Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden

Utvecklare

Man kan lämna in bl.a. elektroniska årsanmälningar, deklarationer av skatter på eget initiativ (tidigare periodskattedeklaration)och inkomstskattedeklarationer till Skatteförvaltningen.

  • När du använder Suomi.fi-fullmakter ska du logga in i e-tjänsterna med personliga nätbankskoder, mobilcertifikat eller certifikatkort. Mobilcertifikatet eller certifikatkortet kan också vara ett sådant som organisationen erbjuder.

Materialet ska skapas enligt Skatteförvaltningens postbeskrivningar och innehållet ska vara formellt rätt. Den formella riktigheten av material som Skatteförvaltningen tar emot kontrolleras i samband med inlämnandet.

Elektroniskt material kan skickas till Skatteförvaltningen via webbtjänsten Ilmoitin.fi. Tjänsten kan anlitas antingen i form av ett gränssnitt eller webbaserat.

Skatteförvaltningens postbeskrivningar publiceras beroende på posttypen i en viss tidpunkt. Programutvecklarna ska se till att tjänsterna är kompatibla med Skatteförvaltningens postbeskrivningar och motsvarar kraven för tidtabellerna.

Sidan har senast uppdaterats 2.6.2020