9 Luovutusvoitto tai -tappio (3013)

Voit ilmoittaa kiinteistön, asunnon tai muun omaisuuden luovutuksesta syntyneen voiton tai tappion OmaVerossa tai paperilomakkeella 9.

Ilmoita OmaVerossa

Ohje: Näin ilmoitat asunnon, kiinteistön tai muun omaisuuden luovutuksen OmaVerossa

Huomaa, että OmaVerossa ei ole numeroituja lomakkeita, esimerkiksi lomaketta 9. Ilmoita luovutusvoitot ja -tappiot osana veroilmoitusta tai verokorttihakemusta.

Muut luovutusvoittoihin ja -tappioihin liittyvät lomakkeet

  • Arvopapereiden ja arvo-osuuksien luovutukset (myös ulkomaisten arvopapereiden luovutukset) -  käytä lomaketta 9A 
  • Ulkomailla sijaitsevan omaisuuden luovutukset -  ilmoita lomakkeella 16B 

Paperilomakkeen palautusosoite
Verohallinto
PL 700
00052 VERO.