Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijauksista.

Verovelkarekisteri

Verovelkarekisteri on julkinen palvelu, josta voi tarkastaa yrityksen tai elinkeinonharjoittajan mahdolliset verovelat sekä laiminlyönnit oma-aloitteisten verojen ilmoittamisessa.

Kenen tietoja verovelkarekisteristä voi katsoa?

Verovelkarekisteriin merkitään kotimaiset yritys- ja yhteisötietojärjestelmään merkityt, elinkeinotoimintaa harjoittavat yritykset ja yhteisöt sekä elinkeinotoimintaa harjoittavat luonnolliset henkilöt ja kuolinpesät, jotka on merkitty kaupparekisteriin tai arvonlisäverovelvollisten rekisteriin. Verovelkarekisterissä on tieto vain sellaisista ulkomaisista yhteisöistä, jotka on rekisteröity sivuliikkeenä kaupparekisteriin.

Yritysten verovelkarekisteriin merkityt verovelkatiedot ovat julkisia ja kaikkien katsottavissa. Sen sijaan elinkeinonharjoittajien eli toiminimien ja elinkeinotoimintaa harjoittavien kuolinpesien verovelkatietoja voivat katsoa vain tunnistautuneet käyttäjät YTJ-palvelussa. Verovelkarekisteriin tunnistaudutaan Suomi.fi-tunnistuksen kautta esimerkiksi omilla verkkopankkitunnuksilla. Tietoja saa katsoa vain tilaajavastuu- ja hankintalain mukaisiin tarkoituksiin. Elinkeinonharjoittaja voi tarkastaa palvelusta myös omat tietonsa.

Jos verovelkatietoja hakee yrityksen puolesta, on oltava Suomi.fi-valtuus yrityksen puolesta asiointiin. Elinkeinonharjoittajien verovelkatietoja voi katsella verovelkarekisteristä valtuuksilla Veroasioiden hoito tai Veroilmoittaminen. Yksityisiä elinkeinonharjoittajia ja kuolinpesiä koskevat hakutiedot tallennetaan ja verovelkarekisteriin merkitty asiakas voi pyynnöstä saada Verohallinnolta tiedon siitä, kuka hänen tietojaan on katsonut.

Verovelkarekisterissä ei ole yksityishenkilöiden tietoja. Verohallinto ei julkaise listaa verovelkarekisterin tiedoista.

Mitä tietoja verovelkarekisteristä näkyy?

Verovelkarekisteristä näkyy, onko yrityksellä tai elinkeinonharjoittajalla verovelkaa vähintään 10 000 euroa tai oma-aloitteisten verojen ilmoituslaiminlyöntejä viimeisten 6 kuukauden ajalta. Verovelkarekisterissä ei näytetä verovelan euromäärää vaan ainoastaan tieto siitä, onko verovelkaa vähintään 10 000 euroa vai ei. Autovero- ja valmisteverovelat eivät näy verovelkarekisterissä.

Ilmoituslaiminlyönti tarkoittaa sitä, että arvonlisäverovelvollinen on jättänyt oma-aloitteisten verojen veroilmoituksen antamatta tai säännöllisesti palkkaa maksava työnantaja on jättänyt antamatta palkkatietoilmoituksen tulorekisteriin. Ilmoituspuutteet merkitään verovelkarekisteriin viimeisten 6 kuukauden ajalta.

Verovelka- tai ilmoituspuutemerkintä verovelkarekisterissä ei vaikuta suoraan luottotietoihin. Luottoyhtiöt voivat kuitenkin tarkistaa liiketoimintaa harjoittavien asiakkaiden tietoja myös verovelkarekisteristä.

Miten pääsen katsomaan verovelkarekisterin tietoja?

Verovelkarekisterin tietoihin pääset Yritys- ja yhteisötietojärjestelmän verkkopalvelun kautta kohdasta Yrityshaku. Hae ensin yritys. Yrityksen perustietojen alla on otsikko Verovelkarekisteri. Linkistä Näytä tiedot avautuu sivu, jolla näytetään verovelkarekisteritiedot.

Hae yritys YTJ:n yrityshausta

Verovelkarekisteriotteen voi tulostaa itse suoraan palvelusta.

Rekisterin tiedot päivittyvät automaattisesti

Verovelkamerkintä ei ole pysyvä. Tieto päivittyy verovelkarekisteriin viivytyksettä sen jälkeen, kun vero on maksettu tai ilmoitus annettu ja tieto maksusta tai ilmoituksesta on saapunut Verohallinnolle. Tämä tapahtuu yleensä 2−3 pankkipäivän aikana. Jos olet maksanut veron ulosottoon, kestää maksun saapuminen Verohallintoon kauemmin. Koska rekisteri päivittyy automaattisesti, maksukuitin esittämisellä tai puhelinsoitolla Verohallintoon ei voi nopeuttaa rekisteritietojen päivittymistä.

Maksujärjestely estää julkaisun verovelkarekisterissä

Jos yrityksellä on voimassa Verohallinnon kanssa tehty maksujärjestely, verovelkarekisteritietoa ei julkaista verovelkarekisterissä. . Tehty maksujärjestely myös poistaa yrityksen merkinnän verovelkarekisteristä. Maksujärjestelyn ulkopuolisista veroista tehdään kuitenkin merkintä rekisteriin.

Sen sijaan ulosoton kanssa tehty maksusuunnitelma ei estä verovelan julkaisemista verovelkarekisterissä.

Täytäntöönpanokielto vaikuttaa verovelkarekisterin tietoihin

Pelkkä verotusta koskeva muutoksenhaku ei estä merkintää verovelkarekisterissä. Jos verolle on muutoksenhaun yhteydessä määrätty täytäntöönpanokielto, verovelkarekisteriin vaikuttavasta verovelasta vähennetään se osuus, jota täytäntöönpanokielto koskee. Jos jäljelle jäävä verovelka edelleen ylittää 10 000 euron rajan, verovelasta tulee merkintä rekisteriin tai olemassa oleva merkintä säilyy.

Yrityssaneeraukset ja velkajärjestelyt

Jos yritykselle on vahvistettu yrityssaneerauslain mukainen maksuohjelma tai elinkeinonharjoittajalle on vahvistettu velkajärjestelylain mukainen maksuohjelma, verovelkarekisterissä julkaistaan verovelkoina vain yrityssaneerauksen tai velkajärjestelyn ulkopuoliset verot.

Sivu on viimeksi päivitetty 15.6.2023