Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijauksista.

Veroprosentin ja ennakkoveron laskemisessa käytetyt tulot ja vähennykset 2024

Veroprosenttien ja ennakkoveron laskennan perusteista osa vaihtelee esimerkiksi vuosittain, osa taas on pysyvämpiä. Näet perusteet omasta ennakkoperinnän päätöksestäsi, jonka saat esimerkiksi verokortin mukana. Tälle sivulle on koottu tuloverotuksen perusteita.

Verohallinto laskee verokortin veroprosentin ja ennakkoveron viimeksi päättyneen verotuksen tulo- ja vähennystietojen perusteella. Jos olet hakenut verokortin veroprosenttiin tai ennakkoveroon muutosta edellisen vuoden aikana, seuraavan vuoden verokortti ja ennakkovero perustuvat näihin tietoihin. Verotettavaan tuloon ei lasketa mukaan satunnaisia tuloja.

Enintään 7 000 euron suuruiset tulot on pääsääntöisesti otettu huomioon verokortin veroprosentissa. Tämän vuoksi veroprosenttisi saattaa olla suurempi. Tällöin esimerkiksi vuokratuloista ei tule erillistä tilisiirtoa.

Hyvinvointialueiden rahoittamiseksi verotuloja on ohjattu  kunnilta valtiolle vuodesta 2023 lähtien. Uudistus ei koske Ahvenanmaata.

Vuoden 2024 ansiotulojen veroperusteet

 • Valtion tuloveroasteikko 2024
 • Kuntien ja seurakuntien tuloveroprosenteista vuodelle 2024
  • Rajoitetusti verovelvollisen (pysyvästi ulkomailla asuvan) kunnallisvero 7,50 %
 • Sairaanhoitomaksu
  • palkka- ja työtulosta 0,51 %
  • eläkkeestä ja etuudesta sekä muista tuloista 1,48 %
 • Päivärahamaksu (16–67 -vuotiailta)
  • 0,00 % palkansaajalta, jonka vuositulo on alle 16 499 euroa
  • 1,01 %, palkansaajalta, jonka vuositulo on 16 499 euroa tai enemmän
  • 1,23 % yrittäjältä, jonka vuositulo on 16 499 euroa tai enemmän
  • 0,22 % yrittäjältä, jonka vuositulo on alle 16 499 euroa
 • Eläketulon lisävero 5,85 % siitä osasta eläketuloa, joka ylittää 47 000 euroa
 • Yleisradiovero 2,50 % tulojen (sekä pääoma- että ansiotulot) 14 000 euroa ylittävästä osasta
 • Ahvenanmaan mediamaksu 123 euroa, jos tulot (pääoma- ja ansiotulot yhteensä) ylittävät 14 000 euroa

Verokortin ja ennakkoveron laskennassa otetaan huomioon muun muassa nämä vähennykset:

 • Tulonhankkimisvähennys 750 euroa, enintään palkkatulon määrä
 • Ansiotulovähennys palkka- ja yrittäjätulosta, enintään 3 570 euroa
 • Työtulovähennys palkka- ja yrittäjätulosta, enintään 2 140 euroa
  • Jos palkansaaja tai yrittäjä on ennen vuoden 2024 alkua täyttänyt 65 vuotta, työtulovähennys on enintään 3 340 euroa
  • vähennys on 12 % vähennykseen oikeuttavien tulojen osalta
  • vähennyksen määrää pienennetään 2,03 %:lla puhtaan ansiotulon 23 420 euroa ylittävältä osalta ja 1,21 %:lla 71 900 euroa ylittävältä osalta.
 • Matkakuluvähennys enintään 7 000 euroa 900 euron omavastuuosuuden ylittävältä osalta. Omavastuuta alennetaan 80 euroa jokaiselta täydeltä korvauskuukaudelta työttömiltä sekä eräiden perhevapaiden saajilta. Omavastuu on kuitenkin vähintään 160 euroa.
 • Tulonhankkimisvelan korot
 • Ammattiyhdistys- ja työttömyyskassamaksut
 • Vähennyskelpoiset vapaaehtoiset eläkevakuutusmaksut
 • Työntekijän eläkemaksun (7,15 % tai 8,65 %) ja työttömyysvakuutusmaksun (0,79 %) perusteella tehtävä vähennys (työnantaja perii maksun nettopalkasta ja vastaava määrä vähennetään verotuksessa)
 • Perusvähennys enintään 3 980 euroa
 • Lisätietoa vähennyksistä

Pääomatulojen veroprosentit

 • 30 %, jos pääomatulot ovat korkeintaan 30 000 euroa
 • 34 % siitä osasta pääomatuloja, joka ylittää 30 000 euroa

Lisätietoa

Sivu on viimeksi päivitetty 27.11.2023