Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijauksista.

Kotitalousvähennys

Kotitalousvähennys tarkoittaa helpotusta veroihin. Kotitalousvähennystä saat, kun ostat esimerkiksi näitä töitä kotiisi: siivous, lastenhoito, asunnon remontit ja tietokoneiden asennukset. Kotitalousvähennystä saat myös töistä vapaa-ajan asunnollasi.

Haluatko ilmoittaa kotitalousvähennyksen?

Lue ohjeet: näin ilmoitat kotitalousvähennyksen

Millaisesta työstä vähennyksen saa?

Mitä ehtoja kotitalousvähennykselle on?
Huomaa, että et voi saada kotitalousvähennystä esimerkiksi silloin, jos saat samaan työhön tiettyjä tukia.

Mistä töistä kotitalousvähennyksen saa?

Vähennyksen määrä: vuonna 2023 ja 2024 maksetut työt

Vähennyksen määrään vaikuttaa se, mihin työhön kotitalousvähennystä haetaan. Työn luonteella on vaikutusta vähennysprosenttiin sekä enimmäismäärään.

Remontointi eli asunnon perusparannus- ja kunnostustyö 

  • Kotitalousvähennyksen maksimi on 2 250 euroa henkilöltä. Omavastuu on 100 euroa vuodessa henkilöltä.
  • Kotitalousvähennyksen saa vain työn osuudesta. Saat vähentää 40 % työn osuudesta, jos olet ostanut työn yritykseltä. Saat maksimivähennyksen, kun yritykselle maksamassasi laskussa on työn osuutta 5 875 euroa.
  • Jos palkkasit työntekijän, voit vähentää 15 % palkasta sekä palkkaan liittyvät työnantajan sivukulut.

Kotitalous-, hoiva- ja hoitotyö sekä öljylämmityksestä luopuminen 

  • Kotitalousvähennyksen maksimi on 3 500 euroa henkilöltä. Omavastuu on 100 euroa vuodessa henkilöltä.
  • Kotitalousvähennyksen saa vain työn osuudesta. Saat vähentää 60 % työn osuudesta, jos olet ostanut työn yritykseltä.
  • Jos palkkasit työntekijän, voit vähentää 30 % palkasta sekä palkkaan liittyvät työnantajan sivukulut.

Kotona annettu fysioterapia tai toimintaterapia

Vuonna 2024 kotitalousvähennyksen saa myös kotona annetusta fysioterapiasta ja toimintaterapiasta. Edellytyksinä on, että hoitoa antaa laillistettu fysio- tai toimintaterapeutti, yrityksellä on oikeus tuottaa palveluita ja se kuuluu ennakkoperintärekisteriin.

Vähennystä fysio- tai toimintaterapiasta et voi vielä vaatia vuoden 2023 veroilmoituksella, mutta voit ilmoittaa vähennyksen vuoden 2024 verokortille. Ilmoita fysioterapian tai toimintaterapian kulut kohdassa hoiva- ja hoitotyö.

Näin ilmoitat kotitalousvähennyksen verokortille tai veroilmoitukselle etukäteen

Huomaa, että et saa kotitalousvähennystä esimerkiksi tarvikkeista tai matkakuluista. Kun yrittäjä lähettää sinulle laskun töistä, laskussa täytyy olla erittely. Erittelystä näet, mikä on työn hinta. Sen jälkeen voit hakea kotitalousvähennystä työn hinnasta.

Voinko jakaa vähennyksen puolisoni kanssa?

Kotitalousvähennys on henkilökohtainen. Voitte siis saada puolisosi kanssa vähennystä seuraavasti:

  • yhteensä 4 500 euroa vuodessa remonttikuluista
  • yhteensä 7 000 euroa kotitalous-, hoiva ja hoitotyöstä sekä öljylämmityksestä luopumisesta, vuodelta 2024 myös fysio- ja toimintaterapiasta.

Jos vähennettävänä on sekä remonttikuluja että kotitalous- hoiva- ja hoitotyötä, puolisot voivat saada vähennystä yhteensä enintään 7 000 euroa, johon voi sisältyä enintään 4 500 euroa remonttikuluja.

Maksavatko molemmat puolisot omavastuun?

