Kostnader för uthyrningen kan dras av från hyresinkomsterna

Från hyresinkomsten från en aktielägenhet eller fastighet kan man dra av kostnader för uthyrningen. Vissa kostnader kan man dra av i begränsad omfattning och vissa inte alls. 

Avdrag från hyresinkomst från en aktielägenhet

Från hyresinkomst från en aktielägenhet kan du dra av kostnader som anknyter till

Kostnaderna ska dras av under det år då de har betalats.

Du får dra av räntor på lån och kostnader för lånearrangemang för en uthyrd bostad endast om du har tagit ut gängse hyra för bostaden. Läs också hur räntor på lån för en placeringsbostad kan dras av från kapitalinkomsterna.

Avdrag från hyresinkomst från en fastighet

Från hyresinkomst från en fastighet kan du dra av kostnader som anknyter till

Du får dra av endast den del av kostnaderna som anknyter till den del av fastigheten som har hyrts ut.

Du får dra av räntor på lån och kostnader för lånearrangemang för en uthyrd bostad endast om du har tagit ut gängse hyra för bostaden. Läs också hur räntor på lån för en placeringsbostad kan dras av från kapitalinkomsterna.

Begränsat avdrag för en del av kostnaderna eller inget avdrag alls

Läs mer: