Postbeskrivningar av direktöverföringar och övriga anmälningar och deklarationer

 
Namn Postbeskrivning
/år (pdf)
Blankett
/anvisning
Direktöverföring av allmänt skattskyldiga pensionstagare (VKESSELE) 2022

Anvisning 2022

Anvisning (28.9.2020)

Direktöverföring av begränsat skattskyldiga pensionstagare (RVKSSELE)

2022

Anvisning 2022

Anvisning

Direktöverföring av förskottsinnehållningsuppgifter om löner (VKESSPAE)

2022

2021

Anvisning 2022

Anvisning 2021

Anvisning 2020

Anmälan om FöPL- och LFöPL-arbetsinkomstuppgifter (VKTYOSVA)

2022

 
Förskottsinnehållningsuppgifter till utbetalare av förmåner

Detta dataflöde tas ur bruk. För 2019 ger vi inte ut en postbeskrivning.
För förskottsinne-hållningsförfrågningar kan du använda dataflödet VKESSPAE.

 
Försäkringsuppgifter enligt arvs- och gåvoskattelagen (E)

2016 -> (6.4.2021)
Från 2021 information skall anmälas till inkomstregister.

 
Arbetsgivarens skattenummerbegäran (VERONUME) 2012 -> Anvisning
Hjälpverktyg (på finska)
Anvisning om hjälpmedel
Kontroll av skattenummerregistrering (VEROKYSE) 2014 ->  
Kontroll av förskottsuppbördsregistrering (VSENPERE) 30.11.2018 2018 -> Hjälpverktyg
(pä finska)
Kontroll av momsskyldighet (VSALVTAR) 16.1.2018 2018 ->  
Skyldigheten att lämna uppgifter vid byggande / Uppgifter vid byggande (VSRAKYHT)

2020
2018

 
Skyldigheten att lämna uppgifter vid byggande / Uppgifter om arbetstagare (VSTYONTE)

2020
2018

 
Skyldigheten att lämna uppgifter vid byggande / Uppgifter om entreprenader (VSURAKKA)

2020
2018

 
Anmälan om utredningsskyldighet (CbC och DAC4)

2022
2021
2020
2019
2018

2017
2016

 

Land-för-land-rapport för beskattningen
(CbC och DAC4)

Teknisk tillämpning v2.0 (XML-schema 2.0, i bruk fr.o.m. 26.1.2021)

Exempelfiler (XML 2.0):
CbC-Report_New_Schema-2.0
CbC-Report_Correction-OECD2_Schema-2.0
CbC-Report_Deletion-OECD3_Schema-2.0

Anmälan om rapporteringspliktiga arrangemang (DAC6)

2018 -> (Anmälan börjar 1.7.2020)

Teknisk tillämpningsanvisning

IsoTypes_v1.01 (xsd)
Dac6XML_FI_v3.02 (xsd)
DAC6Wrapper_v1.0 (xsd)

 

Referensuppgifter för skatter (VSGVIITE)

2017 -> (28.5.2021) 
(referensnummer för  bilskatter returneras fr.o.m 11.2.2021)

 

 

Tilläggsinformation om postbeskrivningarna och tidigare års postbeskrivningar får du genom att skicka e-post till adressen ohjelmistotalot(at)vero.fi.