Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijauksista

Verohallinnon strategia

Toiminta-ajatus

Toteutamme verotuksen oikean määräisenä ja oikeaan aikaan yhteiskunnan toimintojen rahoittamiseksi.

Asiakaslähtöisyys ohjaa toimintaamme: käytämme asiakasymmärrystietoa kaikessa toiminnassa, ohjauksessa ja kehittämisessä niin, että asiakkaan toiminta helpottuu ja verokertymä varmistuu.​​​​​​ Uudistamme jatkuvasti osaamistamme, ja panostamme asiakkaan kokonaistilanteen ymmärtämiseen. Teemme tiivistä yhteistyötä yritysten, sidosryhmien sekä julkishallinnon kanssa, ja olemme avoimia uusille kehittämisavauksille. Kohdennamme voimavaramme todennetun vaikuttavuuden perusteella. Johdamme tavoitteilla, tiedolla ja valmentavalla otteella. Parannamme toimintamme ketteryyttä lisäämällä itseohjautuvuutta ja hyödyntämällä ketterän kehittämisen malleja.

Tavoitteet

Strategiset tavoitteemme ovat

  • verotulojen varmistaminen
  • oikeudenmukaisesti toimitettu verotus
  • positiivinen asiakaskokemus

Huolehdimme verotuksen sujuvuudesta ja toimintavarmuudesta. Hankimme ja hyödynnämme verotustietoja kattavasti. Torjumme harmaata taloutta ja poistamme siten epätervettä kilpailua. Uudistamalla toimintatapojamme turvaamme verotulojen kertymisen myös tulevaisuudessa.

Toimintamme on valtakunnallisesti yhdenmukaista, laadukasta ja asiakkaiden näkökulmasta ennakoitavaa.

Tavoitteenamme on luoda positiivinen asiakaskokemus kaikessa veroasioiden hoitamisessa. Toimintamme perustana on aito asiakaslähtöisyys, asiakasymmärrys ja asiakkaiden osallisuus. Haluamme toimia niin, että veroasiointi on mahdollisimman helppoa ja vaivatonta ja että toimintamme täyttää tai jopa ylittää asiakkaidemme odotukset.

Arvot

Arvomme ovat

  • Luottamus
  • Yhteistyö
  • Uudistuminen

Toimintamme perustuu luottamukseen ja avoimuuteen. Toteutamme verotuksen oikean määräisenä ja oikeaan aikaan yhteiskunnan toimintojen rahoittamiseksi.

Onnistumme yhdessä. Arvostamme ja hyödynnämme toistemme ideoita, osaamista ja asiantuntemusta. Haluamme ja osaamme uudistua.

Kehitämme yhdessä rohkeasti ja määrätietoisesti uudenlaisia toimintatapoja ja palveluita. Seuraamme aikaamme ja haluamme tehdä asiat jatkuvasti paremmin.

Visio

Parasta verotusta – yhdessä

Varmistamme vaivattoman veroasioinnin yhdessä sidosryhmien ja kumppaniemme kanssa, kun verotuksessa tarvittavat tiedot muodostuvat verotettavan tapahtuman yhteydessä automaattisesti. Näin verotus on saumaton osa yritysten ja ihmisten arkea. Turvaamme verokertymän ja pidämme verovajeen pienenä.

Sivu on viimeksi päivitetty 3.3.2023