Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijauksista.

Etätyö ja vähennykset

Etätyön tekemiseen voi liittyä kustannuksia, joita saat vähentää verotuksessa. Tällaisia ovat esimerkiksi menot työhuoneessa työskentelystä, työvälineistä ja tietoliikenneyhteydestä. Etätyöllä tarkoitetaan järjestelyä, jossa olet sopinut työnantajasi kanssa, että työskentelet ainakin osan työajastasi kotona tai muussa hankkimassasi työskentelytilassa.

Tulonhankkimismenot

Kaikki palkansaajat saavat automaattisesti 750 euron tulonhankkimisvähennyksen. Jos sinulla on kuluja tätä enemmän, voit ilmoittaa ne tulonhankkimismenoina veroilmoituksessa. 

Voit vähentää tulonhankkimismenona

 • työhuonevähennyksen (joko kaavamaisen vähennyksen tai todelliset kulut esim. kalusteista, ei molempia)
 • kulut työvälineistä (esim. pääasiassa työkäyttöön hankitusta tietokoneesta tai näytöstä)
 • kulut tietoliikenneyhteydestä joko osittain tai kokonaan. 

Jos teet etätöitä Suomessa ulkomaiselle työnantajalle, katso ohjeet täältä

Katso vähennysten määrät

Kun teet etätyötä, voit vähentää työhuonevähennyksenä jommankumman seuraavista:

A. kaavamainen työhuonevähennys

B. työskentelystä aiheutuneet todelliset kulut 

Et siis voi vähentää niitä molempia veroilmoituksellasi. 

A. Kaavamainen työhuonevähennys

Voit vaatia kaavamaista työhuonevähennystä, vaikka sinulla ei olisi erillistä työtilaa varattuna työskentelyä varten. Kuluista ei tarvitse esittää selvitystä. Työhuonevähennyksen määrä määräytyy etätyöpäivien mukaan.

Kaavamainen työhuonevähennys kattaa kaikki kulut, joita sinulle aiheutuu kotona työskentelystä. Kaavamainen vähennys kattaa siten myös kalusteet, kuten työtuolin tai työpöydän. Jos vaadit kaavamaista työhuonevähennystä, et voi vähentää lisäksi kalusteiden hankinnasta aiheutuneita kuluja. 

Jos puolisot käyttävät samaa asuntoa etätyöhön, kumpikin puoliso voi tehdä kaavamaisen työhuonevähennyksen alla olevan taulukon mukaisesti.

Taulukko työhuonevähennyksestä etätyöpäivien määrän mukaan
Etätyöpäivien määrä Kaavamainen työhuonevähennys vuoden 2023 verotuksessa
Teet etätyötä kokopäiväisesti yli 50 % kalenterivuoden työpäivien kokonaismäärästä 940 euroa
Teet etätyötä säännöllisesti enintään 50 % kalenterivuoden työpäivien kokonaismäärästä 470 euroa
Teet etätyötä satunnaisesti 235 euroa

Esimerkki 1: Olli tekee etätyötä kotonaan yli puolet koko vuoden työpäivistä. Lisäksi Olli on ostanut työtuolin, jonka hinta on 200 euroa. Olli voi vähentää verotuksessaan tulonhankkimismenoina kaavamaisen työhuonevähennyksen 940 euroa. Vähennys kattaa myös kalusteet, joten Olli ei voi vaatia enää erillistä vähennystä työtuolista. Koska tulonhankkimismenojen määrä ylittää tulonhankkimisvähennyksen määrän (750 e), palkkatuloista vähennetään 940 euroa.

Esimerkki 2: Anu tekee etätyötä säännöllisesti alle puolet koko vuoden työpäivistä. Hän voi vähentää verotuksessaan tulonhankkimismenoina kaavamaisen työhuonevähennyksen 470 euroa. Jos Anulla ei ole muita tulonhankkimismenoja, hänen ei tarvitse hakea työhuonevähennystä, koska Anulle myönnetään automaattisesti  750 euron tulonhankkimisvähennys.

B. Vähennys todellisten kulujen mukaan

Jos työhösi liittyy huomattavasti kotona tehtävää työtä, voit vaatia vähennettäväksi kaavamaisen työhuonevähennyksen sijaan työhuoneessa työskentelystä aiheutuneet todelliset kulut. Vähennyskelpoisia kuluja voivat olla esimerkiksi kalusteet sekä työhuoneesta aiheutuneet vuokra- ja lämmityskulut. Todellisista kuluista on pyydettäessä esitettävä selvitys ja tositteet. 

