Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijauksista.

Kun olet työsuhteessa, työnantaja voi maksaa työmatkasta verottomia kilometrikorvauksia tai päivärahoja

Kilometrikorvaus ja päiväraha ovat verovapaita matkakustannusten korvauksia. Voit saada niitä työnantajaltasi, jos teet työmatkan. Sinun pitää olla työsuhteessa maksajaan, sillä verovapaita korvauksia voi maksaa vain työntekijälle.

Työmatka on matka, jonka teet työtehtävien suorittamiseksi. Työmatka pitää tehdä erityiselle työntekemispaikalle, jossa työskentelet vain tilapäisesti. Tällaisia erityisiä työntekemispaikkoja ovat tyypillisesti esimerkiksi erilaiset messut, koulutuspaikat ja kokouspaikat, joissa käyt satunnaisesti. Työskentely ei ole enää tilapäistä, jos teet töitä samassa kohteessa yli kolme vuotta.

Työnantajan maksamat matkakorvaukset ovat verottomia, jos ne perustuvat joko todellisiin kuluihin tai Verohallinnon vuosittaiseen kustannuspäätökseen eli päätökseen päivärahoista ja kilometrikorvauksista.

Verohallinnon kustannuspäätös:
Verohallinnon päätös verovapaista päivärahoista ja kilometrikorvauksista vuodelle 2024
Verohallinnon päätös verovapaista päivärahoista ja kilometrikorvauksista vuodelle 2023

Kilometrikorvaus oman auton käytöstä

Kilometrikorvaus korvaa työmatkasta aiheutuneita matkakuluja, jos teet työmatkan omalla autollasi. Omaksi autoksi lasketaan myös auto, jota et itse omista mutta joka on omassa hallinnassasi. Kilometrikorvausta voi saada myös muista kulkuvälineistä, esimerkiksi moottoripyörällä tai veneellä tehdyistä matkoista. 

Vuonna 2024 auton käytöstä voi saada verovapaata kilometrikorvausta korkeintaan 0,57 euroa/km. (Vuonna 2023 summa on 0,53 euroa/km.). Tämä on kilometrikorvauksen perusmäärä.

 • Jos kyydissäsi on lisämatkustajia, saat korotusta perusmäärään 4 senttiä/km. Matkustajien matkan pitää liittyä saman työnantajan asiaan. 
 • Jos tarvitset työmatkaan peräkärryä työhön liittyvistä syistä, perusmäärää korotetaan 10 senttiä/km vuonna 2024. (Vuonna 2023 summa on 9 senttiä/km).
 • Työsuhdeauton käytöstä et voi saada kilometrikorvausta, paitsi jos kyseessä käyttöetuauto. Silloin kilometrikorvauksen perusmäärä on 13 senttiä/km vuonna 2024. (Vuonna 2023 summa on 14 senttiä/km)

Ohjeita eri tilanteisiin

Kun sinulla on varsinainen työpaikka yhdellä paikkakunnalla, mutta matkustat toiselle paikkakunnalle työmatkalle silloin tällöin, työnantaja voi korvata sinulle verovapaasti työmatkan kuluja.

Jos käytät työmatkoihin omaa autoa, työnantaja voi maksaa sinulle verovapaata kilometrikorvausta.

Huomaa, että normaali kodin ja työpaikan välinen matka ei ole työmatka. Myöskään vapaa-ajan matkat tai muut yksityisasioihin liittyvät matkat eivät ole työmatkoja. Näistä työnantaja ei voi maksaa verovapaasti kilometrikorvauksia.  

Lue ohjeet siihen, miten kodin ja työpaikan väliset matkakulut voi vähentää verotuksessa

Jos sinulla ei ole yhtä työntekopaikkaa vaan työkohteesi vaihtelevat, työnantaja voi maksaa verovapaita kilometrikorvauksia vaihtuviin työkohteisiin. Työnantaja voi korvata matkat, jotka lähtevät joko varsinaiselta työpaikalta tai kotoa.

Jos työnantaja ei korvaa kuluja tai se korvaa vain osan niistä, voit vähentää korvaamatta jääneet kulut verotuksessa.

Verotuksessa sinua kutsutaan liikkuvaa työtä tekeväksi. 
Lue tarkemmat ohjeet, kuinka vähennät matkakulut  verotuksessa, jos työnantaja ei ole niitä korvannut.

