Palvelussa saattaa esiintyä häiriöitä maanantaina 5.12. klo 0.00–4.00 huoltotoimenpiteiden vuoksi. Pahoittelemme asiasta aiheutuvaa vaivaa.

Verohallinnon strategia

Toiminta-ajatus

Toteutamme verotuksen oikean määräisenä ja oikeaan aikaan yhteiskunnan toimintojen rahoittamiseksi.

Asiakaslähtöisyys ohjaa toimintaamme: käytämme asiakasymmärrystietoa kaikessa toiminnassa, ohjauksessa ja kehittämisessä niin, että asiakkaan toiminta helpottuu ja verokertymä varmistuu. Parannamme toimintamme ketteryyttä lisäämällä itseohjautuvuutta ja hyödyntämällä ketterän kehittämisen malleja. Uudistamme jatkuvasti osaamistamme, ja panostamme asiakkaan kokonaistilanteen ymmärtämiseen. Johdamme tavoitteilla, tiedolla ja valmentavalla otteella. Kohdennamme voimavaramme todennetun vaikuttavuuden perusteella.

Tavoitteet

Strategiset tavoitteemme ovat

  • verotulojen varmistaminen
  • oikeudenmukaisesti toimitettu verotus
  • positiivinen asiakaskokemus

Huolehdimme verotuksen sujuvuudesta ja toimintavarmuudesta. Hankimme ja hyödynnämme verotustietoja kattavasti. Torjumme harmaata taloutta ja poistamme siten epätervettä kilpailua. Uudistamalla toimintatapojamme turvaamme verotulojen kertymisen myös tulevaisuudessa.

Toimintamme on valtakunnallisesti yhdenmukaista, laadukasta ja asiakkaiden näkökulmasta ennakoitavaa.

Tavoitteenamme on luoda positiivinen asiakaskokemus kaikessa veroasioiden hoitamisessa. Toimintamme perustana on aito asiakaslähtöisyys, asiakasymmärrys ja asiakkaiden osallisuus. Haluamme toimia niin, että veroasiointi on mahdollisimman helppoa ja vaivatonta ja että toimintamme täyttää tai jopa ylittää asiakkaidemme odotukset.

Arvot

Arvomme ovat

  • Luottamus
  • Yhteistyö
  • Uudistuminen

Toimintamme perustuu luottamukseen ja avoimuuteen. Toteutamme verotuksen oikean määräisenä ja oikeaan aikaan yhteiskunnan toimintojen rahoittamiseksi.

Onnistumme yhdessä. Arvostamme ja hyödynnämme toistemme ideoita, osaamista ja asiantuntemusta. Haluamme ja osaamme uudistua.

Kehitämme yhdessä rohkeasti ja määrätietoisesti uudenlaisia toimintatapoja ja palveluita. Seuraamme aikaamme ja haluamme tehdä asiat jatkuvasti paremmin.

Visio

Parasta verotusta – yhdessä

Verohallinto kuuluu digitaalisen talouden edelläkävijöihin. Olemme sulauttaneet palvelumme kolmansien osapuolien liiketoiminta-alustoihin. Asiakkaiden ei tarvitse miettiä verotusta, koska verotus tehdään siinä kohdassa, jossa verotettava tapahtuma syntyy. Näin verotus on sulautunut vaivattomasti ihmisten arkeen. Verovaje on pienentynyt ja yhteiskunnan rahoitus on turvattu.

Sivu on viimeksi päivitetty 7.4.2022