Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden

Bilskatt – när du för in i landet eller registrerar ett fordon som inte är registrerat i Finland

I Finland uppbärs bilskatt på alla de fordon som första gången registreras eller tas i bruk i Finland, dvs. person- och paketbilar, bussar, motorcyklar och andra fordon i klass L (bl.a. fyrhjulingar).

Du måste betala bilskatt när

  • du för in ett fordon från utlandet och registrerar det i Finland
  • du köper ett oregistrerat fordon i Finland och registrerar det för första gången i Finland
  • du tar ett fordon i bruk, om användningen av fordonet inte är befriad från bilskatt.

Lämna en anmälan om ibruktagande och deklarera bilskatten i MinSkatt

Fordonskatt

Bilskatten betalas endast en gång, det vill säga när fordonet för första gången tas i bruk i Finland eller registreras i Finland.

Fordonskatt tas ut årligen, och den hör till Transport- och kommunikationsverkets (Traficom) ansvarsområde. Betala fordonskatt för Traficom.

Hur stor är bilskatten?

Bilskatteräknare och beloppet på bilskatten

Lämna en anmälan om ibruktagande och deklarera bilskatten

Så här lämnar du en anmälan om ibruktagande och deklarerar bilskatten.

Betala bilskatt

Så här betalar du bilskatt

Ansökan om återbäring av bilskatt på grund av skada

Så här ansökar du om återbäring av bilskatt på grund av skada.

Skattefri användning av fordon

Skattefri användning av fordon

Företagskunder

Bilbeskattning av företagskunder

Den här sidan är en del av Europeiska kommissionens portal Your Europe. Lämna kommissionen respons på sidan.

https://europa.eu/youreurope/index_sv.htm
Sidan har senast uppdaterats 30.3.2022