Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden

Den förhandsifyllda skattedeklarationen och beskattningsbeslutet

Du fick den förhandsifyllda skattedeklarationen för privatpersoner i mars–april 2023.

De flesta kunder fick sitt beskattningsbeslut med skattedeklarationen. Skatteåterbärings- eller kvarskattebeloppet och betalningsdagarna framgår av beslutet.

Granska ditt beskattningsbeslut i MinSkatt

Så här hittar du beskattninsbeslutet och beskattningsintyget i MinSkatt

De utsatta dagarna för att lämna skattedeklarationen under våren var 9.5., 16.5. ja 23.5.2023. Glömde du att deklarera uppgifter? Läs anvisningarna och agera genast!

Beskattningsbeslutet är en uträkning av din beskattning

1

Om du inte gjorde ändringar i din skattedeklaration

Om du eller din make inte gjorde några ändringar i skattedeklarationen förblir det beskattningsbeslut, det beskattningsintyg och de giroblanketter för kvarskatt som du fick i våras i kraft. Då får du inte ett nytt beskattningsbeslut per post på hösten.

2

Om du gjorde ändringar i din skattedeklaration

Du får ett nytt beskattningsbeslut om

 • du har korrigerat den förhandsifyllda skattedeklarationen
 • din maka eller make har korrigerat sin skattedeklaration
 • Skatteförvaltningen har fått korrigerade uppgifter från annat håll, till exempel från arbetsgivaren.

I det nya beslutet flyttas utbetalningsdagen för skatteåterbäringen eller förfallodagarna för kvarskatt sannolikt framåt. Vi skickar de nya beskattningsbesluten före utgången av oktober.

3

Kontrollera uppgifterna i beskattningsbeslutet

När du får beskattningsbeslutet ska du kontrollera att uppgifterna stämmer.

Om du upptäcker ett tydligt fel (såsom ett räknefel) i beskattningsbeslutet ska du ringa vårt servicenummer. Telefonnumret hittar du i beslutet. På detta sätt kan vi korrigera felet innan din beskattning slutförs.

Om du upptäcker att inkomst- eller avdragsuppgifter saknas i ditt beskattningsbeslut ska du deklarera dem i MinSkatt eller på en pappersblankett innan din beskattning slutförs.

Datumet då din beskattning slutförs hittar du i beskattningsbeslutet som är även i MinSkatt. Så här hittar du ditt beskattningsbeslut i MinSkatt.

Om du märker ett fel först efter att beskattningen slutförts kan du begära omprövning.

4

Får du skatteåterbäring?

Största delen av personkunderna får sin skatteåterbäring 3.8. eller 4.9.2023. Skatteåterbäringsdagen infaller vid olika tidpunkter för olika kunder. Utbetalningsdagen för din skatteåterbäring hittar du i MinSkatt eller i beskattningsbeslutet. Kontrollera också att ditt kontonummer stämmer.

Om du har gjort ändringar i din skattedeklaration flyttas utbetalningsdagen för skatteåterbäringen sannolikt framåt. 

Läs mer om skatteåterbäring.

5

Ska du betala kvarskatt?

För största delen av personkunderna infaller förfallodagen för den första raten av kvarskatten 1.8.2023 och för den andra raten 2.10.2023. Förfallodagarna kan infalla vid olika tidpunkter för olika kunder. Kontrollera därför förfallodagarna för din kvarskatt i MinSkatt eller i beskattningsbeslutet. Om du har gjort ändringar i skattedeklarationen flyttas de ursprungliga förfallodagarna för kvarskatt sannolikt framåt.

Betalningsuppgifterna för kvarskatten hittar du i MinSkatt eller i beskattningsbeslutet. Om du fick en preliminär beskattningsuträkning med skattedeklarationen ska du betala kvarskatten först efter att du har fått beskattningsbeslutet.

Om du äger en fastighet ska du observera att förfallodagarna för fastighetsskatt och kvarskatt ligger nära varandra på hösten (de flesta fastighetsägare har förfallodagarna för fastighetsskatten 7.8.2023 och 6.10.2023). 

Läs mer om kvarskatt.

 Vanliga frågor

Du får ett nytt beskattningsbeslut, om

 • du har korrigerat den förhandsifyllda skattedeklarationen
 • din make eller maka har korrigerat sin skattedeklaration
 • Skatteförvaltningen har fått in korrigerade uppgifter från annat håll, till exempel från arbetsgivaren.

Vi skickar de nya beskattningsbesluten i slumpmässig ordning senast före utgången  av oktober. Ta i bruk Suomi.fi-meddelandena så får du ett meddelande till din e-post genast då ditt beskattningsbeslut finns i MinSkatt. 

Se den senaste uppgiften i MinSkatt.

Om du inte får ett nytt beskattningsbeslut förblir det beskattningsbeslut, beskattningsintyg och de giroblanketter för kvarskatt i kraft som du fått på våren.

Så här hittar du beskattningsbeslut, beskattningsintyg och brev i MinSkatt

Logga in i MinSkatt.

Se anvisningen: Så här hittar du skattekort, brev och beslut i MinSkatt

Beskattningsbeslutet finns med i listan om beslutet är färdigt. Dina beskattningsuppgifter kan ändras till och med den dag då din beskattning slutförs. Vi skickar beskattningsbesluten före utgången av oktober.

Du kan få ett nytt beskattningsbeslut exempelvis för att:

 • du korrigerade din förhandsifyllda skattedeklaration
 • din maka eller make har korrigerat sin skattedeklaration
 • Skatteförvaltningen har från annat håll fått in uppgifter som påverkar din beskattning
 • kunden har vid Skatteförvaltningen blivit selekterad för noggrannare granskning.

Om du har fått ett nytt beskattningsbeslut trots att du inte själv har korrigerat uppgifterna ska du jämföra det nya beskattningsbeslutet med det beslut som du fick på våren. Det nya beskattningsbeslutet påverkar sannolikt betalningsdagen för skatteåterbäringen eller förfallodagarna för kvarskatt. Även slutresultatet av din beskattning (skatteåterbärings- eller kvarskattebeloppet och räntorna som anknyter till dem) har eventuellt ändrats.

Mer information om skatteåterbäringar och kvarskatter

Du har fått ett meddelande om att din beskattning fortsätter av någon av följande orsaker:

 • Skatteförvaltningen har från annat håll fått in uppgifter som påverkar din beskattning
 • skattekontrollsåtgärderna är inte ännu färdiga.

Du behöver inte kontakta Skatteförvaltningen på grund av meddelandet.

Du får ett nytt beskattningsbeslut före utgången av oktober. Det nya beskattningsbeslutet påverkar sannolikt betalningsdagen för skatteåterbäringen eller förfallodagarna för kvarskatt. Även utfallet av din beskattning (skatteåterbärings- eller kvarskattebeloppet och räntorna som anknyter till dem) kan ändras.

Mer information om skatteåterbäringar och kvarskatter

Du kan kontrollera skattedeklarationens status i MinSkatt. Ta hjälp av anvisningen Så här hittar du sparade och skickade deklarationer, anmälningar och ansökningar i MinSkatt


Skatteförvaltningen kan använda automatiserat beslutsfattande vid avgörandet av ditt ärende. Detta innebär att beslutet i ditt ärende kan fattas delvis eller helt automatiserat. Läs mer om automatiserat beslutsfattande på Skatteförvaltningen.

Sidan har senast uppdaterats 19.11.2023