Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijauksista.

Oikaisuvaatimus ennakkoperintään

Tämä ohje koskee henkilöasiakkaita, liikkeen- ja ammatinharjoittajia, yhtymän osakkaita sekä maatalouden ja metsätalouden harjoittajia.

Voit hakea muutosta ennakkoperintään

 • kun kyseessä on oma veroasiasi
 • kun päätös voi vaikuttaa välittömästi oman verosi määrään tai olet vastuussa veron maksamisesta.

Toimi näin ennen kuin teet oikaisuvaatimuksen

 1. Jos tulosi tai vähennyksesi muuttuvat, ilmoita uudet tiedot ensisijaisesti OmaVerossa.
 2. Jos ilmoittamiasi vähennyksiä tai muuta vaatimustasi ei hyväksytä etkä ole tyytyväinen saamiisi perusteluihin, voit pyytää Verohallinnolta erikseen muutoksenhakukelpoisen päätöksen. Pyynnön voit tehdä puhelimitse tai vapaamuotoisella hakemuksella. Pyyntöä ei voi tehdä OmaVerossa.
 3. Kun olet saanut muutoksenhakukelpoisen päätöksen, voit tehdä ennakkoperinnän oikaisuvaatimuksen tämän sivun ohjeiden mukaan.

Oikaisuvaatimusohjeet

1

Milloin oikaisuvaatimuksen voi tehdä?

Oikaisuvaatimus on tehtävä 60 päivän kuluessa siitä, kun olet saanut päätöksen.

Jos oikaisuvaatimuksen määräajan viimeinen päivä on lauantai, sunnuntai tai muu pyhäpäivä, määräpäivä on seuraava arkipäivä. Oikaisuvaatimuksen pitää olla perillä Verohallinnossa määräpäivänä viimeistään klo 16.15.

2

Näin teet oikaisuvaatimuksen

Voit tehdä oikaisuvaatimuksen OmaVerossa.

Siirry OmaVeroon

 1. Kun olet kirjautunut OmaVeroon, valitse välilehti Veroasiat.
 2. Valitse kohdasta Oikaisuvaatimukset linkki Kaikki oikaisuasiat.
 3. Valitse linkki Oikaisuvaatimus verotuksen oikaisulautakunnalle.

Jos et voi asioida OmaVerossa: voit hakea oikaisua paperilomakkeella tai vapaamuotoisella hakemuksella.

3

Kun olet tehnyt oikaisuvaatimuksen

Verokortti tai lähdeverokortti: Suorituksen maksajan täytyy noudattaa voimassa olevaa päätöstä, vaikka olisit hakenut siihen muutosta.

Ennakkovero: Maksa vero viimeistään eräpäivänä, vaikka olisit tehnyt oikaisuvaatimuksen. Tarvittaessa voit hakea maksujärjestelyä tai veron ulosoton kieltoa.

Voit seurata oikaisuvaatimuksen käsittelyä OmaVerossa: Valitse välilehti Veroasiat ja sen jälkeen kohdasta Ilmoitusten ja hakemusten tila linkki Käsittelytilanteen seuranta.

Kun oikaisuvaatimuksesi on käsitelty, saat päätöksen siitä OmaVeroon ja postitse kotiin. Voit tarkistaa arvion hakemusten käsittelyajoista

Lisätietoa ja ohjeita oikaisuista

Täytäntöönpanon keskeyttäminen tarkoittaa sitä, että oikaisuvaatimuksen käsittelyn aikana vero ei mene ulosottoon tai jo käynnistynyt ulosotto keskeytetään. Voit hakea täytäntöönpanon keskeyttämistä samalla kun teet oikaisuvaatimuksen tai erikseen myöhemmin.

Jos aiot maksaa veron kokonaan oikaisuvaatimuksestasi huolimatta, täytäntöönpanon keskeytystä ei kannata hakea.

Huomaa, että jos haet täytäntöönpanon keskeytystä

 • verolle kertyy viivästyskorkoa myös keskeytyksen ajalta eli veron alkuperäisestä eräpäivästä maksupäivään asti
 • veronpalautuksiasi ei voida käyttää jäännösverojen maksuksi
 • et voi saada verovelkatodistusta eli todistusta verojen maksamisesta.

Ulosotto voidaan estää joko kokonaan tai rajoitetusti

Veron täytäntöönpano voidaan keskeyttää kahdella eri tavalla:

 • Kokonaan: Vero ei mene ulosottoon eikä veroon käytetä veronpalautuksiasi eikä Verohallinnolle tekemiäsi maksuja.
 • Rajoitetusti: Veronpalautuksiasi sekä muita maksuja voidaan käyttää veroon, vero voidaan lähettää ulosottoon, ja myös muuta omaisuutta voidaan ulosmitata. Ulosottoviranomainen ei kuitenkaan saa myydä ulosmitattua omaisuutta ennen kuin asiasi on lopullisesti ratkaistu.

Veron täytäntöönpano voidaan keskeyttää kokonaan vain silloin, jos veroa ei ole vielä ehditty lähettää ulosottoon.

Jos oikaisuvaatimuksesi hylätään, samalla hylätään myös pyyntösi täytäntöönpanon keskeyttämisestä. Tällaisessa tilanteessa maksamaton vero voidaan lähettää ulosottoon. Ulosottoviranomainen ei kuitenkaan saa myydä esimerkiksi kiinteistöjä, asunto-osakeyhtiön osakkeita eikä keskinäisen kiinteistöyhtiön osakkeita sinä aikana, jolloin oikaisuvaatimuksesi on käsittelyssä.

Lue lisää syventävästä vero-ohjeesta: Täytäntöönpanon keskeyttäminen

Voit perua tekemäsi oikaisuvaatimuksen joko osittain tai kokonaan. Valitse OmaVerossa välilehti Veroasiat. Valitse sen jälkeen kohdasta Oikaisuvaatimukset linkki Oikaisuvaatimuksen peruminen.

Oikaisuvaatimukseen annettuun päätökseen voi hakea muutosta tekemällä valituksen hallinto-oikeuteen. Tarkista määräaika sekä ohjeet valituksen tekemiseen valitusosoituksesta, joka on saamasi päätöksen liitteenä.

Sivu on viimeksi päivitetty 19.4.2017