Det positiva kreditupplysningsregistret

Uppgifter om krediter

Beställ nyhetsbrevet!

Det positiva kreditupplysningsregistrets nyhetsbrev är avsett för dig som är intresserad av beredningen av ett nytt nationellt register, dess verksamhet och verkningar. Nyhetsbrevet kommer ut några gånger om året.