Sivusto on poissa käytöstä | Tjänsten är ur bruk | Service unavailable

Vero.fi on pois käytöstä

Vero.fi on tällä hetkellä poissa käytöstä. Pahoittelemme asiasta aiheutuvaa vaivaa.

Julkaisemme lisätietoa tarpeen mukaan Twitterissä ja Facebookissa

Asiointipalvelut

Puhelinpalvelu

Verohallinnon puhelinpalvelu, ma–pe klo 9–16.15 (heinäkuussa klo 9–15):

 • Verokortti 029 497 000
 • Henkilöasiakkaan tuloverotus 029 497 002
 • Arvonlisäverotus 029 497 014, liikkeen- ja ammatinharjoittaja, maa- ja metsätaloudenharjoittaja sekä avoin yhtiö ja kommandiittiyhtiö (tmi, ay, ky)
 • Arvonlisäverotus p. 029 497 008, osakeyhtiö, osuuskunta, asunto-osakeyhtiö, osakaskunta, yhdistys, säätiö, kunta ja muu julkisyhteisö
 • Autoverotus 029 497 150
 • Maksujärjestelyt ja perintä 029 497 028
 • Maksuliikenne, tili- ja viitenumerot, veronpalautusten maksaminen 029 497 026

Vero.fi är ur bruk

Skatt.fi är för tillfället inte tillgänglig. Vi beklagar olägenheten.

Vid behov publicerar vi tilläggsinformation på Twitter och Facebook

e-Tjänster

Servicenummer

Servicenumren, mån–fre kl. 9–16.15. I juli mån–fre kl. 9–15.

 • Skattekort 029 497 001
 • Personkunders inkomstbeskattning 029 497 003
 • Mervärdesbeskattning 029 497 015
 • Bilbeskattning 029 497 151
 • Inkomstbeskattning och registrering 029 497 007
 • Betalningsarrangemang och indrivning 029 497 029
 • Betalningar, konto- och referensnummer, skatteåterbäringar 029 497 027

Vero.fi unavailable

Our website Tax.fi cannot be accessed at this time. We are sorry for the inconvenience.

We may publish more information in Twitter and Facebook

e-Services

Call us

Our enquiry numbers, weekdays at 9.00–16.15, in July 9.00–15 (GMT +2 h)

 • Calls from Finland: 029 497 050
 • Calls from outside Finland: +358 29 497 050
 • Car tax (calls from Finland) 029 497 152
 • Car tax (calls from outside Finland) +358 29 497 152
 • Excise taxation (calls from Finland) 029 497 154
 • Excise taxation (calls from outside Finland) +358 29 497 154