Henkilöasiakkaan maksuvaikeudet

Jos veron maksaminen myöhästyy, saat maksukehotuksen. Jos et pysty maksamaan veroa maksukehotuksen eräpäivänä, voit hakea maksujärjestelyä tilapäisiin maksuvaikeuksiin

Maksukehotus antaa lisäaikaa veron maksamiseen

Saat maksamattomasta verosta maksukehotuksen, johon on merkitty eräpäivä ja korko laskettuna eräpäivään saakka. Saat maksukehotuksen osana eri verojen tapahtumista lähetettävää yhteenvetoa. Maksamattomasta kiinteistöverosta lähetetään kuitenkin vielä erillinen maksukehotus.

Maksa myöhässä oleva vero saamiesi maksuohjeiden mukaan. Maksettavan määrän korkoineen voit tarkistaa myös  OmaVerosta  (vero.fi/omavero).  Maksamattoman kiinteistöveron määrää ja korkoa et kuitenkaan näe vielä toistaiseksi OmaVerosta.

Yhteenveto on nähtävissä OmaVerossa aina kuun alussa

Oma-aloitteisia veroja (esimerkiksi arvonlisävero ja työnantajasuoritukset), tuloveroja (jäännösvero, ennakkovero ja lisäennakko) sekä perintöveroa ja lahjaveroja koskevat maksukehotukset ja muut tiedot, kuten ilmoitus ulosottoon lähettämisestä, ovat yhteenvedossa. Yhteenveto muodostetaan kuun lopussa ja se on nähtävissä OmaVerossa seuraavan kuun alussa. Saat yhteenvedon myös postitse, mikäli et ole ottanut käyttöön sähköistä viranomaisasiointia osoitteessa suomi.fi/viestit.

Lue lisää yhteenvedosta

Voit hakea maksujärjestelyä tilapäisten maksuvaikeuksien vuoksi

Jos et pysty maksamaan veroa saamasi maksukehotuksen eräpäivänä, voit hakea maksujärjestelyä.

  • OmaVerossa (vero.fi/omavero)
  • palvelunumerossa 029 497 028 (puhelun hinta pvm./mpm.)

Huomaathan, että pelkälle kiinteistöverolle ei voi hakea maksujärjestelyä OmaVerossa. Jos tarvitset lisäaikaa autoveron tai valmisteveron maksamiselle, voit hakea niille maksunlykkäystä.

Ulosotossa oleva vero on maksettava ulosottoviranomaiselle

Verohallinto lähettää maksamattomasta verosta maksukehotuksen ennen veron ulosottoon lähettämistä. Maksukehotuksessa on kerrottu, mitä seurauksia on siitä, jos et pysty maksamaan veroa viimeistään maksukehotuksen eräpäivänä.

Maksa vero ilmoituksella annettuun päivään mennessä välttyäksesi ulosotolta. Jos vero on ulosotossa, se on maksettava ulosottoviranomaiselle.

Ulkopuolinen apu maksuvaikeuksissa sekä velkajärjestely

Ennen yhteydenottoa Verohallintoon voit myös hankkia neuvoja maksuvaikeuksiisi muilta toimijoilta. Yksityishenkilöt voivat ottaa yhteyttä esimerkiksi kunnalliseen velkaneuvojaan tai Takuusäätiöön.

Jos yksityishenkilöllä on pitkäaikaisia ja vakavia maksuvaikeuksia, tuomioistuin voi tilanteen korjaamiseksi määrätä velkajärjestelyn ja vahvistaa maksukykyä vastaavan maksuohjelman. Velkajärjestelyyn voit hakeutua jättämällä hakemuksen tuomioistuimeen.

Maksamatta jääneet verot julkaistaan verovelkarekisterissä

Maksukehotuksessa voi olla myös ilmoitus verovelkarekisteriin merkitsemisestä. Jos harjoitat yritystoimintaa ja et ole maksanut veroa maksukehotuksen eräpäivään mennessä, Verohallinto julkaisee tiedon verovelkarekisterissä.

Lue lisää verovelkarekisteriin merkitsemisen syistä

Maksamatta jääneet verot protestoidaan

Maksukehotuksessa voi olla myös ilmoitus maksamatta olevan arvonlisäveron, ennakonpidätyksen ja työnantajan sairausvakuutusmaksun julkaisemisesta luottotietona (protestointi). Jos vero on maksamatta vielä maksukehotuksessa ilmoitetun eräpäivän jälkeen, Verohallinto lähettää veron julkaistavaksi protestilistalla.

Lue lisää protestoinnista