Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijauksista.

Kiinteistöt – vastaako kiinteistöverosta kuolinpesä vai perilliset?

Perinnönjaon ajankohta vaikuttaa siihen, kenen pitää ilmoittaa kiinteistötietojen mahdolliset muutokset sekä maksaa kiinteistövero. Verohallinto perii veron aina siltä, joka on ollut kiinteistön omistaja tai haltija vuoden ensimmäisenä päivänä.

Perintö on jaettu 1.1.2024 jälkeen

Kuolinpesä saa edelleen kiinteistöverotuspäätöksen ja maksaa veron. Kuolinpesän osakkaat ovat yhteisvastuussa kiinteistöverosta vielä vuonna 2024. Huolehdi, että kuolinpesän osoitetiedot ovat ajan tasalla Verohallinnossa.

Perintö on jaettu 2023 tai aiemmin

Kuolinpesä ei ole enää vastuussa kiinteistöverosta.

Tuleeko kiinteistöverotuspäätös yhä kuolinpesälle?

Jos perintö on jaettu mutta kiinteistöverotuspäätös tulee edelleen kuolinpesän nimissä, varmista nämä asiat:

Perinnönjakokirja on lähetetty Verohallintoon. Näin lähetät perinnönjakokirjan kopion Verohallintoon.

Kiinteistön omistusoikeus on siirretty uusille omistajille. Jos olet saanut kiinteistön perinnönjaossa, hae ohjeet tilanteeseesi Maanmittauslaitoksen sivulta Näin rekisteröit kiinteistösi omistusoikeuden.

Huomaa, että jos kuolinpesä on myynyt kiinteistön, kuolinpesä on vastuussa kiinteistöveron maksusta vielä myyntivuodelta. Seuraavana vuonna lähetämme kiinteistöverotuspäätöksen automaattisesti uudelle omistajalle, sillä saamme tiedot kiinteistöön liittyvistä muutoksista suoraan Maanmittauslaitokselta.

Kuolinpesä voi ilmoittaa kiinteistötietojen muutokset paperilomakkeella

Jos kiinteistö on kuolinpesän nimissä ja kiinteistön tiedot ovat muuttuneet tai kiinteistöverotuspäätöksen tiedoissa on virheitä, kuolinpesän täytyy korjata tiedot paperilomakkeella.

Täytä lomake kuolinpesän nimissä. Valtuutettu asianhoitaja voi allekirjoittaa lomakkeen. Jos kuolinpesä ei ole valtuuttanut asianhoitajaa, lomakkeisiin tarvitaan jokaisen kuolinpesän osakkaan allekirjoitukset. Lähetä lomakkeet postitse lomakkeessa mainittuun osoitteeseen.

Useimmat kuolinpesät eivät voi korjata kiinteistöveroilmoitusta OmaVerossa, koska sähköistä asiointia varten kuolinpesällä pitäisi olla aiemmin annettu Y-tunnus sekä asianhoitajalla Suomi.fi-valtuus.

Mistä kuolinpesä saa tiedot kiinteistöveron maksamista varten?

Lähetämme kiinteistöverotuspäätöksen ja tilisiirtolomakkeet maksamista varten kuolinpesän yhteyshenkilölle, jonka osoite on ilmoitettu Verohallintoon.

Jos kuolinpesä ei ole saanut kiinteistöverotuspäätöstä ja tilisiirtolomakkeita – tai tiedot maksamista varten ovat menneet hukkaan – soita puhelinpalveluumme (puhelun hinta pvm./mpm.):

  • Kiinteistöveron maksaminen ja maksutiedot: 029 497 026
  • Kiinteistöveron määrä ja kiinteistöverotus yleisesti: 029 497 020.

Tee myös tarvittaessa kuolinpesän osoitteenmuutos Verohallintoon. Lue ohje: Ilmoita kuolinpesän yhteyshenkilön osoite.

Kiinteistövero-ohjeita

Kiinteistövero – tarkista verotuspäätös ja maksa vero

Kiinteistöveron maksuohjeet

Sivu on viimeksi päivitetty 1.1.2024