Todellisina menoina et voi kuitenkaan vähentää omia ja perheen elantomenoja. Vähennyskelvottomia elantomenoja ovat muun muassa asuntolainan lyhennykset sekä korko- ja muut lainakulut. Vähennyskelvottomia elantomenoja ovat myös asumisesta ja elämisestä aiheutuneita menot, kuten jätehuolto- ja kiinteistönhoitokulut sekä nuohous-, vakuutus-, vesi- ja hulevesimaksut. Myös asunnossa olevan työhuoneen remontointikulut ovat lähtökohtaisesti vähennyskelvottomia.

Työhuoneen kalusteita ovat esimerkiksi työpöytä ja työtuoli.

Jos hankit kalusteita itse, voit vähentää niiden hankinta-, huolto- ja korjausmenot tulonhankkimiskuluina, jos kalusteet ovat pääasiassa työkäytössä.

 • Jos hankintahinta on enintään 1 200 euroa/kaluste vuonna 2023, voit vähentää kulut kerralla hankintavuonna.
 • Jos hankintahinta ylittää 1 200 euroa, vähennä se vuosittaisina 25 %:n suuruisina poistoina.

Jos puolisot käyttävät samaa asuntoa etätyöhön ja vaativat vähennystä todellisten kulujen mukaan, vähennettävä määrä jaetaan puolisoille esitetyn selvityksen perusteella.

Työvälineitä ovat esimerkiksi tietokone, näyttö ja näppäimistö.

Jos hankit työvälineitä itse, voit vähentää niiden hankinta-, huolto- ja korjausmenot tulonhankkimiskuluina, jos välineet ovat pääasiassa työkäytössä.

 • Jos hankintahinta on enintään 1 200 euroa/työväline vuonna 2023, voit vähentää kulut kerralla hankintavuonna.
 • Jos hankintahinta ylittää 1 200 euroa, vähennä se vuosittaisina 25 %:n suuruisina poistoina. 

Jos lainaat työnantajalta työvälineitä työkäyttöön eli niiden omistus säilyy työnantajalla, niistä ei synny sinulle veronalaista etua.

Jos työnantajasi hankkii työvälineitä omistukseesi, työvälineiden käypä arvo on sinulle palkkaa, jonka työnantaja ilmoittaa tulorekisteriin.

Esimerkki 3. Minna tekee säännöllisesti etätyötä, mutta alle puolet työpäivien kokonaismäärästä, joten hän voi vähentää työhuonevähennyksenä 470 euroa. Minna on ostanut etätyötä varten näytön ja näppäimistön. Niiden hankintahinta on yhteensä 200 euroa. Työnantaja on antanut Minnan käyttöön kannettavan tietokoneen ja hiiren sekä kuulokkeet.  

Minnan tulonhankkimismenoja ovat näytön ja näppäimistön hankkimisesta aiheutuneet kulut sekä työhuonevähennys, yhteensä 670 euroa. Minna ei ilmoita kuluja verotuksessa, koska hän saa automaattisesti 750 euron tulonhankkimisvähennyksen.

Olet itse hankkinut tietoliikenneyhteyden

Jos olet hankkinut tietoliikenneyhteyden (esim. laajakaistan), voit vähentää sen kustannuksia tulonhankkimismenoina. Vähennyksen määrä on

 • 50 % tietoliikenneyhteyden kustannuksista, jos käytät yhteyttä osittain työkäytössä
 • 100 % tietoliikenneyhteyden kustannuksista, jos käytät yhteyttä pääasiassa työkäytössä.

Jos puolisot käyttävät samaa tietoliikenneyhteyttä tulonhankinnassa, yllä mainitut prosenttiosuudet puolitetaan.

Jos työnantajasi korvaa sinulle itse hankkimasi tietoliikenneyhteyden käyttökustannuksia, korvaus on veronalaista tuloa sekä työkäytön että yksityiskäytön osalta. Voit vähentää työkäytön osuuden tulonhankkimismenona veroilmoituksessasi, jos se yhdessä muiden tulonhankkimismenojen kanssa ylittää 750 euroa.

Työnantajasi on hankkinut sinulle tietoliikenneyhteyden

Jos työnantajasi järjestää sinulle työkäyttöä varten tietoliikenneyhteyden, sekä työkäyttö että yksityiskäyttö on sinulle verovapaata.

