Sijoitukset

Myyntivoitto ja osingot verotetaan pääomatulona. Pääomatulojen veroprosentti on 30 000 euroon saakka 30 % ja sen jälkeen 34 %. Kulut ja myyntitappion saa vähentää verotuksessa.

Sijoittamisella tarkoitetaan esimerkiksi osakkeiden, rahasto-osuuksien ja kiinteistöjen hankkimista ja kaupankäyntiä, jonka tarkoituksena on tehdä voittoa.

Myyntivoitto verotetaan pääomatulona

Sijoituksista saatava myyntivoitto verotetaan pääomatulona. Pääomatulojen veroprosentti on 30 %. Yli 30 000 euron pääomatuloista maksetaan veroa 34 %.

Myyntitappio vähennetään pääomatuloista

Myyntitappiot vähennetään kaikista pääomatuloista. Jos sinulla ei ole lainkaan pääomatuloja tai pääomatuloja on vähemmän kuin vähennettäviä myyntitappioita, vähennys siirtyy seuraaville viidelle vuodelle. Luovutustappion perusteella et voi saada alijäämähyvitystä ansiotulojen verotuksessa.

Myyntivoitto on verotonta, jos myyntihinnat enintään 1 000 euroa

Jos kalenterivuoden aikana myyntihinnat ovat yhteensä enintään 1 000 euroa, myyntivoitto on verotonta. Sama pätee myyntitappioon: tappiota ei voi vähentää, jos vuoden aikana myydyn omaisuuden hankintahinnat ovat olleet yhteensä enintään 1 000 euroa.

Pankin perimä lähdevero on lopullinen vero

Jos pankki perii sijoituksesta (esimerkiksi pankkitalletuksista) korkotulon lähdeveron (30 %), se on jo lopullinen vero. Tällaisia talletuksia ei siis tarvitse ilmoittaa Verohallinnolle.

Osuuskuntien jakamat ylijäämät

Osuuskunnan jakamasta ylijäämästä 25 % on veronalaista pääomatuloa ja 75 prosenttia verovapaata tuloa 5 000 euroon saakka. Jos saamasi osuuskunnan ylijäämä ylittää 5 000 euroa, ylimenevästä määrästä on veronalaista pääomatuloa 85 %  ja verovapaata tuloa 15 %.