Det kan förekomma störningar i tjänsten måndagen den 5.12 kl. 0.00–4.00 på grund av ett serviceavbrott. Vi beklagar besväret som förorsakas av detta.

Fastighetsskatt – kontrollera beskattningsbeslutet och betala skatten

Anvisningarna gäller privatpersoner, näringsidkare, öppna bolag och kommanditbolag samt dödsbon.

Anvisningarna för samfund

Gör så här när du får fastighetsbeskattningsbeslutet

1

Du får fastighetsbeskattningsbeslutet inom Mars

Fastighetsbeskattningsbesluten och giroblanketterna  finns nu i MinSkatt senast den 16 mars och per post inom mars. Om du inte behöver korrigera något ska du tidsinställa betalningen i nätbanken eller beställa en e-faktura.

Fick du en utredning av de fastighetsuppgifter som används som grund för fastighetsbeskattningen?

2

Korrigera uppgifterna i beslutet vid behov

Kontrollera uppgifterna i beslutet.

Uppgifterna i fastighetsbeskattningsbeslutet som du får på våren 2022 grundar sig på situationen i början av året (1.1.2022).

Om du märker fel eller brister i uppgifterna ska du korrigera dem senast 10.5.2022 i MinSkatt eller på en pappersblankett (Fastighetsskattedeklaration). Obs.! Det går inte att korrigera per telefon!

Gå till MinSkatt

Så här deklarerar och korrigerar du fastighetsuppgifter i MinSkatt

Så här deklarerar du på papper

3

Betala skatten

Skatten ska betalas av den som äger fastigheten 1.1.2022. Betalningsanvisningar

De flesta fastighetsägare har förfallodagarna för fastighetsskatten 8.8.2022 och 6.10.2022. Om det kommer ändringar till det fastighetsbeskattningsbeslut som skickas på våren, flyttas förfallodagarna framåt i tiden.

Fastighetsskatten ska betalas av den som äger fastigheten 1.1.2022. Läs mer om ägande och besittning.

Makar lämnar en gemensam deklaration

Om du äger fastigheten tillsammans med din make räcker en deklaration för makar.

Annat som anknyter till detta

Användning av skatteåterbäringar till betalning av skatter

Vanliga frågor

Kontrollera byggnadsuppgifterna. Flera kommuner har granskat byggnaderna i området och anmält ändringar. Ändringar i byggnadsuppgifterna inverkar på fastighetsskatten.

Den kommunala fastighetsskatteprocentsatsen kan också ha ändrats sedan året innan.

Läs mer om procentsatserna för fastighetsskatten

Anmäl inte fastighetsuppgifterna till Skatteförvaltningen. Vi får dem från Lantmäteriverket.

Du får fastighetsbeskattningsbeslutet först på våren 2023. I beslutet ingår även uppgifter om den fastighet du köpt. Betalningsdagarna för fastighetsskatten är på hösten 2023.

Om det finns flera köpare (två eller fler) ska du kontrollera ägarandelarna i fastighetsbeskattningsbeslutet våren 2023.

Du ansvarar för betalningen av fastighetsskatten eftersom du ägde fastigheten 1.1.2022.

Om du i köpebrevet kommit överens med säljaren om betalning av fastighetsskatten är det fråga om ett bilateralt avtal mellan er.

Anmäl inte de förändrade fastighetsuppgifterna till Skatteförvaltningen. Vi får information om fastighetsförändringarna från Lantmäteriverket.

Om du fortfarande äger fastigheten är du som fastighetsägare fastighetsskattskyldig. Fastighetsbeskattningen för 2022 fastställs enligt situationen 1.1.2022.

Anmäl ändring av fastighetens användningsändamål till stadigvarande bostad på våren 2023.

Fastighetsbeskattningen för 2022 fastställs enligt situationen 1.1.2022. Om fastighetens användningsändamål ändras under 2022 inverkar det på fastighetsbeskattningen först 2023.

Vi kontrollerar med Befolkningsregistercentralen om fastigheten är i bostadsbruk. Glöm inte att göra adressändring.

Kontrollera vad som betraktas som en stadigvarande bostad om du äger andra bostäder.

Besluten om fastighetsskatt är i MinSkatt från och med 2020. Äldre fastighetsbeskattningsbeslut finns inte i MinSkatt.

I MinSkatt kan du också betala fastighetsskatten.

Sidan har senast uppdaterats 1.1.2022