Matkakulut

Kun teet osan viikosta etätyötä, voit vähentää matkakuluina asunnon ja työpaikan väliset kustannukset vain niiltä päiviltä, jolloin käyt työpaikalla. Tarkista esitäytetystä veroilmoituksestasi, että matkakulut vastaavat viime vuonna toteutuneita matkakuluja ja korjaa matkakulut tarvittaessa. 

Asunnon ja työpaikan välisissä matkakuluissa on 750 euron omavastuu. Ilmoita matkakulut vain, jos ne ylittävät 750 euroa. Vähennä matkakulut halvimman kulkuneuvon mukaan laskettuna. Kuukausikortti voi olla tilanteen mukaan halvin vaihtoehto, vaikka tekisit osan viikosta etätyötä.

Vuoden 2023 veroilmoituksessa et voi enää vähentää kuluja kasvomaskien hankinnasta työmatkoja varten.

Esimerkki 4. Risto asuu Lahdessa. Hän työskenteli pääasiassa toimistolla Helsingissä 1.1.–15.3.2023. Risto teki etätöitä 16.3.2023 alkaen vuoden 2023 loppuun saakka. Syyskuusta 2023 alkaen hän kävi satunnaisesti noin kerran viikossa toimistolla Helsingissä. Tässä tapauksessa Ristolle halvin vaihtoehto kulkemiseen oli kuukausikortti 3 kuukauden ajalta (tammi-maaliskuu). Lisäksi Risto voi vähentää syyskuun ja joulukuun välisenä aikana tekemänsä todelliset matkat kertalippujen hinnan mukaan laskettuna. 

Näin ilmoitat vähennykset veroilmoituksella

Huom. Jos olet ilmoittanut tulonhankkimismenoja tai matkakuluja aiemmin esimerkiksi verokorttia varten, ne näkyvät OmaVerossa veroilmoituksen vaiheessa Esitäytetyt tulot ja vähennykset ja voit korjata niitä siellä. Jos tietoja ei ole valmiina, ilmoita ne vaiheessa Muut vähennykset.

Taulukko siitä, miten vähennykset ilmoitetaan
Vähennys Näin ilmoitat
Työhuonevähennys
 • OmaVerossa kohdassa Muut vähennykset - Tulonhankkimismenot - Palkkatulojen tulonhankkimismenot ja työhuonevähennys - Työhuonevähennys. Valitse yksi seuraavista vaihtoehdoista:
  • Työhuone kokopäiväiseen tulojen hankkimiseen tai yli 50 % työpäivistä etätyötä

  • Työhuone osapäiväiseen tulojen hankkimiseen tai enintään 50 % työpäivistä etätyötä

  • Työhuone satunnaisten tulojen hankkimiseen tai satunnainen etätyö.

  • Muu tilanne (haet työhuonevähennystä esimerkiksi todellisten kustannusten perusteella).
 • Lomake 50A, Ansiotulot ja niistä tehtävät vähennykset, kohdassa Palkkatulojen tulonhankkimismenot - Työhuonevähennys
Työvälineet, esimerkiksi näyttö ja näppäimistö
Tietoliikenneyhteys
Matkakustannukset

Usein kysyttyä

Esitäytettyyn veroilmoitukseen ei voi liittää liitteitä tai kirjoittaa vapaamuotoisia selvityksiä kuin muutamissa poikkeustapauksissa.

Kun täydennät esitäytetyn veroilmoituksen OmaVerossa, kaikki tarpeelliset tiedot kysytään sinulta veroilmoituksen eri vaiheissa. Riittää, kun merkitset oikeat tiedot täyttökenttiin.

Jos ilmoitat esimerkiksi vähennyksen, merkitse vähennyksen määrä ja pyydetyt tiedot niille tarkoitettuihin kenttiin OmaVerossa. Vähennykseen liittyviä tositteita ja kuitteja ei liitetä mukaan − säilytä ne kuitenkin itselläsi. Veroilmoituksessa ei ole myöskään lisätietokenttiä vapaamuotoisen tekstin kirjoittamiseen. Pyydämme sinulta lisätietoja tarvittaessa.

Joissakin poikkeustapauksissa voit lisätä liitteen − esimerkiksi, jos ilmoitat arvopaperikauppoja. Tällöin siinä kohdassa näkyy otsikko Liitteet ja linkki Lisää tiedosto.

Huomaa myös, että OmaVerossa ei ole numeroituja lomakkeita, esimerkiksi lomaketta 7H (Vuokratulot – osakehuoneistot). Ilmoita eri tulojen tiedot omien otsikkojensa alla, esimerkiksi vuokratulot omassa kohdassaan.

