Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijauksista

16B Selvitys ulkomaantuloista, pääomatulot (3062)

Ilmoita ulkomailta saadut pääomatulot OmaVerossa tai paperilomakkeella 16B. Tällaisia tuloja ovat esimerkiksi

  • ulkomailta saadut osinko- ja korkotulot,
  • vuokratulot 
  • luovutusvoitot tai -tappiot.

Suomalaisen välittäjän kautta saadut ulkomaiset osinko- ja korkotulot näkyvät esitäytetyssä veroilmoituksessa.

Ilmoita OmaVerossa

Esitäytetyn veroilmoituksen täyttöohje

Huomaa, että OmaVerossa ei ole numeroituja lomakkeita, esimerkiksi lomaketta 16B. Ilmoita tiedot osana veroilmoitusta tai verokorttihakemusta

Muut luovutusvoittoihin tai -tappiohin liittyvät lomakkeet

  • Ulkomailta saadut arvopapereiden luovutusvoitot tai -tappiot - ilmoita lomakkeella 9A.

Paperilomakkeen palautusosoite 
Verohallinto
PL 700
00052 VERO.

Sivu on viimeksi päivitetty 29.4.2020