Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijauksista.

Erityisalojen matkat

Erityisaloja ovat esimerkiksi rakennus-, maanrakennus- ja metsäala. Erityisalojen töissä työkohteet vaihtuvat usein ja kohteissa työskennellään usein lyhyen aikaa. Jos työnantaja ei ole korvannut matkakuluja erityiselle työntekemispaikalle, voit vähentää kulut verotuksessa.

Työskentelyolosuhteet ratkaisevat

Erityisalalla työskentelyä ei ratkaista ammattinimikkeen perusteella, vaan olennaista ovat työskentelyolosuhteet. Esimerkiksi sähkö- ja putkiasentajat voivat joko työskennellä erityisalalla tai tehdä liikkuvaa työtä.

Jos esimerkiksi rakennusmestari työskentelee päivän viikossa rakennusliikkeen toimistossa ja muutoin rakennustyömailla, rakennusliikkeen toimisto on hänen varsinainen työpaikkansa. Hänen matkakuluihinsa ei sovelleta erityisalan säännöksiä. Sen sijaan jos esimerkiksi kirvesmies menee päivittäin kotoaan suoraan vaihtuviin rakennustyömaakohteisiin, hänen työmatkoihinsa sovelletaan erityisalan säännöksiä.

Esimerkki 1: Rakennusmies ajaa päivittäin työmaalle työnantajan varaston kautta, mistä hän noutaa rakennustarvikkeita. Varasto ei ole rakennusmiehen varsinainen työpaikka, koska hän ei työskentele siellä.

Esimerkki 2: Rakennusmies ajaa joka aamu työnantajan toimipaikkaan, josta hän jatkaa matkaa työmaalle työnantajan pakettiautolla. Koska rakennusmies ei työskentele työnantajansa toimipaikassa, hänelle ei muodostu sinne varsinaista työpaikkaa, vaikka hän hakee sieltä päivittäin työnantajan pakettiauton.

Erityisalan työskentelyyn liittyy aikarajoja

Erityisalalla työskennellään tilapäisesti erityisellä työntekemispaikalla. Tilapäinen työskentely samassa kohteessa voi kestää enintään 3 vuotta. 

Lue lisää erityisalalla työskentelystä

Päivittäiset matkat

Matkat kotoa tai työskentelypaikkakunnalla sijaitsevalta asunnolta vaihtuviin työkohteisiin

Voit vähentää matkat kotoa tai työskentelypaikkakunnalla sijaitsevalta asunnolta erityiselle työntekemispaikalle tulonhankkimiskuluina. Saat tehdä vähennyksen käyttämäsi kulkuneuvon kustannusten mukaan.

Ilmoita nämä matkat  kohdassa Matkakulut – Erityisalan matkat.

Näin ilmoitat erityisalan matkat OmaVerossa

Jos sinulla kuitenkin on myös varsinainen työpaikka, matkoihisi ei voida soveltaa erityisalan säännöksiä.

Esimerkki 3: erityisala. Kirvesmies Antti menee omalla autollaan suoraan kotoaan rakennustyömaalle ja sieltä kotiinsa. Työmaakohteet ja matkat vaihtelevat. Antti saa vähentää matkat erityisalan matkoina siltä osin kuin työnantaja ei ole korvannut matkakuluja. Antti saa tehdä vähennyksen oman auton käyttökustannusten mukaan 0,30 e/km.

Esimerkki 4: varsinainen työpaikka, ei sovelleta erityisalan säännöksiä. Työmaapäällikkö Pekka menee aamulla rakennusliikkeen toimistoon. Hän käy sieltä päivän aikana työmaalla ja palaa takaisin toimistolle. Myös nämä matkat Pekka tekee omalla autollaan. Toimistolta hän ajaa takaisin kotiinsa.
Pekka olisi päässyt kotoa toimistolle myös bussilla. Siksi hän saa vähentää kodin ja työpaikan väliset matkat vain halvimman julkisen kulkuneuvon mukaan, asunnon ja työpaikan välisinä matkoina. Matkat toimistolta rakennustyömaalle ja takaisin Pekka saa vähentää tulonhankkimiskuluina, jos työnantaja ei ole korvannut matkoja. Nämä matkat Pekka saa vähentää oman auton käytön mukaan. Vähennyksen määrä on 0,30 e/km.

