Tietosuoja ja julkisuus

Verotuksen toimittamista varten Verohallinto kerää, tallettaa ja käsittelee henkilötietoja. Verotustiedot ovat pääsääntöisesti salassa pidettäviä. Julkisia ovat ainoastaan laissa erikseen luetellut asiakirjat ja rekisterit.