Voitte halutessanne hakea koko vähennyksen vain toisen puolison verotuksessa, jos puolisoiden vähennys on yhteensä korkeintaan 2 250 euroa remonttikuluista tai 3 500 euroa kotitalous- hoiva- ja hoitotyöstä sekä öljylämmityksestä luopumisesta. Silloin maksatte omavastuun vain yhden kerran.

Jos yhden henkilön vähennyksen maksimimäärä ylittyy mutta vain toinen puolisoista hakee vähennystä, niin Verohallinto vähentää ylimenevän osan automaattisesti toisen puolison verotuksessa. Silloin 100 euron omavastuu menee molemmilta puolisoilta. 

Esimerkki: Olet teettänyt puolisosi kanssa keittiöremontin. Remonttityössä yhden henkilön vähennys on enintään 2 250 euroa. Puolisoilla vähennys on enintään 4 500 euroa. Haluatte jakaa kotitalousvähennyksen puoliksi. Laskun loppusumma on 13 000 euroa. Työn osuus laskusta on 6 000 euroa.

Kumpikin ilmoittaa omassa veroilmoituksessaan laskun loppusumman ja työn osuuden. Lisäksi kumpikin merkitsee hakemukseen itse maksamansa osuuden kustannuksista eli tässä tapauksessa 3 000 euroa, koska kulut oli jaettu puoliksi. Verohallinto laskee vähennyksen sekä vähentää omavastuun.

Jos ette jaa vähennystä, vaan toinen puoliso ilmoittaa sen kokonaan, vähennyksen maksimäärä ylittyy. Silloin Verohallinto siirtää ylimenevän osuuden automaattisesti puolison verotukseen.

Jos verosi eivät riitä vähennyksen tekemiseen, Verohallinto vähentää automaattisesti vähentämättä jääneen määrän puolisosi veroista.

Myös avopuoliso voi saada kotitalousvähennyksen

Myös avopuoliso voi saada vähennyksen. Vähennykseen riittää, että avopuoliso on maksanut vähennykseen oikeuttavia kustannuksia ja asuu asunnossa. Vähennyksen siirtäminen toiselle puolisolle koskee kuitenkin vain verotuksessa puolisoina pidettäviä henkilöitä. Mitä puolisolla tarkoitetaan verotuksessa?

Usein kysyttyä

Kotitalousvähennys on kalenterivuosikohtainen.

Vähennys myönnetään siltä vuodelta, jona olet maksanut yrityksen laskun tai työntekijän palkan ja palkan sivukulut. Jos esimerkiksi remontti ajoittuu vuodenvaihteeseen, voit hyödyntää kotitalousvähennystä kahtena eri verovuotena maksettujen laskujen mukaan. Omavastuuosuus vähennetään molempina vuosina.

Kotitalousvähennys vähennetään ensisijaisesti ansio- ja pääomatulojen verosta. Useimmat muut vähennykset tehdään ansiotuloista ennen kuin vero lasketaan, joten niiden rahallinen vaikutus on pienempi kuin kotitalousvähennyksen.

Jos verot eivät riitä kattamaan koko kotitalousvähennystä, vähentämättä jäänyttä osaa ei voi siirtää seuraaville vuosille.

Kun maksat työstä yritykselle: Tarkista ensin, että yritys on ennakkoperintärekisterissä. Katso seuraavaksi laskusta, kuinka paljon maksoit yritykselle työstä. Varmista, että työn osuudessa on mukana arvonlisävero. Kotitalousvähennys lasketaan työn arvonlisäverollisesta hinnasta. Jos kyseessä on remonttityö, kotitalousvähennys on 40 % tästä hinnasta. Näin saamastasi luvusta vähennetään kuitenkin omavastuu eli 100 euroa. Tulos on kotitalousvähennyksesi määrä.

Esimerkki: Saat maksimimäärän eli 2 250 euroa kotitalousvähennystä, kun maksat yritykselle työstä 5 875 euroa.
5 875 euroa x 40 % – omavastuu 100 euroa = 2 250 euroa.

Jos palkkaat työntekijän, laskutapa on vähän erilainen: Voit vähentää 15 % maksamastasi palkasta sekä palkkaan liittyvät työnantajan sivukulut. Vähennä myös omavastuu 100 euroa. Sen jälkeen saat summan, jonka saat kotitalousvähennystä. Maksimi on silloinkin 2 250 euroa.

Sivu on viimeksi päivitetty 4.6.2024