Päivittäisistä matkoista on pyydettäessä selvitettävä seuraavat asiat:

  • mistä ja mihin työmatkoja on kuljettu
  • kuinka pitkiä matkat ovat olleet (kilometrimäärä)
  • kuinka usein mihinkin kohteeseen on kuljettu.

Viikonloppumatkat

Jos työskentelet toisella paikkakunnalla vain tilapäisesti, perhesuhteet eivät vaikuta matkakulujen vähentämiseen. Tilapäinen työskentely samassa kohteessa voi kestää enintään kolme vuotta. Tilapäinen työskentely ei tarkoita työskentelyä määräaikaisessa työsuhteessa.

Matkat kotiin työkomennuksen aikana

Voit vähentää työkomennuksen aikana kotiin tekemiesi viikonloppumatkojen kustannukset halvimman kulkuneuvon mukaan. Julkinen kulkuneuvo on halvin, jos ehdit käydä viikonlopun aikana kotona julkisilla liikennevälineillä

Jos työnantajasi korvaa viikonloppumatkasta johtuneita matkakuluja, saamasi korvaus katsotaan palkaksi. Saat silloin vähentää viikonloppumatkasta johtuneet matkakulut halvimman kulkuneuvon mukaan.

Ilmoita kotiin tehdyt matkat kohdassa Matkakulut – Asunnon ja työpaikan väliset matkakulut

Matkat kotiin, jos työkomennus keskeytyy

Työkomennus voi keskeytyä esimerkiksi loman tai sairausloman ajaksi tai silloin, kun työnantaja ei ole järjestänyt majoitusta viikonlopuksi.

Jos työkomennus toisella paikkakunnalla keskeytyy, voit vähentää kotiin tekemiesi matkojen matkakulut tulonhankkimiskuluina, mikäli työnantaja ei ole korvannut niitä. Voit tehdä vähennyksen sen kulkuneuvon mukaan, jota olet käyttänyt.

Ilmoita nämä matkat  kohdassa Matkakulut – Muun kuin asunnon ja työpaikan välinen matka - Viikonloppumatkat kotiin

Kakkosasunnon vaikutus

Jos asut työskentelypaikkakunnalla (työnantajan järjestämässä tai itse järjestämässäsi asunnossa) ja kyseessä on yli 3 vuoden asuminen, asunnosta tulee sinulle ns. kakkosasunto.

Jos sinulla on perhettä, voit vähentää kakkosasunnon ja kodin välisten viikonloppumatkojen kulut halvimman kulkuneuvon mukaan.

Ilmoita kakkosasunnon ja kodin väliset viikonloppumatkat kohdassa Matkakulut – Viikonloppumatkat.

Sinua pidetään verotuksessa perheellisenä, jos olet avioliitossa tai rekisteröidyssä parisuhteessa tai jos sinulla on avopuoliso, jonka kanssa sinulla on tai on ollut yhteinen lapsi.

Jos olet perheetön, et voi vähentää kakkosasunnon ja kodin välisiä matkakuluja.

Lue lisää kakkosasunnosta 

Työmatkoista aiheutuneet lisääntyneet elantokustannukset

Kun työskentelet erityisalalla, voit tietyissä tilanteissa saada vähennyksen lisääntyneiden elantokustannusten perusteella eli esimerkiksi ylimääräisten ruokailukustannusten perusteella. Selvitä kysymysten avulla, oletko oikeutettu vähennykseen. Ilmoita vähennys veroilmoituksessa tulonhankkimismenona.

Sivu on viimeksi päivitetty 2.1.2024