9A Arvopapereiden luovutusvoitot ja -tappiot (3064)

Voit ilmoittaa arvopaperien ja arvo-osuuksien luovutuksesta syntyneet voitot tai tappiot OmaVerossa tai paperilomakkeella 9A. Lomakkeella ilmoitetaan myös ulkomaisten arvopapereiden luovutusvoitot tai -tappiot.

Ilmoita OmaVerossa

Ohje: Näin ilmoitat asunnon, kiinteistön tai muun omaisuuden luovutuksen OmaVerossa

Huomaa, että OmaVerossa ei ole numeroituja lomakkeita, esimerkiksi lomaketta 9A. Ilmoita luovutusvoitot ja -tappiot osana veroilmoitusta tai verokorttihakemusta.

Muut luovutusvoittoihin ja -tappiohin liittyvät lomakkeet

  • Kiinteistöjen, asunto-osakkeiden ja muun omaisuuden luovutusvoitot - ilmoita lomakkeella 9 
  • Ulkomailla sijaitsevan omaisuuden (esimerkiksi kiinteistöjen) luovutukset - ilmoita lomakkeella 16B 

Paperilomakkeen palautusosoite 
Verohallinto
PL 700
00052 VERO.