Utvecklare

 

Man kan lämna in bl.a. elektroniska årsanmälningar, deklarationer av skatter på eget initiativ (tidigare periodskattedeklaration)och inkomstskattedeklarationer till Skatteförvaltningen.

Servicetjänsterna kan använda autentiseringstjänsten Katso för autentiseringen av användarna och kontrollen av auktoriseringarna. Uppgiftslämnarna ska ha en Katso-kod och programvaran ska ha en koppling till webbtjänsten Katso.

Materialet ska skapas enligt Skatteförvaltningens postbeskrivningar och innehållet ska vara formellt rätt. Den formella riktigheten av material som Skatteförvaltningen tar emot kontrolleras i samband med inlämnandet.

Elektroniskt material kan skickas till Skatteförvaltningen via webbtjänsten Ilmoitin.fi. Tjänsten kan anlitas antingen i form av ett gränssnitt eller webbaserat.

Skatteförvaltningens postbeskrivningar publiceras beroende på posttypen i en viss tidpunkt. Programutvecklarna ska se till att tjänsterna är kompatibla med Skatteförvaltningens postbeskrivningar och motsvarar kraven för tidtabellerna.