Handläggningstider för anmälningar, deklarationer och ansökningar

Med handläggningstid avses den tid som börjar när en anmälan, deklaration eller ansökan kommer in till Skatteförvaltningen. Handläggningstiden påverkas väsentligen av om vi måste be dig om tilläggsuppgifter för din anmälan, deklaration eller ansökan.

Förväntad handläggningstid

Den förväntade handläggningstiden är vår nuvarande bedömning om handläggningstiden för en anmälan, deklaration eller ansökan.

Momsbeskattning

Vi har intensifierat behandlingen av ansökningar om återbäring av moms till följd av coronavirussituationen. De flesta deklarationerna behandlas inom ungefär en vecka, varefter återbäringarna betalas till kunderna. Läs mer om utbetalningen av återbäringar.

Förväntad handläggningstid

 • Momsdeklaration: 1 vecka
 • Momsdeklaration, fall som kräver tilläggsutredningar: 9 veckor
 • Skriftlig handledning: 5 veckor

Bilbeskattning

Förväntad handläggningstid

 • Bilskattedeklaration (begagnade fordon): 3 veckor
 • Bilskattedeklaration (begagnade fordon - registrerat ombud): 8 veckor

Om det för beskattningen krävs tilläggsutredningar eller det görs en manuell värdering av fordonet kan handläggningstiden bli flera veckor längre.

Ansökningsärenden

Förväntad handläggningstid

 • Förhandsavgörande (moms): 5 veckor
 • Förhandsavgörande om förskottsuppbörd: 4 veckor
 • Ansökan om dispens för att dra av förluster: 4 veckor
 • Ansökan om återbäring av överlåtelseskatt: privatpersoner 9–12 mån., samfund 12–18 mån. 

Ansökan om att korrigera användning av en betalning eller återbäring

Förväntad handläggningstid

 • 5 månader

Ansökan om befrielse från skatt

Förväntad handläggningstid

 • 6-9 månader

Ansökan om avstående från uppbörd av dröjsmålsränta

Förväntad handläggningstid

 • 9-10 månader

Gåvobeskattning

Förväntad handläggningstid

 • Gåvoskattebeslut: 6 månader

Begäran om betalningsarrangemang

Förväntad handläggningstid

 • 1 vecka

Omprövningsbegäranden

Förväntad handläggningstid

 • Registrering: 2 månader
 • Skatter på eget initiativ (bl.a. moms): 10 månader
 • En omprövningsbegäran av förseningsavgift: 12 månader
 • Inkomstbeskattning: 12 månader
 • Arvsbeskattning: 6 - 12 månader
 • Bilbeskattning: 4 månader (Om det görs en ny manuell värdering av fordonet kan handläggningstiden bli flera månader längre)
 • Fastighetsbeskattning: 16 - 18 månader

Arvsskatt

Förväntad handläggningstid

 • Arvsbeskattningsbeslutet: 6 månader

Registrering

Om företaget redan har ett FO-nummer kan du anmäla företaget till Skatteförvaltningens register eller ansöka om att bli avregistrerad i MinSkatt.
Du kan även använda e-tjänsten ytj.fi för registreringen. Din anmälan i YTJ behandlas först på Patent- och registerstyrelsen. Anmälan kommer först därefter till Skatteförvaltningen för behandling.
Den förväntade handläggningstiden omfattar också handläggningstiden på PRS.

Förväntad handläggningstid

 • 3-4 veckor

Inkomstbeskattning,privat personer

Förväntad handläggningstid

 • Skattekort: 5–6 dagar i e-tjänsten MinSkatt, 1–2 veckor med en pappersblankett
 • Ändring av förskottsskatt: 1–3 dagar i e-tjänsten MinSkatt, 1–2 veckor med en pappersblankett
 • Förhandsavgörande: 6 veckor

Inkomstbeskattning, Rörelseidkare och yrkesutövare (firmor), öppna bolag, kommanditbolag

Förväntad handläggningstid

 • Skattekort: 5–6 dagar i e-tjänsten MinSkatt, 1–2 veckor med en pappersblankett
 • Ändring av förskottsskatt: 1–3 dagar i e-tjänsten MinSkatt, 1–2 veckor med en pappersblankett
 • Förhandsavgörande: 6 veckor

Inkomstbeskattning, samfund

Förväntad handläggningstid

 • Ansökan om förskottsskatt: 1–2 dagar i e-tjänsten MinSkatt
 • Förhandsavgörande: 8 veckor