Förhandsifylld skattedeklaration

Alla förhandsifyllda skattedeklarationer för privatpersoner är nu i MinSkatt. De är framme per post före utgången av april. 

Om det inte finns någonting att korrigera i skattedeklarationen behöver du inte göra någonting.

Om du korrigerar deklarationen är det utsatta datumet då deklarationen ska vara framme hos Skatteförvaltningen antingen 10.5., 17.5. eller 24.5.2022. Ditt utsatta datum ser du på våren i din egen skattedeklaration och i MinSkatt.

Gå till MinSkatt och deklarera

Se deklarationsanvisningen

Så här deklarerar du på papper, returaddress

Rörelseidkarna och yrkesutövarna, jordbruksidkarna samt deras makar: Glömde du att deklarera uppgifter före det utsatta datumet 1.4.2022? Läs anvisningarna och agera genast!

Gör så här när du får skattedeklarationen

1

Kontrollera skattedeklarationen

Kontrollera alltid alla uppgifter som finns i din skattedeklaration. 

2

Om uppgifterna är rätt behöver du inte göra något

Om det inte finns något att komplettera eller korrigera behöver du inte göra någonting. Om du inte ändrar på uppgifterna har du lämnat din skattedeklaration med det förhandsifyllda innehållet.

3

Komplettera uppgifter som saknas eller korrigera uppgifter som är felaktiga

Om du behöver korrigera eller komplettera uppgifterna ska du deklarera ändringarna i MinSkatt eller på pappersblanketter.

Se deklarationsanvisningen

Om du korrigerar din skattedeklaration ska deklarationen i MinSkatt eller på pappersblanketter vara framme hos Skatteförvaltningen senast på den sista inlämningsdagen som antecknats i din skattedeklaration. Den sista inlämningsdagen ser du på första sidan i din skattedeklaration och i MinSkatt.

Förlängd deklarationstid

Du kan ansöka om förlängd deklarationstid om du har särskilda skäl till det. Lämna in en ansökan till Skatteförvaltningen före den sista inlämningsdagen för din skattedeklaration.

Du kan ansöka om förlängd deklarationstid i MinSkatt eller på en pappersblankett.