Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijauksista.

Kuolinpesän veroasioiden hoito

Omaisen kuoleman jälkeen kuolinpesällä voi olla hoidettavana monenlaisia veroasioita, joista perinnönjättäjä on itse vastannut elinaikanaan.

Kuolinpesän veroista ovat yhteisesti vastuussa kuolinpesän osakkaat eli perilliset, yleistestamentin saajat ja leski ositukseen asti – avio-oikeutensa perusteella. Osakkaiden tehtävänä on huolehtia kuolinpesän veroasioista niin kauan, kunnes pesän varat on jaettu ja kuolinpesä lakkautettu.

Jos perit vain testamentilla tietyn omaisuuden, et ole kuolinpesän osakas.

Näiltä sivuilta saat apua ja ohjeita kuolinpesän asiointiin sekä tukea tyypillisimpien veroasioiden hoitamiseen.

Sivu on viimeksi päivitetty 28.5.2024