Maksa vero sijoituksista

Sinun tulee itse huolehtia sijoitustesi, kuten osakkeiden ja rahasto-osuuksien, myyntivoittojen veron maksamisesta. Maksat osakkeiden myyntivoitosta veroa, kun myyt niitä.

Osinkotuloista, sijoitusrahastojen tuotto-osuuksista ja osakesäästötilin tuotoista niiden maksaja tai pankki tekee tuloista ennakonpidätykset ja tilittää ne Verohallinnolle. Sinun ei siis tarvitse huolehtia veron maksamisesta itse.

Maksa osakkeiden myyntivoittojen vero itse

Sinun tulee maksaa sijoitustesi myynnistä saamistasi voitoista pääomatuloveroa.

Pääomatulon veroprosentti

Pääomatulon veroprosentti 30 000 e asti 30 %, yli 30 000 e 34 %
30 000 euroon asti 30 %
30 000 euroa ylittävästä osasta 34 %

Voit maksaa myyntivoittojen veron ennakkoverona tai lisäennakkona.

Maksa vero ennakkoverona

Maksa sijoitustesi myyntivoittojen vero ensisijaisesti ennakkoverona. Jos maksat ennakkoveroa riittävästi, sinun ei tarvitse maksaa jäännösveroa eli mätkyjä.

Voit hakea ennakkoveroa jollakin seuraavista tavoista:

Näin haet ennakkoveroa OmaVerossa

Saat päätöksen ennakkoverosta OmaVeroon ja postitse. Jos olet ottanut käyttöön sähköisen viranomaisasioinnin osoitteessa suomi.fi/viestit, saat ilmoituksen antamaasi sähköpostiosoitteeseen, kun päätös ennakkoverosta on OmaVerossa. Päätöksessä on tiedot veron maksamista varten. Voit maksaa ennakkoveron joko OmaVerossa, verkkopankissasi, e-laskuna tai suoramaksuna.

Hae ja maksa vero lisäennakkona

Jos et ole hakenut ennakkoveroa tai olet maksanut sitä liian vähän, voit hakea ja hakemisen jälkeen maksaa lisäennakkoa. Lisäennakon avulla voit täydentää ennakkoveroa verovuoden päättymisen jälkeen.

Hakemus kannattaa tehdä heti tammikuussa sen vuoden jälkeen, kun olet myynyt sijoituksesi, jotta vältyt huojennetulta viivästyskorolta.

Kun haet ja maksat lisäennakkoa riittävästi, sinun ei tarvitse maksaa jäännösveroa. Voit hakea lisäennakkoa jollakin seuraavista tavoista:

Näin haet lisäennakkoa OmaVerossa

Sen jälkeen kun olet hakenut lisäennakkoa, saat maksutiedot ja päätöksen ennakkoverosta OmaVeroon ja postitse. Voit maksaa lisäennakon esimerkiksi OmaVerossa tai verkkopankissasi.

Lisäennakon maksu verovuoden jälkeen helmikuusta verotuksesi päättymispäivään 

Voit hakea lisäennakkoa myöhemminkin, kunhan teet sen ennen kuin verotuksesi päättyy. Näet verotuksesi päättymispäivän saamastasi verotuspäätöksestä.

Huomaa kuitenkin, että joudut maksamaan lisäennakolle huojennettua viivästyskorkoa helmikuun alusta jäännösveron eräpäivään tai lisäennakon eräpäivään saakka.

Näet huojennetun viivästyskoron määrän esimerkiksi OmaVerosta.

Esimerkki: Jaana myy osakkeita 20 000 euron arvosta joulukuussa 2020. Hän saa osakkeiden myynnistä 5 000 euroa voittoa. Jaanan tulee maksaa myyntivoitosta pääomatuloveroa 5 000 euroa × 30 % = 1 500 euroa.

Jaanan kannattaa hakea lisäennakkoa ja maksaa se tammikuussa 2021. Näin hän välttyy jäännösverolta ja huojennetulta viivästyskorolta.

Jaanan verotuksen päättymispäivä on vasta kesäkuun 2021 lopussa, joten hän voi halutessaan hakea ja maksaa lisäennakkoa sinne saakka. Helmikuun 2021 alusta alkaen hänen täytyy kuitenkin maksaa lisäennakolle huojennettua viivästyskorkoa.

Osingon tai tuotto-osuuden maksaja perii ennakonpidätyksen

Ennen kuin yhtiö maksaa sinulle osingon tai sijoitusrahaston tuotto-osuuden, se tekee siitä ennakonpidätyksen. Yhtiö myös tilittää ennakonpidätyksen Verohallinnolle. Tällöin sinun ei tarvitse huolehtia veron maksamisesta.

Kun saat esitäytetyn veroilmoituksen, tarkista ilmoituksen tiedot. Jos tiedot osingoista tai sijoitusrahaston tuotto-osuuksista eivät näy veroilmoituksessa tai tiedoissa on korjattavaa, tee korjaukset OmaVerossa ilmoituksessa merkittyyn määräpäivään mennessä.

Osinkojen ja sijoitusrahastojen tuotto-osuuksien ennakonpidätysprosentit
Listatusta yhtiöstä eli pörssiyhtiöstä saamasi osingon ennakonpidätys
Lue lisää listatun yhtiön osinkojen verotuksesta.
25,5 %
Listaamattomasta yhtiöstä eli muusta kuin pörssiyhtiöstä saamasi osingon ennakonpidätys, jos osinko on enintään 150 000 euroa
Lue lisää listaamattoman yhtiön osinkojen verotuksesta
7,5 %
Listaamattomasta yhtiöstä eli muusta kuin pörssiyhtiöstä saamasi osingon ennakonpidätys, jos osinko on yli 150 000 euroa. Ennakonpidätys yli 150 000 euron ylittävältä osalta.
Lue lisää listaamattoman yhtiön osinkojen verotuksesta
28 %
Sijoitusrahaston tuotto-osuuden ennakonpidätys
Lue lisää listaamattoman yhtiön osinkojen verotuksesta
30 %

Ulkomainen maksaja ei peri ennakonpidätystä mutta voi periä lähdeveroa.

Myös osakesäästötilin tuotosta vero peritään ennakonpidätyksenä

Osakesäästötilin tuotosta ennakonpidätyksen hoitaa pankki tai muu palveluntarjoaja. Se tapahtuu vasta siinä vaiheessa, kun nostat osakesäästötililtäsi rahaa. Osakesäästötilin tuottojen ennakonpidätys on 30 %. Lue lisää osakesäästötilin verotuksesta.