Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden.

Postbeskrivningar

Av varje anmälan eller deklaration som ska förmedlas till Skatteförvaltningen har man gjort en postbeskrivning. Uppdaterade postbeskrivningar finns alltid på denna webbplats.

Tilläggsinformation om postbeskrivningarna och tidigare års postbeskrivningar får du genom att skicka e-post till adressen ohjelmistotalot(a)vero.fi.

Skatter på eget initiativ

Inkomstskattedeklarationer

Direktöverföringar och övriga anmälningar och deklarationer

Årsanmälningar

Elektroniska deklarationer och anmälningar, allmän beskrivning (pdf) (18.3.2024)

Räkna ut företags- och organisationsnumrets och personbeteckningens kontrolltecken, anvisning (pdf) (12.1.2023)

Korrigering av årsanmälningar som lämnats elektroniskt i filformat

Ilmoitin.fi

Ilmoitin.fi är avsedd för kontroll av den formella riktigheten av årsanmälningarna, deklarationerna av skatter på eget initiativ, direktöverföringarna samt inkomstskattedeklarationen och för att vidarebefordra materialet till Skatteförvaltningen. Tjänsten kontrollerar materialets formella riktighet enligt postbeskrivningen. Du kan använda tjänsten antingen med webbläsaren eller via gränssnitt.

Tjänsten finns på adressen Ilmoitin.fi

Sidan har senast uppdaterats 19.3.2024