Verohallinnon strategia 2019–2024

Toiminta-ajatus

Toteutamme verotuksen oikean määräisenä ja oikeaan aikaan yhteiskunnan toimintojen rahoittamiseksi.
 • Varmistamme verotulojen kertymisen yhteiskunnan käyttöön hankkimalla ja hyödyntämällä verotustietoja kattavasti.
 • Torjumme harmaata taloutta ja poistamme siten epätervettä kilpailua.
 • Huolehdimme siitä, että toimintamme on tuloksellista ja toimintavarmuutemme on hyvä.
 • Panostamme henkilöstömme osaamiseen ja työyhteisön hyvinvointiin.
 • Toimintamme on yhdenmukaista ja tehokasta.
 • Veroasioinnin helppous ja oikeudenmukaisesti toimitettu verotus tuottavat positiivisen asiakaskokemuksen.

Arvot

Arvomme ovat

 • Luottamus
 • Yhteistyö
 • Uudistuminen

Tavoitteet

Strategiset tavoitteemme ovat

 • verotulojen varmistaminen
 • oikeudenmukaisesti toimitettu verotus
 • positiivinen asiakaskokemus

Verohallinnon toimintaa ohjaavat linjaukset

Toimintatapa

 • Parannamme toiminnan ketteryyttä: lisäämme itseohjautuvuutta ja hyödynnämme uusia toimintamalleja vaiheittain.
 • Verohallintotasoisella prosessiohjauksella varmistamme verotuksen toimintavarmuuden, tehokkuuden ja yhdenmukaisuuden.

Asiakaslähtöisyys

 • Palvelujemme ja tuotteidemme kehittäminen perustuu asiakasymmärrykseen ja asiakkaiden osallistamiseen.
 • Helpotamme asiakkaidemme toimintaa kehittämällä palveluja yhdessä kumppaniemme kanssa.

Henkilöstön osaaminen

 • Osaamisen kehittäminen ja rekrytoinnit perustuvat strategiseen henkilöstösuunnitelmaan.
 • Panostamme asiakkaan kokonaistilanteen ymmärtämiseen tehtävissä ja osaamisessa.

Johtaminen

 • Verohallinnon johtaminen perustuu yhteisiin tavoitteisiin ja tiedolla johtamiseen. Operatiivisen toiminnan ja kehittämisen tavoitteet tulevat strategiasta.
 • Kotimainen ja kansainvälinen yhteistyömme on tavoitteellista, järjestelmällistä ja vaikuttavaa.

Voimavarojen suuntaaminen

 • Varaamme Verohallinnon ydintoimintaan ja sen kehittämiseen vähintään 75 % henkilötyövuosista.
 • Kohdennamme voimavarat todennetun vaikuttavuuden perusteella ja strategisiin kehittämiskokonaisuuksiin vähentäen samalla rinnakkaista kehittämistä.

Visio

Parasta verotusta – yhdessä

Verohallinto kuuluu digitaalisen talouden edelläkävijöihin. Olemme sulauttaneet palvelumme kolmansien osapuolien liiketoiminta-alustoihin. Asiakkaiden ei tarvitse miettiä verotusta, koska verotus tehdään siinä kohdassa, jossa verotettava tapahtuma syntyy. Näin verotus on sulautunut vaivattomasti ihmisten arkeen. Verovaje on pienentynyt ja yhteiskunnan rahoitus on turvattu.