Ennakkovero – henkilöasiakkaat

Ennakkoveroa maksetaan yleensä vuokratuloista tai omaisuuden myyntivoitosta. Myös maanviljelijät ja yrittäjät maksavat tuloistaan ennakkoveroa.

Asioi verkossa

Hae tai muuta ennakkoveroa (vero.fi/verokortti)

Kirjaudu henkilökohtaisilla verkkopankkitunnuksilla

Voit hakea tai muuttaa ennakkoveroa verkossa

Hae ennakkoveroa, ennakkoveron korottamista tai sen alentamista jo verovuoden aikana, viimeistään marraskuun puolivälissä. Liian suurta ennakkoveroa ei voida alentaa enää seuraavan vuoden puolella.

Uutta ennakkoveroa tai ennakkoveron muutosta varten tarvitset arvion koko vuoden tuloista ja vähennyksistä. Ilmoita myös alkuvuonna saadut tulot ja paljonko niistä on pidätetty veroa.

Voit hakea tai muuttaa ennakkoveroa jollakin seuraavista tavoista:

Maksa verot vuokratuloista ennakkoverona tai korota veroprosenttiasi

Maksa vuokratuloista ennakkovero

Ilmoita Verohallinnolle vuokratulot, joista on vähennetty vuokraamisesta aiheutuneet kulut (nettovuokratulot). Ilmoituksen voit tehdä esimerkiksi verokorttia muuttaessasi. Jos teet verokortin ja/tai ennakkoveron muutoksen verkossa, postitse tai puhelimitse, saat ennakkoveron tilisiirtolomakkeet postitse.

Korota veroprosenttiasi - ei erillistä ennakkoveroa

Erillisen ennakkoveron sijaan voit korottaa esimerkiksi palkan tai eläkkeen veroprosenttia, niin että se riittää kattamaan myös vuokratuloista maksettavan veron. Veroprosentin korottamiseen et tarvitse uutta verokorttia, vaan voit ilmoittaa suuremman veroprosentin suoraan tulon maksajalle (työnantajalle tai eläkkeenmaksajalle).

Huolehdithan ennen veroprosentin omatoimista korottamista siitä, että sinulle mahdollisesti jo määrätty ennakkovero poistetaan. Jos et hae erikseen ennakkoveron poistamista, maksamaton ennakkovero siirtyy maksumuistutuksen jälkeen ulosottoon.

Arvioi veron tarve laskurilla (vero.fi/verolaskuri).

Esimerkki: Sinulla on eläketuloja 15 000 euroa ja tämän lisäksi vuokratuloja 3 000 euroa vuodessa.
Vaihtoehto 1: Maksat vuokratuloista erillisen ennakkoveron. Eläkkeen veroprosentti on tällöin 12 %.
Vaihtoehto 2: Korotat veroprosenttisi korkeammaksi, jolloin sinun ei tarvitse maksaa erillistä ennakkoveroa. Eläkkeen veroprosentti on tällöin 18 %. Korkeampi veroprosentti kattaa myös vuokratuloista maksettavan veron. Asuinkuntana esimerkissä on Hattula.

Tarkista verokortissa näkyvät vuokratulot

Tarkista vuodenvaihteessa saapuvasta verokortista vuokratulon määrä. Jos vuokratulon määrää pitää muuttaa tai haluat sinulle määrätyn ennakkoveron sijaan korottaa veroprosenttiasi, ota yhteyttä Verohallintoon tai tee ennakon muutos verkossa.

Ennakkoveroa voidaan alentaa tai korottaa sen mukaan, miten vuokratulosi muuttuvat vuoden aikana. Ennakkoveroa ei kannata jättää kokonaan maksamatta, sillä Verohallinnon määräämä ennakkovero siirtyy lopulta ulosottoon.

Huomaa, että jos maksat vuokratuloista veroa vasta lopullisen verotuksen yhteydessä, voit joutua maksamaan jäännösveroa ja huojennettua viivästyskorkoa.

Lisätietoja vuokratulojen ilmoittamisesta Verohallintoon

Myyntivoitoista maksetaan verot ennakkoverona

Jos myyt sijoitusasunnon tai vapaa-ajan asunnon, myyntivoitosta on maksettava veroa. Yleensä Verohallinto ottaa sinuun yhteyttä jo kaupantekovuoden aikana selvittääkseen myyntivoiton määrän. Selvityksen pohjalta Verohallinto laskee ennakkoveron määrän ja lähettää sinulle tilisiirtolomakkeet. Maksamalla ennakkoveroa vältyt jäännösverolta sekä mahdolliselta jäännösveron korolta.

Jos myyntivoitosta ei ole määrätty ennakkoveroa kaupantekovuoden aikana, voit maksaa veron ennakon täydennysmaksuna.

Lue lisää asunnon myynnistä.

Ennakkoveron maksuerät lasketaan veron määrän mukaan

Ennakkovero erääntyy maksettavaksi kahdessa tai useammassa yhtä suuressa erässä. Erän suuruus riippuu maksettavan ennakkoveron kokonaismäärästä. Ennakkoveron eräpäivä on kuukauden 23. päivä.

Ennakkoveron määrään vaikuttavat kaikki muutkin verovuoden tulot, kuten palkkatulot ja etuudet. Ilmoita ennakkoveroa hakiessasi myös verovähennykset, kuten asuntolainan korkokulut, koska nekin vaikuttavat ennakkoveron määrään.

Lisätietoja ennakkoveron maksukuukausista sekä ohjeita maksamiseen

Ennakkoverosta lopulliseen verotukseen

Jos et ole maksanut riittävästi ennakkoveroa vuoden aikana, sinun on maksettava puuttuvat verot jälkikäteen jäännösverona. Jäännösverolle peritään korkoa. Jos taas olet maksanut liikaa ennakkoveroa, saat veronpalautusta. Lopullisen verotuksen tiedot voivat poiketa ennakkoveroa varten annetuista tiedoista, jos ennakkoverotietoja ei ole tarkistettu ja päivitetty vuoden aikana.

Lue lisää jäännösveron maksamisesta.

Ennakkoveroa voi täydentää ennakon täydennysmaksulla

Ennakkoveron korotusta kannattaa pyytää hyvissä ajoin. Vanhan käytännön mukaista ennakon täydennysmaksua voit vielä maksaa 31.10.2018.

Laske ennakon täydennysmaksun määrä laskurilla (vero.fi/verolaskuri).

Huom. Lue ensin ohje: valitse laskurin etusivulta Ohjeita veron maksamiseen. Huomaa, että laskurin tulos on suuntaa-antava.

Lue lisää ennakon täydennysmaksun maksamisesta.

Maksamaton ennakkovero siirtyy ulosottoon

Jos ennakkovero jää maksamatta, Verohallinto lähettää maksamattomasta erästä maksumuistutuksen. Maksa tällöin ennakkovero maksumuistutuksen mukaisesti. Verohallinnon määräämä, maksamaton ennakkovero siirretään ulosottoon.

Jos tarvitset lisää maksuaikaa, ota yhteyttä Verohallintoon asian selvittämiseksi.

Jos ennakkoveron tilisiirtolomakkeet ovat kadonneet,  tilaa uudet tilisiirtolomakkeet. Saat uudet tilisiirtolomakkeet noin viikon kuluessa tilauksen tekemisestä.

Voit myös soittaa palvelunumeroon 029 497 000.

Lisätietoa ennakkoverosta

Avainsanat: