats och beställ vid behov ett nytt skattekort. Se anvisningarna.

Kontonummer

Anmäl ditt kontonummer om du inte har anmält det tidigare eller om ditt kontonummer har ändrats.

Vi behöver ditt kontonummer för att betala skatteåterbäringen.

Kvarskatt

Om din beskattning slutfördes i juni är den första förfallodagen för kvarskatt 2.8.2021.

Observera att Skatteförvaltningen inte längre har ett konto i Andelsbanken. Betala alltså inte in skatter på OP:s konto.

Skatteåterbäring

Om din beskattning slutfördes i juni får du skatteåterbäring 3.8.2021.

Den betalas in på ditt bankkonto under dagens lopp.

Fastighetsskatt

De flesta fastighetsägare betalar den andra raten av fastighetsskatten 6.8.2021. Fastighetsbeskattningsbesluten finns i MinSkatt.

Användningen av Katso upphör

Användningen av Katso-koderna och Katso-auktoriseringarna upphör 31.8.2021.

Jordbruks-, skogs- och fastighetssammanslutningar kan nu ansöka om Suomi.fi-fullmakter elektroniskt i tjänsten Suomi.fi-fullmakter om delägarna är finska medborgare och var och en kan identifiera sig elektroniskt.