E-tjänster

Skattekort

Om du behöver ändra din skattesats ska du läsa anvisningarna och beställa ett nytt skattekort.

Beskattningsuppgifter

Beskattningen för skatteåret 2019 slutförs 31.10.2020. Beskattningsuppgifterna blir offentliga 3.11.

Coronavirussituationen

Kan kostnaderna för munskydd och coronavirustest dras av i beskattningen?