Luovutusvoitto ja luovutustappio

Luovutusvoittoa eli myyntivoittoa syntyy, kun myyt tai vaihdat omaisuuttasi ja myyntihinta on suurempi kuin se, mitä itse maksoit alun perin. Käytännössä teet siis voittoa omaisuutesi myynnillä. Luovutusvoitosta pitää maksaa veroa. Kaikki luovutusvoitot täytyy ilmoittaa veroilmoituksessa.

Kun omaisuutesi ostaja maksaa sinulle vähemmän kuin itse maksoit omaisuudesta aikanaan, kyseessä on luovutustappio eli myyntitappio.Tappion voi vähentää saman verovuoden luovutusvoitoista. Jos luovutusvoittoja ei ole, luovutustappiot vuodelta 2016 tai sen jälkeen voi vähentää muista pääomatuloista.

Näin lasket luovutusvoiton tai -tappion määrän: Vähennä myyntihinnasta ostohinta sekä kulut, jotka ovat aiheutuneet ostosta ja myynnistä. Ostohintaa saattavat alentaa vähennykset, jotka olet tehnyt ostohinnasta aiemmin verotuksessa. Jos olet saanut omaisuuden perintönä tai lahjana, hankintahinta on sama kuin verotusarvo, jota on käytetty perintö- ja lahjaverotuksessa.

Mistä luovutusvoittoa voi saada?

Luovutusvoitosta pitää maksaa veroa

Omaisuuden myyjä maksaa luovutusvoitosta veroa pääomatulojen veroprosentin mukaan. 

Pääomatulojen veroprosentit
30 000 euroon asti 30 %
30 000 euroa ylittävältä osalta 34 %