Beskattningsbeslutet och den förhandsifyllda skattedeklarationen

Du fick den förhandsifyllda skattedeklarationen för privatpersoner i mars–april 2020.

De flesta kunder fick sitt beskattningsbeslut med skattedeklarationen. Skatteåterbärings- eller kvarskattebeloppet och betalningsdagarna framgår av beslutet.

Granska ditt beskattningsbeslut i MinSkatt

De utsatta dagarna för att lämna skattedeklarationen under våren var 5.5, 12.5. och 19.5.2020. Glömde du att deklarera uppgifter? Läs anvisningarna och agera genast! 

Beskattningsbeslutet är en uträkning av din beskattning

1

Om du inte gjorde ändringar i din skattedeklaration

Om du eller din make inte gjorde några ändringar i skattedeklarationen förblir det beskattningsbeslut, det beskattningsintyg och de giroblanketter för kvarskatt som du fick i våras i kraft. Då får du inte ett nytt beskattningsbeslut per post på hösten.

2

Om du gjorde ändringar i din skattedeklaration

Du får ett nytt beskattningsbeslut om

  • du har korrigerat den förhandsifyllda skattedeklarationen
  • din maka eller make har korrigerat sin skattedeklaration
  • Skatteförvaltningen har fått korrigerade uppgifter från annat håll, till exempel från arbetsgivaren.

I det nya beslutet flyttas utbetalningsdagen för skatteåterbäringen eller förfallodagarna för kvarskatt sannolikt framåt. Vi skickar de nya beskattningsbesluten före utgången av oktober.

3

Kontrollera uppgifterna i beskattningsbeslutet

När du får beskattningsbeslutet ska du kontrollera att uppgifterna stämmer.

4

Komplettera uppgifter som saknas eller korrigera uppgifter som är felaktiga

Om du upptäcker ett tydligt fel (såsom ett räknefel) i beskattningsbeslutet ska du ringa vårt servicenummer. Telefonnumret hittar du i beslutet. På detta sätt kan vi korrigera felet innan din beskattning slutförs.

Om du upptäcker att inkomst- eller avdragsuppgifter saknas i ditt beskattningsbeslut ska du deklarera dem i MinSkatt eller på en pappersblankett innan din beskattning slutförs.

Datumet då din beskattning slutförs hittar du i beskattningsbeslutet och i MinSkatt.

Om du märker ett fel först efter att beskattningen slutförts ska du begära omprövning.

5

Får du skatteåterbäring?

Största delen av personkunderna får sin skatteåterbäring 4.8 eller 4.9.2020. Skatteåterbäringsdagen infaller vid olika tidpunkter för olika kunder. Utbetalningsdagen för din skatteåterbäring hittar du i MinSkatt eller i beskattningsbeslutet. Kontrollera också att ditt kontonummer stämmer.

Om du har gjort ändringar i din skattedeklaration flyttas utbetalningsdagen för skatteåterbäringen sannolikt framåt. 

Läs mer om skatteåterbäring.

6

Ska du betala kvarskatt?

För största delen av personkunderna infaller förfallodagen för den första raten av kvarskatten 3.8.2020 och för den andra raten 1.10.2020. Förfallodagarna kan infalla vid olika tidpunkter för olika kunder. Kontrollera därför förfallodagarna för din kvarskatt i MinSkatt eller i beskattningsbeslutet. Om du har gjort ändringar i skattedeklarationen flyttas de ursprungliga förfallodagarna för kvarskatt sannolikt framåt.

Betalningsuppgifterna för kvarskatten hittar du i MinSkatt eller i beskattningsbeslutet. Om du fick en preliminär beskattningsuträkning med skattedeklarationen ska du betala kvarskatten först efter att du har fått beskattningsbeslutet.

Om du äger en fastighet ska du observera att förfallodagarna för fastighetsskatt och kvarskatt ligger nära varandra på hösten (de flesta fastighetsägare har förfallodagarna för fastighetsskatten 6.8.2020 och 6.10.2020). 