Jos olet liikkeen- tai ammatinharjoittaja eli toiminimiyrittäjä, et voi maksaa itsellesi verovapaata kilometrikorvausta tai päivärahaa. Voit kuitenkin tehdä vastaavan suuruisen verovähennyksen verotuksessa.

Voit saada niin sanotun lisävähennyksen autokuluista, jos auto kuuluu yksityistalouteesi mutta teet sillä yrityksesi elinkeinotoimintaan liittyvän matkan. Lisävähennyksen voit saada kuluista, jotka ovat tulleet tilapäisistä työmatkoista. Lisävähennyksen enimmäismäärä on sama kuin palkansaajan päivärahan enimmäismäärä. Päivärahoista on tietoa myöhemmin tällä sivulla.

Lue lisää toiminimiyrittäjän matkakuluvähennyksistä veroilmoituksen (5) täyttöohjeesta. Ohjeita on erityisesti kohdassa Yksityistalouteen kuuluvan auton käyttö elinkeinotoiminnan ajoihin sekä kohdassa Lisääntyneet elantokustannukset tilapäisistä työmatkoista. Ohjeissa on kerrottu, millä perusteella voit saada lisävähennystä ja miten se pitää ilmoittaa veroilmoituksessa.

Jos käyt muutaman kerran vuodessa esimerkiksi tarkistamassa vuokralle antamasi asunnon tai raivaamassa vesakkoa metsätilalla, voit vähentää verotuksessa todelliset matkakulut: esimerkiksi junalipun tai oman auton kustannukset. Oman auton kuluja voit vähentää 0,30 e/km vuonna 2023. Tee vähennys veroilmoituksessa siinä kohdassa, johon vähennys liittyy.

Esimerkkejä matkakulujen vähentämisestä:

Tarkista, voivatko sinua koskea niin sanottujen erityisalojen säännökset. Ne soveltuvat tilanteeseesi, jos kaikki seuraavat ehdot täyttyvät:

 • Olet palkansaaja ja työskentelet rakennus-, maanrakennus- tai metsäalalla.
 • Sinulla ei ole varsinaista työpaikkaa vaan työskentelet vaihtuvissa työkohteissa, esimerkiksi eri rakennustyömailla.
 • Matkat työkohteisiin ovat päivittäisiä.

Jos kaikki ehdot täyttyvät, päivittäiset matkat työkohteisiin ovat niin sanottuja erityisalan matkoja.

Työnantajasi voi maksaa erityisalan matkoista kilometrikorvauksia. Kilometrikorvaukset ovat verovapaita, jos ne eivät ylitä Verohallinnon vuosittaisen päätöksen mukaisia euromääriä. Määrät on kerrottu tämän sivun alussa.

Työnantaja voi maksaa erityisalan matkoista myös verovapaan päivärahan, jos kaikki nämä ehdot täyttyvät:

 • Olet erityisalan työntekijä.
 • Olet yöpynyt työmatkalla asunnossa, jonka olet vuokrannut tai jonka työnantajasi on järjestänyt.
 • Majoitut samassa asunnossa tai lähialueella korkeintaan 3 vuoden ajan.
 • Sinulla on varsinainen asunto eli koti muualla.
 • Matkan kesto ja etäisyys vastaa tiettyjä vaatimuksia, jotka on kerrottu Verohallinnon matkakustannuspäätöksessä.
 • Työkomennus ei ole katkennut. Päivärahaa ei voi maksaa siltä ajalta, kun komennus on katkennut esimerkiksi loman tai viikonlopun ajaksi.

Jos työnantaja ei korvaa kustannuksia, lue ohje siitä, miten voit vähentää matkakulut.

Tarkista tarkemmat vaatimukset sekä kilometrikorvauksen ja päivärahojen määrä:

Voit saada verovapaita korvauksia myös silloin, jos teet vapaaehtoistyötä. Verovapaisiin korvauksiin liittyy kuitenkin rajoituksia. Voit saada verovapaasti näitä korvauksia:

 • päivärahaa enintään 20 päivältä kalenterivuodessa
 • majoittumiskorvauksen vain kuitteja tai muita tositteita vastaan
 • korvausta julkisen kulkuneuvon matkalippukuluista kuitteja vastaan – tällaiselle korvaukselle ei ole euromääräistä ylärajaa
 • kilometrikorvauksia enintään 3 000 euroa kalenterivuodessa.

