Osingot

Osinko on osuus osakeyhtiön tuloksesta. Osingon jakaminen on tapa maksaa yhtiön tuottamaa voittoa yhtiön osakkeiden omistajille. Osinko jaetaan yleensä kerran vuodessa.

Sinun tulee maksaa veroa osinkona saamistasi tuloista. Osinkotuloja verotetaan hieman eri tavalla sen mukaan, onko osinko peräisin listatusta vai listaamattomasta yhtiöstä. Myös ulkomailta saatujen osinkojen verotukseen liittyy omia erityispiirteitään.

Usein kysyttyä

Kun sinulle maksetaan osinkoa osakkeina, sinun on maksettava osakkeiden arvosta varainsiirtoveroa 1,6 prosenttia. Koska Sampo on maksanut varainsiirtoveron puolestasi osingonmaksun yhteydessä, varainsiirtoveron määrä on sinulle veronalaista osinkotuloa. Varainsiirtoveron osuus ei välttämättä näy pankilta saamallasi osinkoerittelyllä, mutta se on merkitty esitäytetylle veroilmoituksellesi osinkotuloksi.

Kun sinulle maksetaan osinkoa osakkeina, sinun on maksettava osakkeiden arvosta varainsiirtoveroa 1,6 prosenttia. Koska Fiskars on maksanut osakkeiden luovutukseen liittyvän varainsiirtoveron puolestasi osingon lisäksi, varainsiirtoveron määrä on sinulle veronalaista pääomatuloa. Varainsiirtoveron osuus ei välttämättä näy pankilta saamallasi erittelyllä, mutta se on merkitty esitäytetylle veroilmoituksellesi kohtaan Muu pääomatulo.