Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijauksista.

Taulukko: Miten matkat vähennetään verotuksessa?

Työntekoon liittyvät matkakulut voidaan vähentää matkan tarkoituksen mukaan verotuksessa kahdella eri tavalla:

  1. Asunnon ja työpaikan välisinä matkoina, jolloin kustannukset lasketaan halvimman kulkuneuvon mukaan
  2. Tulonhankkimiskuluina, jolloin kustannukset lasketaan todellisten kulujen mukaan. Työntekijä saa vähentää vain ne kulut, joita työnantaja ei ole korvannut. 

Tästä taulukosta näet, miten erityyppiset matkat vähennetään.

Työhön liittyvä matka Vähennetään asunnon ja työpaikan välisinä matkoina, halvimman kulkuneuvon mukaan Vähennetään tulonhankkimiskuluina, todellisten kulujen mukaan 
Asunnon ja varsinaisen työpaikan välinen matka Kyllä Ei
Perheellisen1 viikonloppumatka varsinaiselta työpaikalta tai sen sijaintipaikkakunnalta Kyllä Ei
Perheettömän2 viikonloppumatka varsinaiselta työpaikalta tai sen sijaintipaikkakunnalta Ei Ei
Matka toissijaiselle työpaikalle Ei Kyllä
Matka toissijaisen työpaikan ja majoituspaikan välillä Kyllä Ei
Erityisalan matka päivittäisiin työkohteisiin Ei Kyllä
Viikonloppumatka työkomennuksen aikana Kyllä Ei
Viikonloppumatka, kun työkomennus katkeaa Ei Kyllä
Liikkuvaa työtä tekevän matka varsinaiseen työpaikkaan Kyllä Ei
Liikkuvaa työtä tekevän matka vaihtuviin työkohteisiin Ei Kyllä

1 ja 2

Matkakulujen vähentämisen perusteet ovat erilaiset perheellisellä ja perheettömällä henkilöllä. Sinua pidetään verotuksessa perheellisenä

  • jos olet avioliitossa tai rekisteröidyssä parisuhteessa
  • jos sinulla on avopuoliso, jonka kanssa sinulla on tai on ollut yhteinen lapsi.

Muussa tapauksessa olet verotuksen kannalta perheetön.

Sivu on viimeksi päivitetty 21.9.2022