Voit yleisesti sopia maksajan kanssa, että sinulle ei makseta rahapalkkiota, vaan esimerkiksi korvataan pelkät matkakustannukset.

Myös omistajayrittäjänä (oy, ky tai ay) voit työskennellä yhtiössä ilman, että saat siitä rahapalkkaa. Yhtiö voi silti maksaa sinulle verovapaita matkakustannusten korvauksia, jos teet työmatkoja yhtiön asioissa. Korvaukset ovat verovapaita vain, jos Verohallinnon kustannuspäätöksessä kerrotut ehdot täyttyvät ja teet matkoista matkalaskun yrityksen kirjanpitoon.

Edunvalvojana et voi saada päämieheltä verovapaita kustannusten korvauksia, esimerkiksi päivärahoja ja kilometrikorvauksia.

Lue lisää: Ohjeita edunvalvojalle – edunvalvojan ja päämiehen veroasiat

Työmatkasta voi saada verovapaata päivärahaa tai ateriakorvausta

Työnantajasi voi maksaa sinulle työmatkasta myös päivärahaa. Päiväraha on korvaus siitä, että työmatkasta aiheutuu esimerkiksi tavallista suurempia ruokailukuluja. Työnantaja voi maksaa verovapaan päivärahan, jos teet työmatkan yli 15 kilometrin päähän lähtöpaikasta. Lähtöpaikka voi olla joko oma varsinainen työpaikkasi tai kotisi. Työmatkan kesto vaikuttaa päivärahan määrään.

Päivärahan määrä vuonna 2023 ja 2024

Päivärahan määrään vaikuttaa matkan kesto ja se, onko matka tehty kotimaassa vai ulkomaille.
Päivärahat vuonna 2023 ja 2024:

Jos et saa päivärahaa, voit saada sen sijaan verovapaata ateriakorvausta. Edellytyksenä on, että sinulla ei ole työmatkan vuoksi mahdollisuutta syödä tavanomaisella ruokailupaikallasi. Ateriakorvauksen enimmäismäärä on 12,75 euroa päivässä vuonna 2024. (Vuonna 2023 summa on 12 euroa).

Jos olet jonakin matkavuorokautena saanut ilmaisen ruoan tai sellainen on sisältynyt matkalippuun tai hotellihuoneen hintaan, kotimaan osapäivärahaa voi maksaa verovapaasti vain 50 % normaalista määrästä. Kotimaan kokopäiväraha ja ulkomaan päiväraha alenee vastaavasti (50 %), jos olet saanut vuorokauden aikana kaksi ilmaista ateriaa.

Esimerkki: Palkansaaja tekee työmatkan, joka alkaa maanantaina kello 8.00 ja päättyy torstaina kello 9.00. Työmatka kestää yhteensä 73 tuntia. Työmatkaan sisältyy siis kolme matkavuorokautta, joilta kultakin työnantaja voi maksaa päivärahan verovapaasti.

Älä ilmoita verovapaita kilometrikorvauksia tai päivärahoja Verohallinnolle

Verovapaita kilometrikorvauksia tai päivärahoja ei ilmoiteta verokorttia varten eivätkä ne näy esitäytetyssä veroilmoituksessa.

Työnantajan pitää kuitenkin ilmoittaa tiedot tulorekisteriin, ja näin ollen verovapaat kustannusten korvaukset löytyvät Verohallinnon tiedoistasi.

Hae verovapaita kilometrikorvauksia, päivärahaa tai ateriakorvausta  työnantajaltasi

Tee työmatkasta matkalasku työantajalle. Työnantaja voi korvata matkakulut, esimerkiksi maksaa kuittien mukaan lento- ja junaliput sekä majoituskulut, kuten hotellimaksut. Työnantaja voi maksaa myös verovapaita kilometrikorvauksia ja päivärahoja, kunhan niiden ehdot täyttyvät eivätkä Verohallinnon vahvistamat enimmäismäärät ylity.

Huomaa, että jos verovapaita korvauksia on maksettu virheellisesti, esimerkiksi työmatkan ehdot eivät ole täyttyneet tai päivärahaa on maksettu liian paljon, korvaukset ovat palkkaa. Silloin niistä pitää jälkikäteen maksaa verot ja palkan sivukulut. Lisäksi seurauksena voi olla sanktiomaksuja.

Sivu on viimeksi päivitetty 17.11.2023