Anvisningar om skattekort i MinSkatt

Du kan hämta ditt nuvarande skattekort i MinSkatt och lämna den till inkomstbetalaren.

Så här hittar du ditt giltiga skattekort i MinSkatt.

När du behöver ett nytt skattekort kan du i MinSkatt välja antingen en kort eller en fullständig version av ansökan om skattekort. Till exempel om endast din lön ändras ska du välja den korta ansökan. Vid behov kan du alltid gå från den korta ansökan till den fullständiga.

Du kan också använda din mobiltelefon för att beställa ett skattekort i MinSkatt.

Skattekort för lön, förmån eller resekostnader

Så här beställer du ett skattekort för lön eller förmån i MinSkatt

Välj i följande situationer den korta versionen av skattekortsansökan:

 • din lön ändras eller du börjar på ett nytt arbete
 • du får naturaförmåner
 • du studerar och arbetar
 • du får någon förmån, till exempel arbetslöshetsdagpenning eller föräldrapenning
 • du anger eller ändrar kostnader för resor mellan bostaden och arbetsplatsen
 • du har betalat medlemsavgiften till en arbetsmarknadsorganisation
 • du beställer ett skattekort till ditt minderåriga barn

Skattekort för pension, stöd för närståendevård eller avdrag

Så här beställer du ett skattekort i MinSkatt – pension, stöd för närståendevård, arbetsersättning, lön från eget företag

Så här lämnar du uppgifter om avdrag i MinSkatt

Till exempel i följande situationer ska du välja den fullständiga versionen av skattekortsansökan:

 • du blir pensionerad
 • du får stöd för närståendevård
 • du får lön från eget företag
 • du får arbetsersättning eller bruksavgift
 • du anger avdrag, till exempel hushållsavdrag, för ditt skattekort.

Vanliga frågor

Om du behöver i januari ett skattekort för exempelvis ett nytt arbete, ska du beställa ett ändringsskattekort för 2022 i MinSkatt. Välj i ansökan om skattekort från vilket datum du vill att ditt skattekort ska vara giltigt.

Om dina inkomster och din arbetsplats inte ändras, använder din arbetsgivare ännu skattekortet för 2021 i januari 2022. Skattesatsen är densamma som på det senaste skattekortet för 2021. Skattekortet för 2021 används även om det på skattekortet står att det är giltigt till och med den 31 december 2021. I januari används skattesatsen på skattekortet för 2021, inte tilläggsskattesatsen. Inkomstgränsen nollställs i början av året.

Du får skattekortet för 2022 i MinSkatt. Så här hittar du ditt giltiga skattekort i MinSkatt. Per post anländer skattekorten senast i januari.

Beställ ett nytt skattekort och ange dina aktuella inkomst- och avdragsuppgifter för skattekortet.

Läs anvisningen för att söka ett nytt skattekort i MinSkatt

Det kan finnas behov för en höjning om avdrag som du inte längre har år 2022 har använts vid beräkningen av skattesatsen (t.ex. resekostnader).

När du ändrar skattesatsen undviker du sannolikt att betala kvarskatt nästa år.

Inkomstgränsen på skattekortet för 2022 gäller endast 11 månader (februari–december). På skattekortet visas också en uppskattning av hela årets inkomster som utgör grunden för skattesatsen.

Du kan söka sänkning av skattesatsen på nätet eller på skattebyrån om inkomsterna är betydligt mindre eller om avdragen är betydligt större än i skattekortets utredningsdel.

Se anvisningen för MinSkatt: Så här ansöker du om skattekortet i MinSkatt

Om du betalar skatt enligt en för hög skattesats får du återbäring med ränta om du inte alls söker ändring. Du kan även söka ändring senare än i början av året och får då samma nytta redan under året 2022.