Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden.

Den förhandsifyllda skattedeklarationen

Alla förhandsifyllda skattedeklarationer för privatpersoner är nu i MinSkatt. De är framme per post före utgången av april. 

 • Om det inte finns någonting att korrigera i skattedeklarationen behöver du inte göra någonting.
 • Om du korrigerar deklarationen är det utsatta datumet då deklarationen ska vara framme hos Skatteförvaltningen antingen 7.5, 14.5 eller 21.5.2024. Ditt utsatta datum ser du på våren i din egen skattedeklaration och i MinSkatt.

Deklarera i MinSkatt

Deklarationsanvisning

Glömde du att deklarera uppgifter före det utsatta datumet? Läs anvisningarna och agera genast!

Gör så här när du får skattedeklarationen

1

Kontrollera skattedeklarationen

Kontrollera alltid alla uppgifter som finns i din skattedeklaration. 

2

Om uppgifterna är rätt behöver du inte göra något

Om det inte finns något att komplettera eller korrigera behöver du inte göra någonting. Om du inte ändrar på uppgifterna har du lämnat din skattedeklaration med det förhandsifyllda innehållet.

3

Komplettera uppgifter som saknas eller korrigera uppgifter som är felaktiga

Om du behöver korrigera eller komplettera uppgifterna ska du deklarera ändringarna i MinSkatt eller på pappersblanketter.

Se deklarationsanvisningen

Om du korrigerar din skattedeklaration ska deklarationen i MinSkatt eller på pappersblanketter vara framme hos Skatteförvaltningen senast kl. 23.59 på den sista inlämningsdagen som antecknats i din skattedeklaration. Den sista inlämningsdagen ser du på första sidan i din skattedeklaration och i MinSkatt.

Se också vid behov anvisningar till att sköta ärenden på pappersblanketter.

Förlängd deklarationstid

Du kan ansöka om förlängd deklarationstid om du har särskilda skäl till det. Lämna in en ansökan till Skatteförvaltningen före den sista inlämningsdagen för din skattedeklaration.

Du kan ansöka om förlängd deklarationstid

 • MinSkatt (Skatteärenden – Ansökningar –  Förlängd tid för skattedeklaration)
 • på en pappersblankett.

Vanliga frågor

 1. När du har loggat in i MinSkatt är du på fliken Egna skatteslag. Välj i sektionen Inkomstskatt för personer i punkten Förhandsifyllda skattedeklarationen 2023 länken Kontrollera den förhandsifyllda skattedeklarationen.
 2. Välj länken Korrigera uppgifterna i den förhandsifyllda skattedeklarationen. Du kan komplettera uppgifterna i de olika faserna av den förhandsifyllda skattedeklarationen.
 3. Kom ihåg att till slut skicka skattedeklarationen i fasen Förhandsgranska och skicka: Välj knappen Skicka.

Om du har öppnat den förhandsifyllda skattedeklarationen i PDF-format kan du inte göra ändringar via den. Stäng PDF-filen eller välj webbläsaren där MinSkatt är öppen. Välj länken Korrigera uppgifterna i den förhandsifyllda skattedeklarationen för att redigera din förhandsifyllda skattedeklaration.

 1. När du har loggat in i MinSkatt ska du välja fliken Kontakt.
 2. Välj i punkten Deklarationernas och ansökningarnas status länken Deklarationer, anmälningar och ansökningar som lämnats.
 3. Välj den förhandsifyllda skattedeklarationen i punkten Har inte skickats för att fortsätta att komplettera skattedeklarationen.
 4. Kom ihåg att till slut skicka skattedeklarationen i fasen Förhandsgranska och skicka: Välj knappen Skicka.

Du kan också göra så här:

 1. När du har loggat in i MinSkatt är du på fliken Egna skatteslag. Välj i sektionen Inkomstskatt för personer i punkten Förhandsifyllda skattedeklarationen 2023 länken Kontrollera den förhandsifyllda skattedeklarationen.
 2. Välj länken Korrigera uppgifterna i den förhandsifyllda skattedeklarationen.
 3. Den förhandsifyllda skattedeklarationens status är Har inte skickats. Välj Redigera uppgifterna i skattedeklarationen för att fortsätta komplettera skattedeklarationen.
 4. Kom ihåg att till slut skicka skattedeklarationen i fasen Förhandsgranska och skicka: Välj knappen Skicka.
 1. När du har loggat in i MinSkatt ska du välja fliken Kontakt.
 2. Välj i punkten Deklarationernas och ansökningarnas status länken Deklarationer, anmälningar och ansökningar som lämnats.
 3. Välj den förhandsifyllda skattedeklarationen i punkten Har skickats för att fortsätta att komplettera skattedeklarationen.
 4. Kom ihåg att till slut skicka skattedeklarationen i fasen Förhandsgranska och skicka: Välj knappen Skicka.

Om skattedeklarationens status är Har tagits emot:

 1. Gå till ingångssidan och välj fliken Egna skatteslag.
 2. Välj i sektionen Inkomstskatt för personer i punkten Förhandsifyllda skattedeklarationen 2023 länken Kontrollera den förhandsifyllda skattedeklarationen.
 3. Välj länken Redigera uppgifterna i den skickade skattedeklarationen. Du kan komplettera uppgifterna i de olika faserna av den förhandsifyllda skattedeklarationen.
 4. Kom ihåg att till slut skicka skattedeklarationen i fasen Förhandsgranska och skicka: Välj knappen Skicka.

Du kan bifoga dokument eller skriva fritt formulerade utredningar till den förhandsifyllda skattedeklarationen endast i vissa undantagsfall.

När du kompletterar din förhandsifyllda skattedeklaration i MinSkatt kan du fylla i alla uppgifter som behövs i de olika deklarationsfaserna. Det räcker att du fyller i uppgifterna i datafälten.

Om du exempelvis deklarerar ett avdrag i MinSkatt ska du ange avdragsbeloppet och de övriga uppgifterna som begärs i var sitt fält. Verifikationer och kvitton som gäller avdraget bifogas inte − du ska dock spara dem. Det finns inte heller fält för tilläggsuppgifter där du kan skriva fritt formulerad text. Om det behövs ber vi dig att lämna mera information.

I vissa undantagsfall kan du lägga till en bilaga − exempelvis om du deklarerar värdepapperstransaktioner. I respektive punkt visas då rubriken Bilagor och länken Lägg till fil.

Observera även att MinSkatt inte har numrerade blanketter, såsom blankett 7H (Hyresinkomster – aktielägenheter). Ange uppgifterna om olika inkomster under de rätta rubrikerna, till exempel hyresinkomsterna i respektive punkt.


Skatteförvaltningen kan använda automatiserat beslutsfattande vid avgörandet av ditt ärende. Detta innebär att beslutet i ditt ärende kan fattas delvis eller helt automatiserat. Läs mer om automatiserat beslutsfattande på Skatteförvaltningen.

Sidan har senast uppdaterats 13.5.2024