Förskottsskatt på hyresinkomster och försäljningsvinster

Förskottsskatt är en skatt som betalas på förhand exempelvis på hyresinkomster, överlåtelsevinster på egendom och inkomster från utlandet (såsom pensioner). Förskottsskatt ska betalas om skatt inte tas ut direkt på inkomsterna. En förskottsskatt är alltså inte samma sak som den skatt som du betalar enligt skattesatsen på ditt skattekort, till exempel på dina löneinkomster.

Under skatteåret kan du ansöka om förskottsskatt, ändring eller avlyftande av förskottsskatten. Du kan ansöka om och betala tilläggsförskott från december under skatteåret fram till att din beskattning slutförs.

Det minsta beloppet att betala förskottsskatt är 170 euro. Mindre skattebelopp än detta betalas i samband med den slutliga beskattningen.

Förfallodagen för förskottsskatt infaller den 23 dagen i månaden. Om den dagen inte är en bankdag är förfallodagen den följande vardagen.

Anvisningar till olika situationer

Du kan ansöka om förskottsskatt och ändring eller avlyftande av förskottsskatten fram till att din beskattning har slutförts. Förskottsskatteraterna gäller tills du får ett nytt beslut. Om du inte har fått ett nytt beslut senast på förfallodagen ska du betala förskottsskatten enligt det tidigare beslutet.

Gå till MinSkatt

Läs anvisningen: Så här ansöker du om förskottsskatt eller ändrar den i MinSkatt

Du kan också använda följande pappersblanketter:

Läs vid behov mer anvisningar om du får följande inkomster:

Förskottsskatt ska också betalas på företagsinkomst. Läs mer om förskottsskatt för företagsverksamhet.

Om du betalade för lite i skatt

Om du märker att du har betalat för lite i skatt året 2021 kan du komplettera skatterna med ett tilläggsförskott. Du kan alltså ansöka om tilläggsförskott för det föregående årets skatter.

Om förfallodagen för tilläggsförskottet är i januari beräknas det ingen nedsatt dröjsmålsränta på det. När du betalar tillräckligt med tilläggsförskott behöver du inte betala kvarskatt.

Gör så här om du inte vill betala nedsatt dröjsmålsränta

Välj något av följande alternativ:

Alternativ 1: Du använder MinSkatt

 

Alternativ 2: Du ringer ett servicenummer

  • Ring tfn 029 497 001 /skattekort och förskottsskatt (msa/lna).
  • Du kan ansöka om tilläggsförskott till och med den 31 januari 2022.

  • Du kan själv välja förfallodagen.
  • Du får beslutet och betalningsuppgifterna genast i MinSkatt.

Alternativ 3: Du ansöker på papper

Exempel: Du har sålt aktier den 15 augusti 2021. Du får 2 000 euro i vinst på försäljningen. Du kan ansöka om tilläggsförskott och betala skatten på försäljningsvinsten utan nedsatt dröjsmålsränta mellan den 1 januari och den 31 januari 2022 i MinSkatt.

Om du kompletterar dina skatter först efter januari eller betalar det skattebelopp som saknas som kvarskatt ska du därtill betala nedsatt dröjsmålsränta.

Mer information