Handläggningstider för anmälningar, deklarationer och ansökningar

Med handläggningstid avses den tid som börjar när en anmälan, deklaration eller ansökan kommer in till Skatteförvaltningen. Handläggningstiden påverkas väsentligen av om vi måste be dig om tilläggsuppgifter för din anmälan, deklaration eller ansökan.

Förväntad handläggningstid

Den förväntade handläggningstiden är en bedömning av den nuvarande genomsnittliga handläggningstiden för en anmälan, deklaration eller ansökan.

Momsbeskattning

Förväntad handläggningstid

 • Momsdeklaration: 1 vecka
 • Momsdeklaration, fall som kräver tilläggsutredningar: 7 veckor
 • Skriftlig handledning: 5 veckor

Bilbeskattning

Förväntad handläggningstid

 • Bilskattedeklaration: ett registrerat bilskatteombud lämnar fordonspecifik skattedeklaration för begagnade fordon: 8-10 månader
 • Bilskattedeklaration: andra än privatpersoner och de företagskunder som är registrerade: 2 månader
 • Ansökan om återbäring av bilskatt: 3-4 månader
 • Ansökan för utredning av stadigvarande boningsort och Ansökan om förlängning av tidsfristen för bilskattefrihet: 4 veckor 
 • Anmälan om skattefri användning (annan specifik användning): 2-4 veckor
 • Ansökan om att bli registrerat bilskatteombud: 4 veckor

Om det för beskattningen krävs tilläggsutredningar eller det görs en manuell värdering av fordonet kan handläggningstiden bli flera veckor längre.

Ansökningsärenden

Förväntad handläggningstid

 • Förhandsavgörande (moms): 5 veckor
 • Förhandsavgörande (inkomstbeskattning): samfund 8 veckor
 • Förhandsavgörande (bilbeskattning): 5 veckor
 • Förhandsavgörande om förskottsuppbörd: 4 veckor
 • Ansökan om dispens för att dra av förluster: 4 veckor
 • Ansökan om återbäring av överlåtelseskatt: privatpersoner 6–8 mån., samfund 12–18 mån.
 • Överlåtelseskatt, Begäran om utlåtande för lagfart och inskrivning: privatpersoner och samfund 1 mån. 

Ansökan om att korrigera användning av en betalning eller återbäring

Förväntad handläggningstid

 • 2-3 månader

Ansökan om befrielse från skatt

Förväntad handläggningstid

 • 6-9 månader

Ansökan om avstående från uppbörd av dröjsmålsränta

Förväntad handläggningstid

 • 7-10 månader

Gåvobeskattning

Förväntad handläggningstid

 • Gåvoskattebeslut: 6–12 månader

Begäran om betalningsarrangemang

Förväntad handläggningstid

 • 1 vecka

Omprövningsbegäranden

Förväntad handläggningstid

 • Registrering: 2 månader
 • Skatter på eget initiativ (bl.a. moms): 18 månader
 • En omprövningsbegäran av förseningsavgift: 12 månader
 • Inkomstbeskattning, personkunder: 12–16 månader
 • Inkomstbeskattning, företag: 12 månader
 • Arvs- och gåvobeskattning: 12–16 månader
 • Bilbeskattning: 8–10 månader (Om det görs en ny manuell värdering av fordonet kan handläggningstiden bli flera månader längre)
 • Fastighetsbeskattning: 16–18 månader (samfundskundernas förväntade handläggningstid: 24–26 månader)

Arvsskatt

Förväntad handläggningstid

 • Arvsbeskattningsbeslutet: 6–12 månader

Registrering

Om företaget redan har ett FO-nummer kan du anmäla företaget till Skatteförvaltningens register eller ansöka om att bli avregistrerad i MinSkatt.

Du kan också grunda ditt företag och få ett FO-nummer i MinSkatt om företaget inte behöver införas i handelsregistret. Aktiebolag och andra samfund ska alltid registreras i handelsregistret. Därför ska de grundas i Företags- och organisationssystemet (ytj.fi).

Om du gör registreringen i Företags- och organisationssystemet behandlas din anmälan först på Patent- och registerstyrelsen. Anmälan kommer först därefter till Skatteförvaltningen för behandling.

Förväntad handläggningstid

 • Registreringar och ändringar i MinSkatt: 3 veckor
 • Den förväntade handläggningstiden omfattar också handläggningstiden på PRS.

Inkomstbeskattning,privat personer

Förväntad handläggningstid

 • Skattekort: 1–3 dagar i e-tjänsten MinSkatt, 1–2 veckor med en pappersblankett
  Obs. Behandlingen av skattekortsansökningar har hopat sig. Om du lämnade ansökan i MinSkatt är behandlingstiden nu cirka 1 vecka.
 • Ändring av förskottsskatt: 1–3 dagar i e-tjänsten MinSkatt, 1–2 veckor med en pappersblankett
 • Förhandsifylld skattedeklaration: Om du gör ändringar i din skattedeklaration för 2021 får du ett nytt beskattningsbeslut i maj-oktober.

Inkomstbeskattning, Rörelseidkare och yrkesutövare (firmor), öppna bolag, kommanditbolag

Förväntad handläggningstid

 • Skattekort: 5–6 dagar i e-tjänsten MinSkatt, 1–2 veckor med en pappersblankett
 • Ändring av förskottsskatt: 1–3 dagar i e-tjänsten MinSkatt, 1–2 veckor med en pappersblankett
 • Förhandsavgörande: 6 veckor

Inkomstbeskattning, samfund

Förväntad handläggningstid

 • Ansökan om förskottsskatt: 1–2 dagar i e-tjänsten MinSkatt