Läs mer om kvarskatt.

 Vanliga frågor

Om du gjorde ändringar i din skattedeklaration får du ett nytt beskattningsbeslut i maj-oktober.

Ta i bruk Suomi.fi-meddelandena så får du ett meddelande till din e-post genast då ditt beskattningsbeslut finns i MinSkatt. Samtidigt slipper du all papperspost från oss.

Så här hittar du ditt beskattningsbeslut i MinSkatt

Ytterligare information om beskattningsbeslutet

Du kan få ett nytt beskattningsbeslut exempelvis för att:

  • du korrigerade din förhandsifyllda skattedeklaration
  • din maka eller make har korrigerat sin skattedeklaration
  • Skatteförvaltningen har från annat håll fått in uppgifter som påverkar din beskattning
  • kunden har vid Skatteförvaltningen blivit selekterad för noggrannare granskning.

Om du har fått ett nytt beskattningsbeslut trots att du inte själv har korrigerat uppgifterna ska du jämföra det nya beskattningsbeslutet med det beslut som du fick på våren. Det nya beskattningsbeslutet påverkar sannolikt betalningsdagen för skatteåterbäringen eller förfallodagarna för kvarskatt. Även slutresultatet av din beskattning (skatteåterbärings- eller kvarskattebeloppet och räntorna som anknyter till dem) har eventuellt ändrats.

Mer information om skatteåterbäringar och kvarskatter

Varför fick jag flera beskattningsbeslut, som ser likadana ut?

Det har skapats extra beskattningsbeslut för en del kunder i juni–juli.  Dessa onödiga nya beslut känner man igen av att inget annat har ändrats än datumet på beslutet och datumet för slutförandet av beskattningen. Läs mer i nyheten.

Logga in i MinSkatt. Du hittar ditt beskattningsbeslut genom att välja ”Postlåda” på ingångssidan. Vid ”Beslut och brev” väljer du ”Visa alla”. Beskattningsbeslutet finns med i listan om beslutet är färdigt. Dina beskattningsuppgifter kan ändras till och med den dag då din beskattning slutförs. Vi skickar beskattningsbesluten före utgången av oktober.

För en del jordbruks- och näringsidkare saknades uppgiften om nettoförmögenheten för föregående år i det beskattningsbeslut för 2019 som sändes i maj–juni. På grund av detta hade dessa kunders beskattning beräknats med felaktiga uppgifter.

Skatteförvaltningen korrigerar felet automatiskt och skickar nya beskattningsbeslut till de kunder vilka felet gäller samt till deras makar. Du behöver alltså inte kontakta Skatteförvaltningen på grund av felet.

Observera att beloppet av kvarskatten eller skatteåterbäringen kan ändras eftersom uppgiften om nettoförmögenheten korrigerats. Även slutdatumet för beskattningen kan ändras och i och med detta kan även betalningsdagen för skatteåterbäringen eller förfallodagarna för kvarskatt ändras.

Av beskattningsbeslutet som du fick med den förhandsifyllda skattedeklarationen framgår ett slutdatum för beskattningen. Datumet kan dock flyttas framåt om du korrigerar din skattedeklaration, om din make korrigerar sin skattedeklaration eller om Skatteförvaltningen från något annat håll får in uppgifter som påverkar din beskattning.

Du får ett meddelande om att slutdatumet för beskattningen har ändrats om verkställandet av din eller din makes beskattning ännu inte är färdig eller om Skatteförvaltningen från något annat håll har fått in nya uppgifter som påverkar din beskattning. Om du fick ett sådant meddelande ska du lungt vänta på ett nytt beskattningsbeslut. Beskattningsbesluten skickas senast före utgången av oktober.

Obs! När slutdatumet för beskattningen ändras flyttas utbetalningsdagen för skatteåterbäringen och förfallodagarna för kvarskatt framåt. Betala alltså den eventuella kvarskatten först efter att du har fått det nya beskattningsbeslutet.