Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden

Arbetslöshetsdagpenning – beställ vid behov ett nytt skattekort

När du börjar få inkomstrelaterad dagpenning eller arbetslöshetsdagpenning kan du behöva ett nytt skattekort. Även om stödet är lägre än den lön du fick tidigare, sjunker din skattesats inte nödvändigtvis. Detta beror på att du inte beviljas samma avdrag i beskattningen för stöd som för löneinkomster.

Så här beskattas inkomstrelaterad dagpenning och arbetslöshetsdagpenning

Om du inte ansöker om ett nytt skattekort använder arbetslöshetskassorna och FPA schablonmässiga skattesatser:

  • innehåller FPA 20 % i skatt på arbetsmarknadsstödet och grunddagpenningen
  • använder arbetslöshetskassorna skattesatsen för lön som förskottsinnehållningssats för den inkomstrelaterade dagpenningen. Skattesatsen är dock alltid minst 25 %.

Beställ ett nytt skattekort för förmåner

Uppskatta dina inkomster för innevarande år och beställä ett nytt skattekort för förmåner. Dina löner och förmåner inverkar på skattesatsen. Om du under din arbetslöshet har tillfälliga inkomster, arbetar deltid eller får andra förmåner utöver arbetslöshetsdagpenningen, kan du uppskatta din skattesats med skatteprocenträknaren.

Beställ vid behov ett nytt skattekort.

Så här gör du ett skattekort i MinSkatt om du blir arbetslös eller permitterad

Beställ skattekortet på nätet

Du kan också beställa ett skattekort på andra sätt

Vanliga frågor

Den skattesats som finns på det skattekort som du fick i slutet av året är avsedd för lön. Skattesatsen på arbetslöshetsförmånen är högre än på lönen eftersom samma avdrag inte gäller inkomstrelaterad eller FPA:s dagpenning. Om du inte visar upp ett skattekort för förmån, måste betalaren ta ut minst 20 % på FPA:s arbetslöshetsdagpenning och 25 % på inkomstrelaterad dagpenning. Uppskatta dina inkomster för det innevarande året och gör ett skattekort för förmån vid behov.

Sidan har senast uppdaterats 24.10.2022