Voitte molemmat saada saman kaavamaisen työhuonevähennyksen samoin kuin olisitte saaneet, jos olisitte työskennelleet kotona. Kaavamaisen työhuonevähennyksen määrä riippuu etätyöpäivien kokonaismäärästä.

Työntekijän omista erityisjärjestelyistä aiheutuneita kustannuksia, esimerkiksi Lapista vuokratun erillisen työtilan kustannuksia ei voi vähentää tulonhankkimismenoina. Erillisessä työtilassa tehdyt etätyöpäivät katsotaan kuitenkin kaavamaisen työhuonevähennyksen määrää arvioitaessa etätyöpäiviksi.

Myös etätyöpäivät ovat tavallisia kotimaan työssäolopäiviä, joten voit käyttää silloin normaalisti työnantajan antamaa ravintoetua, esimerkiksi lounasseteleitä tai sähköisiä maksuvälineitä.

Perhesuhteet vaikuttavat siihen, miten saat vähentää matkakustannuksia työpaikalle.

Sinua pidetään verotuksessa perheellisenä,

 • jos olet avioliitossa tai rekisteröidyssä parisuhteessa
 • jos sinulla on avopuoliso, jonka kanssa sinulla on tai on ollut yhteinen lapsi
 • jos olet yksinhuoltaja ja asut yhdessä alaikäisten lastesi kanssa tai sinulla on alaikäisten lasten yhteishuoltajuus ja lapset asuvat osan ajasta kanssasi.

Kodin lisäksi käytössäsi on omistus- tai vuokra-asunto työpaikan lähellä

 • Perheellisenä voit vähentää kodin ja työpaikan väliset sekä työasunnon ja työpaikan väliset matkat halvimman kulkuneuvon mukaan laskettuna. Ilmoita ne kohdassa Asunnon ja työpaikan väliset matkat. Vuokra-asunnosta voit myös saada työasuntovähennyksen, jos vähennyksen muut edellytykset täyttyvät (katso tarkemmin ohje Työasuntovähennys).
 • Jos olet perheetön ja sinulla on kaksi asuntoa, verotuksessa varsinaisena asuntonasi pidetään työpaikan läheisyydessä sijaitsevaa asuntoa. Voit vähentää vain tämän asunnon ja varsinaisen työpaikan väliset matkakulut asunnon ja työpaikan välisinä matkoina. Muista asunnoista tehtyjen matkojen kuluja ei voi vähentää.

Yövyt hotellissa, tuttavilla tai sukulaisilla

Voit vähentää kodin ja työpaikan väliset matkat sekä hotellin ja työpaikan väliset matkat kohdassa asunnon ja työpaikan väliset matkat. Et voi vähentää majoituksesta aiheutuneita kuluja, koska kyse ei ole työmatkasta vaan asunnon ja työpaikan välisestä matkasta.

Lue lisää ja katso esimerkkejä ohjeesta Matkakustannusten vähentäminen palkansaajan verotuksessa, luku 2.3

Jos mökki on kauempana työpaikasta kuin koti ja kuljet sieltä työpaikalle, voit vähentää asunnon ja työpaikan välisinä matkakuluina matkat kotoa varsinaiselle työpaikalle halvimman kulkuneuvon mukaan laskettuna.

Jos mökki on lähempänä työpaikkaa kuin koti, voit vähentää asunnon ja työpaikan välisinä matkakuluina matkat mökiltä varsinaiselle työpaikalle halvimman kulkuneuvon mukaan laskettuna.

Vähennys mökiltä laskettuna ei voi siis koskaan olla suurempi kuin kotoa laskettuna.

Täyden kaavamaisen työhuonevähennyksen määrä (940 euroa) perustuu siihen, että henkilö on työskennellyt koko vuoden työpäivistä yli puolet etänä.

Jos olet työskennellyt vain 6 kuukautta ja siitä yli puolet etänä, voit saada 470 euron kaavamaisen työhuonevähennyksen, koska olet tehnyt koko vuoden työpäivistä etänä alle puolet.

Et voi saada työhuonevähennystä, jos sinulla ei ole etätyöskentelystä aiheutuneita kuluja eli jos vanhempasi maksavat asumiskulusi.

Jos lainaat työnantajalta kalusteita työkäyttöön eli niiden omistus säilyy työnantajalla, niistä ei synny sinulle veronalaista etua.

Jos työnantajasi hankkii työhuoneen kalusteita omistukseesi, kalusteiden käypä arvo on sinulle palkkaa, jonka työnantaja ilmoittaa tulorekisteriin.

Sivu on viimeksi päivitetty 5.2.2024