E-tjänster

Förhandsifylld skattedeklaration

Om du korrigerade uppgifter i skattedeklarationen får du ett nytt beskattningsbeslut. Även utbetalningsdagen för skatteåterbäring och förfallodagarna för kvarskatt flyttas då sannolikt framåt.

Vanliga frågor

Skattenummer

Skattenummer är obligatoriska för alla som arbetar på en byggarbetsplats. Du får skattenumret på skattebyrån. Om du redan har ett skattenummer ska du be att få det registrerat i skattenummerregistret. När ditt skattenummer har registrerats kan du arbeta på en byggarbetsplats.

Vanliga frågor

 

Kvarskatter

Om du måste betala kvarskatt, ska du göra det senast på förfallodagen. Du har fått giroblanketterna tillsammans med beskattningsbeslutet.

Vanliga frågor

Viktiga datum

24.6 Förfallodag för förskottsskatt. Om din beskattning slutförs i juni samma dag som eller före förfallodagen används din skatteåterbäring till att betala skatten 24.6 även om du betalar på förfallodagen.