Maksa vero sijoituksista

Sinun tulee itse huolehtia sijoitustesi, kuten osakkeiden ja rahasto-osuuksien, myyntivoittojen veron maksamisesta. Maksat osakkeista veroa, kun myyt niitä.

Osinkotulojen, sijoitusrahastojen tuotto-osuuksien ja osakesäästötilin tuottojen osalta niiden maksaja tai pankki tekee tuloista ennakonpidätykset ja tilittää ne Verohallinnolle. Sinun ei siis tarvitse huolehtia maksamisesta itse.

Maksa osakkeiden myyntivoittojen vero itse

Sinun tulee maksaa sijoitustesi myynnistä saamistasi voitoista pääomatuloveroa.

Pääomatulon veroprosentti

Pääomatulon veroprosentti 30 000 e asti 30 %, yli 30 000 e 34 %
30 000 euroon asti 30 %
30 000 euroa ylittävästä osasta 34 %

Voit maksaa myyntivoittojen veron ennakkoverona tai lisäennakkona.

Maksa vero ennakkoverona

Maksa sijoitustesi myyntivoittojen vero ensisijaisesti ennakkoverona. Sen määrä perustuu arvioon verotettavasta tulostasi verovuoden aikana. Jos maksat ennakkoveroa riittävästi, sinun ei tarvitse maksaa jäännösveroa eli mätkyjä.

Voit hakea ennakkoveroa jollakin seuraavista tavoista:

Näin haet ennakkoveroa OmaVerossa

Saat päätöksen ennakkoverosta OmaVeroon ja postitse. Päätöksessä on tiedot veron maksamista varten. Voit maksaa ennakkoveron joko OmaVerossa, verkkopankissasi, e-laskuna tai suoramaksuna.

Hae ja maksa vero lisäennakkona

Jos et ole hakenut ennakkoveroa tai olet maksanut sitä liian vähän, voit hakea ja hakemisen jälkeen maksaa lisäennakkoa. Lisäennakon avulla voit täydentää ennakkoveroa verovuoden päättymisen jälkeen.

Hakemus kannattaa tehdä heti tammikuussa sen vuoden jälkeen, kun olet myynyt sijoituksesi, jotta vältyt huojennetulta viivästyskorolta.

Kun haet ja maksat lisäennakkoa riittävästi, sinun ei tarvitse maksaa jäännösveroa. Voit hakea lisäennakkoa jollakin seuraavista tavoista:

Näin haet lisäennakkoa OmaVerossa

Sen jälkeen kun olet hakenut lisäennakkoa, Verohallinto lähettää sinulle lisäennakosta päätöksen, jossa on tiedot maksamista varten. Voit maksaa lisäennakon esimerkiksi OmaVerossa tai verkkopankissasi.

Lisäennakon maksu verovuoden jälkeen  helmikuusta verotuksesi päättymispäivään 

Voit hakea lisäennakkoa myöhemminkin, kunhan teet sen ennen kuin verotuksesi päättyy. Näet verotuksesi päättymispäivän saamastasi verotuspäätöksestä.

Huomaa kuitenkin, että joudut maksamaan lisäennakolle huojennettua viivästyskorkoa helmikuun alusta jäännösveron eräpäivään tai lisäennakon eräpäivään saakka.

Näet huojennetun viivästyskoron määrän OmaVerosta tai paperisesta verotuspäätöksestäsi.

Esimerkki: Jaana myy osakkeita 20 000 euron arvosta joulukuussa 2019. Hän saa osakkeiden myynnistä 5 000 euroa voittoa. Jaanan tulee maksaa myyntivoitosta pääomatuloveroa 5 000 euroa × 30 % = 1 500 euroa.
Jaanan kannattaa hakea lisäennakkoa ja maksaa se tammikuussa 2020. Näin hän välttyy jäännösverolta ja korolta.
Jaanan verotuksen päättymispäivä on vasta kesäkuun 2020 lopussa, joten hän voi halutessaan hakea ja maksaa lisäennakkoa sinne saakka. Helmikuun 2020 alusta alkaen hänen täytyy kuitenkin maksaa lisäennakolle huojennettua viivästyskorkoa.

Osingon tai tuotto-osuuden maksaja perii ennakonpidätyksen

Ennen kuin yhtiö maksaa sinulle osingon tai sijoitusrahaston tuotto-osuuden, se tekee siitä ennakonpidätyksen. Yhtiö myös tilittää ennakonpidätyksen Verohallinnolle. Tällöin sinun ei tarvitse oma-aloitteisesti huolehtia veron maksamisesta.

Osinkojen ja sijoitusrahastojen tuotto-osuuksien ennakonpidätysprosentit
Listatusta yhtiöstä eli pörssiyhtiöstä saamasi osingon ennakonpidätys
Lue lisää listatun yhtiön osinkojen verotuksesta.
25,5 %
Listaamattomasta yhtiöstä eli muusta kuin pörssiyhtiöstä saamasi osingon ennakonpidätys, jos osinko on enintään 150 000 euroa
 Lue lisää listaamattoman yhtiön osinkojen verotuksesta
7,5 %
Listaamattomasta yhtiöstä eli muusta kuin pörssiyhtiöstä saamasi osingon ennakonpidätys, jos osinko on yli 150 000 euro. Ennakonpidätys yli 150 000 euron ylittävältä osalta.
 Lue lisää listaamattoman yhtiön osinkojen verotuksesta
28 %
Sijoitusrahaston tuotto-osuuden ennakonpidätys
Lue lisää listaamattoman yhtiön osinkojen verotuksesta
30 %

Ulkomainen maksaja ei peri ennakonpidätystä mutta voi periä lähdeveroa.

Myös osakesäästötilin tapauksessa vero peritään ennakonpidätyksenä

Osakesäästötilin osalta ennakonpidätyksen hoitaa pankki tai muu palveluntarjoaja. Se tapahtuu vasta siinä vaiheessa, kun nostat osakesäästötililtäsi rahaa. Osakesäästötilin tuottojen ennakonpidätys on 30 %. Lue lisää osakesäästötilin verotuksesta.