Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijauksista

Toiminta

Verotulot ovat julkisen talouden merkittävin tulonlähde.

Suomen verotuksesta päätetään eduskunnassa, Euroopan unionissa ja kunnissa. Verotusta säätelevät verolait, jotka valmistellaan valtiovarainministeriössä ja hyväksytään eduskunnassa.

Verohallinto kuuluu valtiovarainministeriön alaisuuteen. Verohallinto kerää veroista ja veronluonteisista maksuista noin 95 %. Verohallinnon ohella veroja ja maksuja keräävät Tulli ja Traficom.

Ennakoiva ohjaus, hyvä palvelu ja uskottava verovalvonta turvaavat verotulojen kertymisen mahdollisimman täysimääräisinä. Tavoitteena on saada asiakkaat toimimaan omatoimisesti ja oikein.

Verohallinto huolehtii monin eri tavoin yhteiskuntavastuustaan. Verovajeen minimointi ja harmaan talouden torjunta ovat tärkeä osa Verohallinnon toimintaa. Uusi verotusohjelmisto puolestaan varmistaa, että verotus toimii häiriöittä tulevinakin vuosina.

Sivu on viimeksi päivitetty 27.5.2019