Vuokratulot

Kaikki vuokratulot ja niihin kohdistuvat kulut on ilmoitettava verotuksessa. Tiedot pitää ilmoittaa, vaikka tuloista ei kulujen vähentämisen jälkeen jäisikään maksettavaa veroa. Vuokratulot ovat pääomatuloa, joka verotetaan pääomatuloveroprosentin mukaan.

Toimi näin, jos olet vuokrannut asuntoasi lyhytaikaisesti esimerkiksi Airbnb-alustan kautta.