Privatpersoner

Skattekort

Kontrollera din skattesats och beställ vid behov ett nytt skattekort. Se anvisningarna.

Förhandsifylld skattedeklaration

De förhandsifyllda skattedeklarationer för privatpersoner är nu i MinSkatt. Om det inte finns någonting att korrigera i skattedeklarationen behöver du inte göra någonting.

Om du korrigerar deklarationen är det utsatta datumet då deklarationen ska vara framme hos Skatteförvaltningen antingen 4.5., 11.5. eller 18.5.2021. Ditt utsatta datum ser du i din egen skattedeklaration och i MinSkatt. 

Fastighetsskatt

Om du märker fel eller brister i uppgifterna ska du korrigera dem senast 4.5.2021. Om du inte behöver korrigera något ska du tidsinställa betalningen i nätbanken eller beställa en e-faktura.

Distansarbete och avdrag

Det kan hänföra sig sådana kostnader till distansarbetet som du får dra av i beskattningen. Sådana är exempelvis utgifter för arbetsrum, möbler och dataanslutningar.

Resekostnader

Avdrag för resor mellan hemmet och arbetsplatsen beviljas enligt det billigaste fortskaffningsmedlet. Du kan också dra av kostnaderna för ansiktsmaskerna.

Hyresinkomster

Alla hyresinkomster och kostnader som hänför sig till dem ska deklareras i beskattningen.