Skattekort

Om du behöver ett skattekort ska du ansöka om det från MinSkatt.

Ansök om ett skattekort i MinSkatt

Med skatteprocenträknaren kan du uppskatta om förskottsinnehållningsprocenten på ditt skattekort behöver ändras.

Se anvisningar för MinSkatt

För skattekortet behöver du uppgifter om dina inkomster och avdrag

Uppskatta dina inkomster för hela året.

Beräkna inkomsterna och skatterna från början av året.

Fyll också i uppgifter om eventuella avdrag.

 

Ett skattekort finns i MinSkatt som pdf-fil där du kan ta det i bruk när som helst. Din arbetsgivare eller en annan prestationsutbetalare behöver ditt skattekort cirka 2 veckor före följande betalningsdag.

Du kan också beställa ett skattekort på andra sätt

Vanliga frågor

I januari 2021 används ännu skattekortet för 2020. Skattesatsen är den samma som år 2020 men inkomstgränsen nollställs.

Om du för 2021 beställt ett ändringsskattekort som redan gäller från och med ingången av året ska du använda detta ändringsskattekort.

Alla skattekort finns i MinSkatt. Du får skattekortet för 2021 per post i december-januari. 

Du behöver inte be Skatteförvaltningen om att få skattesatsen höjd om din årliga inkomstgräns inte överskrids. Du kan själv meddela din arbetsgivare eller en annan löneutbetalare en högre grund- eller tilläggsprocent än som antecknats på skattekortet. Det kan finnas behov för en höjning om avdrag som du inte längre har år 2020 har använts vid beräkningen av skattesatsen (t.ex. kostnader för förvärvande av inkomst eller räntor).

Inkomstgränsen på skattekortet för 2020 gäller endast 11 månader (februari–december). Den uträkning som bifogats till skattekortet visar din faktiska årsinkomstgräns för 12 månader.

Om din årliga inkomstgräns överskrids behöver du alltid ett nytt skattekort.

Se anvisningen för MinSkatt: Så här ansöker du om skattekortet i MinSkatt

Du kan söka sänkning av skattesatsen på nätet eller på skattebyrån om inkomsterna är betydligt mindre eller om avdragen är betydligt större än i skattekortets utredningsdel.

Ansök om skattekort i MinSkatt

Om du betalar skatt enligt en för hög skattesats får du återbäring med ränta om du inte alls söker ändring. Du kan även söka ändring senare än i början av året och får då samma nytta redan under året 2019.

Ansök om ett skattekort i MinSkatt

När du har öppnat skattekortet i MinSkatt kan du spara skattekortet som PDF på två olika sätt:

  • Alternativ 1: Klicka på knappen Spara som, sedan ska du välja PDF som filformat och ännu klicka på Spara.
  • Alternativ 2: Klicka på Skriv ut. Välj i punkten Destination "Spara som PDF". Klicka därefter på Spara. Välj den mapp där du vill spara skattekortet. Klicka på Spara.

Så här skriver du ut ett dokument och tillåter poppuppfönster i MinSkatt

Med vilken enhet och webbläsare lönar det sig att använda MinSkatt?