Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijauksista.

Verohallinnon organisaatio

Verohallinnon yksiköt toimivat taloudellisesti ja tehokkaasti yhteistyössä muiden yksiköiden kanssa. Kaiken toiminnan ja yhteistyön lähtökohtana ja keskeisenä tavoitteena on asiakaslähtöisyys, oikeellisuus ja yhdenmukaisuus.

Verotusyksikkö varmistaa verotuksen tehokkuuden, toimintavarmuuden, laadun ja yhtenäisyyden. Yksikkö vastaa ydintoiminnastamme eli verotuksen toimittamisesta sekä asiakkaiden ohjauksesta ja neuvonnasta. Yksikössä on verotuksen kaikkien osa-alueiden ammattilaisia.

Asiakkuusyksikkö ohjaa ja johtaa asiakaslähtöistä toimintaa koko Verohallinnon tasolla. Se vastaa ohjauksen ja valvonnan suunnittelusta. Yksikkö kerryttää asiakasymmärrystä ja kehittää asiakasratkaisuja yhdessä muun organisaation kanssa. Tätä varten yksikkö tekee esimerkiksi asiakasryhmiin ja erilaisiin ilmiöihin liittyviä selvityksiä ja haastatteluja. Asiakkuusyksikössä on myös verotuksellisten riskien hallintaan erikoistuneita ammattilaisia.

Tuotehallintayksikkö huolehtii tietojärjestelmiemme tehokkuudesta ja toimintavarmuudesta sekä kehittää ratkaisuja asiakkaidemme tarpeisiin, jotta veroasioiden hoitaminen on mahdollisimman helppoa ja vaivatonta. Yksikkö vastaa esimerkiksi OmaVero-palvelusta ja sen toiminnallisuuksista.

Hallintoyksikkö vastaa henkilöstö-, talous- ja yleishallintotehtävistä.

Esikunta- ja oikeusyksikkö huolehtii esikuntatehtävistä, kuten Verohallinnon toiminnan ja talouden suunnittelusta ja seurannasta, sekä pääjohtajan määräysten valmistelusta ja esittelystä.

Viestintäyksikkö vastaa Verohallinnon viestintästrategiasta, yleisestä viestinnän kehittämisestä, ohjauksesta ja koordinoinnista, visuaalisen ilmeen sisällöstä sekä muista yhteisistä viestintätehtävistä, verkkopalveluista ja kielipalveluista.

Sisäisen tarkastuksen yksikkö arvioi Verohallinnon sisäisen valvonnan riittävyyttä tarkastamalla kaikkia Verohallinnon toimintoja.

Harmaan talouden selvitysyksikkö tuottaa tietoa harmaan talouden ilmiöistä ja laatii yrityksistä ja yhteisöistä selvityksiä muille viranomaisille.

Tulorekisteriyksikkö toimii tulorekisterin ylläpitäjänä ja vastuuviranomaisena.

Veronsaajien oikeudenvalvontayksikkö valvoo veronsaajien oikeuksia verotuksessa ja verotusta koskevassa muutoksenhaussa.

Verohallinnosta riippumattomia toimielimiä ovat keskusverolautakunta, joka antaa ennakkoratkaisuja sekä verotuksen oikaisulautakunta, joka käsittelee oikaisuvaatimuksia.

Sivu on viimeksi päivitetty 1.4.2024