Det kan förekomma tillfälliga störningar i tjänsten mondagen den 22 april kl. 6.30–8.00 på grund av serviceåtgärder.

Privatpersoner

Skattekort

Om dina inkomster eller avdrag ändras är din skattesats eventuellt för låg eller för hög. Då lönar det sig att ändra skattekortet.

Du kan ändra det så många gånger som det behövs under året.

Fastighetsskatt

Fastighetsbeskattningsbesluten finns nu i MinSkatt. Korrigera uppgifterna som har ändrats eller är felaktiga senast den 7 maj 2024.

Om det inte finns något att korrigera kan du tidsinställa betalningen i nätbanken eller beställa en e-faktura. Du får e-fakturan till nätbanken cirka två månader före förfallodagen.

Förhandsifylld skattedeklaration

Alla förhandsifyllda skattedeklarationer för privatpersoner är nu i MinSkatt. De är framme per post före utgången av april.

Om du korrigerar deklarationen är det utsatta datumet då deklarationen ska vara framme hos Skatteförvaltningen antingen 7.5., 14.5. eller 21.5.2024. Ditt utsatta datum ser du i din egen skattedeklaration och i MinSkatt.

Glömde du att komplettera din skattedeklaration senast på den utsatta dagen 2.4.? Agera genast.