Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden.

Hyresinkomster av placeringsbostad och annan egendom

Hyresinkomster samt de kostnader som hänför sig till dem ska deklareras i beskattningen. Hyresinkomsterna är kapitalinkomster och beskattas enligt kapitalinkomstskattesatsen.

Skatteprocenten på kapitalinkomster upp till 30 000 euro är 30 procent. Skatteprocenten är 34 procent för den överstigande delen.

Vilka kostnader kan du dra av?

Se alla avdrag

Tillfällig eller sporadisk uthyrning

Läs mer om exempelvis korttidsuthyrning av bostad

Planerar du att hyra ut din bostad?

 • Så här kommer du i gång

  Uthyrningsverksamheten börjar från att du lägger ut din bostad för uthyrning – till exempel publicerar en annons i en webbtjänst. Uppskatta hyresinkomsterna och kostnaderna för det innevarande året, kostnader är exempelvis bolagsvederlag och räntor på lån. Deklarera dem för ditt skattekort eller i ansökan om förskottsskatt.

 • Lämna uppdaterade uppgifter till Skatteförvaltningen

  Det lönar sig att lämna uppgifter om hyresinkomsterna och de kostnader som hänför sig till dem redan för skattekortet eller att ansöka om förskottsskatt. Då tas skatten ut jämt under året och du undviker kvarskatt. Du ska deklarera hyresinkomsterna senast i skattedeklarationen även om det inte kvarstår någon skatt att betala för hyresinkomsterna efter att kostnaderna dragits av.

  Anvisningar om deklaration och betalning

 • Du får göra avdrag från hyresinkomsterna

  Du kan dra av exempelvis skötselvederlag, vattenavgifter och renoveringskostnader. Dessa kostnader minskar beloppet av den beskattningsbara inkomsten och du betalar mindre skatt för inkomsten. 

  Mer information om avdrag från hyresinkomsterna

 • Avslutning av och ändringar i uthyrningsverksamheten

  Om du slutar med uthyrningsverksamheten eller avbryter den under året ska du göra ändringar i skattekortet eller förskottsskatten. Om du betalar förskottsskatt ska du inte lämna förskottsskatterater obetalade utan söka ändring i eller borttagning av förskottsskatten.

Sidan har senast uppdaterats 6.5.2024