Hyresinkomster

Alla hyresinkomster och kostnader som hänför sig till dem ska deklareras i beskattningen. Du ska deklarera dessa uppgifter även om det inte kvarstår någon skatt att betala efter att kostnaderna dragits av. Hyresinkomster är kapitalinkomster som beskattas enligt kapitalinkomstskattesatsen.

Så här deklarerar du

Ange alltid hyresinkomsterna i skattedeklarationen.

Så här betalar du

Om du får hyresinkomst för första gången eller beloppet av hyresinkomster ändras, se anvisningarna för betalning.

Vad får du dra av?

Kontrollera vilka kostnader för uthyrningen du får dra av från hyresinkomsterna.

När du renoverar

Kontrollera vilka renoveringskostnader du får dra av från hyresinkomsterna.

Vad är hyresinkomst?

Hur stor är skatten?

Se hur skattebeloppet räknas ut.

Hyresinkomster från utlandet